บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิริวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิริวัฒน์
ชื่อ สิริวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เจริญสุดยอด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-หริ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Ri Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิริวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 3
หมายเลข 3 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ทำด้วยใจ แต่พลังงานของหมายเลขนี้ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตมักอาภัพ เปรียบดังกับคนรับใช้ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เจ้านาย คอยรับใช้ผู้อื่น และมักจะถูกเหยียดหยามให้มีชีวิตที่ลำเค็ญ น้อยหน้าผู้อื่นเสมอ จะหาคนจริงใจนั้นไม่ได้ ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 84
หมายเลข 84 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุบัติเหตุและกิเลส ความมัวเมา เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตได้รับอันตรายจากสังคม โดยเฉพาะเพื่อนฝูงที่มักจะนำพาความอัปยศของชีวิตมาให้ เช่นการล่อลวงให้หลงในแสงสีเสียง การพนันขันต่อ สิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น ติดเหล้า ติดเกม เป็นต้น เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องเดือดร้อนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสีย อุบัติเหตุร้ายแรง การถูกหลอก อีกทั้งในด้านสุขภาพก็ไม่แข็งแรง ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำ
ชื่อ สิริวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิริวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิริวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิริวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภวสินธุ์ 37 พะ-วะ-สิน Pha Wa Sin ชาย มหาสมุทร
สิริขวัญ 35 สิ-หริ-ขวัน Si Ri Khwan หญิง -
เบ็ญจาสิริ 42 เบ็น-จา-สิ-หริ Ben Cha Si Ri หญิง ผู้มีความเจริญดุจแท่นอันแข็งแรง
รังษิวุฒิ 32 รัง-สิ-วุด Rang Si Wut ไม่ระบุ -
กนกศิริ 26 กะ-หนก-สิ-หริ Ka Nok Si Ri ไม่ระบุ มีศรีดุจทอง
สิทธิกานตร์ 43 สิด-ทิ-กาน Sit Thi Kan ไม่ระบุ -
ศิรวณีย์ 50 สิ-ระ-วะ-นี Si Ra Wa Ni หญิง -
ชัชวิสิฎฐ์ 52 ชัด-วิ-สิด Chat Wi Sit ไม่ระบุ นักรบผู้เยี่ยมยุทธ
ผดุสิทธิ์ 39 ผะ-ดุ-สิด Pha Du Sit ชาย -
สิริอร 29 สิ-หริ-ออน Si Ri On หญิง -
ไชยศิลป์ 47 ชัย-สิน Chai Sin ชาย ศิลปะที่เจริญกว่า
สิณพรย์ 45 สิ-นะ-พน Si Na Phon หญิง -
เขมสิตา 24 เข-มะ-สิ-ตา Khe Ma Si Ta หญิง รอยยิ้มแห่งความสุข
ผดุงศิลป์ 40 ผะ-ดุง-สิน Pha Dung Sin ชาย ค้ำจุนศิลปะไว้
อนุสิกข์ 35 อะ-นุ-สิก A Nu Sik ชาย ศึกษาตาม, ศึกษาอยู่เสมอ
สิรินทร 29 สิ-ริน-ทอน Si Rin Thon ไม่ระบุ -
ศิริดำเนิน 37 สิ-หริ-ดัม-เนิน Si Ri Dam Noen หญิง -
ศิตา 15 สิ-ตา Si Ta หญิง รอยยิ้ม
ศิริวัฒนา 38 สิ-หริ-วัด-ทะ-นา Si Ri Wat Tha Na หญิง ผู้มีความเจริญอย่างก้าวหน้า
ศิริวรรฎ 38 สิ-หริ-วัด Si Ri Wat ชาย -
ศิริญาญาภรณ์ 48 สิ-หริ-ยา-ยา-พอน Si Ri Ya Ya Phon หญิง -
ศิริลักษร์ 47 สิ-หริ-ลัก-สะ Si Ri Lak Sa หญิง -
สิริพิมล 42 สิ-หริ-พิ-มน Si Ri Phi Mon หญิง -
วิลาสิน 33 วิ-ลา-สิน Wi La Sin ไม่ระบุ เงินที่งดงาม
ตุษิตา 16 ตุ-สิ-ตา Tu Si Ta หญิง เทพชั้นรอง
วรรสิริ 33 วัน-สิ-หริ Wan Si Ri หญิง ผู้มีผิวงาม
วรรณศิลป์ 47 วัน-นะ-สิน Wan Na Sin หญิง -
อริยสิริ 41 อะ-ริ-ยะ-สิ-หริ A Ri Ya Si Ri หญิง -
สิริภัทราภรณ์ 49 สิ-หริ-พัด-ทรา-พอน Si Ri Phat Thra Phon หญิง ศูนย์รวมแห่งความเจริญ
กัลย์สินี 51 กัน-ละ-สิ-นี Kan La Si Ni หญิง หญิงสาวที่งดงามและบริสุทธิ์
ชาญศิษฏ์พงษ์ 63 ชาน-สิด-พง Chan Sit Phong ชาย เชื้อสายผู้มีปัญญาและมีความชำนาญ
สิริวิชย์ 48 สิ-หริ-วิด Si Ri Wit หญิง -
ศิว์เชาว์ 46 สิ-เชา Si Chao ชาย -
สิงห์ดาว 35 สิง-ดาว Sing Dao ชาย -
สินาถ 18 สิ-นาด Si Nat ไม่ระบุ ที่พึ่งที่มีโชค
สิริมาตร 32 สิ-หริ-มาด Si Ri Mat หญิง ความเป็นมงคลอันประเสริฐ, งดงามดุจทองคำ
ญาณศิริ 29 ยา-นะ-สิ-หริ Ya Na Si Ri หญิง ผู้มีความรู้เป็นศรี
อุสิทธิ์ 36 อุ-สิด U Sit ชาย -
บุญสินธิ์ 40 บุน-สิน Bun Sin ชาย ศิลปะแห่งความดี
กมลศิริ 31 กะ-มน-สิ-หริ Ka Mon Si Ri ไม่ระบุ ดอกบัวที่งดงาม, ผู้งดงามดุจดอกบัว