บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิษฐสรัญญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิษฐสรัญญ์
ชื่อ สิษฐสรัญญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มำอำนาจเป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิด-ทะ-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sit Tha Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิษฐสรัญญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิษฐสรัญญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิษฐสรัญญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิษฐสรัญญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สิษฐสรัญญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิษฐสรัญญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิษฐสรัญญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิษฐสรัญญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิษฐสรัญญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สิษฐสรัญญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เมธาสิทธิ์ 41 เม-ทา-สิด Me Tha Sit ชาย สำเร็จด้วยปัญญา
กายสิทธิ์ 39 กาย-ยะ-สิด Kai Ya Sit ชาย มีฤทธิ์เดชต่าง ๆ อยู่ในตัว
ธีรสิทธิ์ 44 ที-ระ-สิด Thi Ra Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จดั่งนักปราชญ์
รัฐสิทธิ์ 46 รัด-ทะ-สิด Rat Tha Sit ชาย -
สุระสิทธิ์ 45 สุ-ระ-สิด Su Ra Sit ชาย -
วาสิษฐ์ 40 วา-สิด Wa Sit ชาย ประกอบด้วยกลิ่นหอม
ภูวสิษฏ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้เป็นหนึ่งของแผ่นดิน
ธนประเสริฐ 45 ทะ-นะ-ประ-เสิด Tha Na Pra Soet ชาย ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
วิสิฐศักดิ์ 56 วิ-สิด-สัก Wi Sit Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ดียิ่ง, ผู้มีอำนาจที่ประเสริฐ
กฤชน์พสิษฐ์ 59 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ปัญญาเฉียบแหลมมาก
วิสิษฐ์พล 57 วิ-สิด-พน Wi Sit Phon ไม่ระบุ -
ธัญวิสิฏฐ์ 60 ทัน-วิ-สิด Than Wi Sit ไม่ระบุ ผู้โชคดีสุดยอด
พลศิษฐ์ 47 พน-ละ-สิด Phon La Sit ชาย เหนือผู้อื่นทางพละกำลัง
จันทร์สิทธิ์ 58 จัน-สิด Chan Sit ไม่ระบุ -
วาสิฏฐ์ 45 วา-สิด Wa Sit ชาย ประกอบด้วยกลิ่นหอม
ประเสริฐ 36 ประ-เสิด Pra Soet ชาย วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด
พิสิทธิ์ 41 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
คงสิทธิ์ 35 คง-สิด Khong Sit ชาย -
คชานุศิษย์ 45 คะ-ชา-นุ-สิด Kha Cha Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอนเรื่องช้าง
วิสิฐ 30 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
ณาศิส 24 นา-สิด Na Sit ชาย ปรารถนาความรู้
พสิษฐ์ 41 พะ-สิด Pha Sit ชาย ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พิสิษฐุ์ 46 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ณัฐสิษฐ์ 51 นัด-ถะ-สิด Nat Tha Sit ชาย ความสำเร็จของนักปราชญ์
ประเสิฐ 32 ประ-เสิด Pra Soet ไม่ระบุ วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด
ทิพย์ประเสริฐ 66 ทิบ-ประ-เสิด Thip Pra Soet ชาย -
ดนูศิษฐ์ 41 ดะ-นู-สิด Da Nu Sit ชาย คนที่ยอดเยี่ยม
ปกรณ์นิสิทธิ์ 59 ปะ-กอน-นิ-สิด Pa Kon Ni Sit ชาย หนังสือที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
สิทธัตพร 35 สิด-ทัด-พอน Sit That Phon ไม่ระบุ -
สิทธิ์สยาม 50 สิด-สะ-หยาม Sit Sa Yam ชาย -
โกสิต 19 โก-สิด Ko Sit ชาย กึกก้อง, ป่าวร้อง
อนุศิษฏ์ 45 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
ไชยสิทธิ์ 48 ชัย-สิด Chai Sit ชาย ผู้สำเร็จในสิ่งที่ดีกว่า
อนุสิษฐิ 40 อะ-นุ-สิด-ถิ A Nu Sit Thi ชาย -
เกษมศิษฐ์ 45 กะ-เสม-สิด Ka Sem Sit ชาย ผู้ปัญญาและเป็นสุข
สัณฑ์สิทธิ์ 57 สัน-สิด San Sit ไม่ระบุ ประสบความสำเร็จมาก
ศิรสิทธิ์ 44 สิ-ระ-สิด Si Ra Sit ชาย มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
วิศิษฏ 34 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
พงประเสริฐ 46 พง-ประ-เสิด Phong Pra Soet หญิง -
คมพิศิษฐ์ 54 คม-พิ-สิด Khom Phi Sit ชาย การไปถึงสิ่งประเสริฐ