บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิริพรรษา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิริพรรษา
ชื่อ สิริพรรษา ความหมาย แปลว่า ฤดูแห่งโชคลาภ, ฤดูแห่งความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-หริ-พัน-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Ri Phan Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริพรรษา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิริพรรษา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริพรรษา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริพรรษา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ สิริพรรษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิริพรรษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริพรรษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิริพรรษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริพรรษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สิริพรรษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริพรรษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิริพรรษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ตรีศิริ 33 ตรี-สิ-หริ Tri Si Ri ไม่ระบุ -
โกสินท 22 โก-สิ-นด Ko Si Not ชาย -
ลับสิน 28 ลับ-สิน Lap Sin หญิง -
อิศริญา 30 อิ-สิ-ยา I Si Ya ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐสิมา 35 นัด-ถะ-สิ-มา Nat Tha Si Ma หญิง -
อำนวยศิลป์ 54 อัม-นวย-สิน Am Nuai Sin ชาย -
สิละ 21 สิ-ละ Si La ชาย -
ศิวารยา 31 สิ-วา-ระ-ยา Si Wa Ra Ya หญิง เป็นที่รักที่มีสิริมงคล
ศิรินนภา 31 สิ-ริน-นะ-พา Si Rin Na Pha หญิง -
ธัชพิสิษฐ์ 55 ทัด-พิ-สิด That Phi Sit ไม่ระบุ -
สิริกุล 27 สิ-หริ-กุน Si Ri Kun หญิง ตระกูลที่มีสิริมงคล
สิงค์หา 32 สิง-หา Sing Ha ชาย -
วรางค์สิริ 45 วะ-ราง-สิ-หริ Wa Rang Si Ri ไม่ระบุ -
ศิริไพร 40 สิ-หริ-พรัย Si Ri Phrai หญิง -
ศิล 17 สิน Sin ไม่ระบุ -
ปุณณ์ศิลป์ 50 ปุน-สิน Pun Sin ไม่ระบุ มีศิลป์บริบูรณ์
สิตาพัน 32 สิ-ตา-พัน Si Ta Phan ไม่ระบุ -
สิทธิกานต์ 39 สิด-ทิ-กาน Sit Thi Kan ไม่ระบุ -
เวชพิสิฐ 42 เวด-พิ-สิด Wet Phi Sit ชาย หมอผู้ประเสริฐสุด, มีความรู้ประเสริฐสุด
เปรมศิณี 36 เปรม-สิ-นี Prem Si Ni ไม่ระบุ -
วิศิษศักดิ์ 51 วิ-สิด-สัก Wi Sit Sak ชาย ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ
สิทธิโรจน์ 48 สิด-ทิ-โรด Sit Thi Rot ไม่ระบุ -
สินธนู 27 สิน-ทะ-นู Sin Tha Nu หญิง -
ศศิวรกานต์ 47 สะ-สิ-วอน-กาน Sa Si Won Kan หญิง -
ศิริยนต์ 44 สิ-หริ-ยน Si Ri Yon ไม่ระบุ -
ศุภพิสิษฐ์ 54 สุ-พะ-พิ-สิด Su Pha Phi Sit ไม่ระบุ ผู้ดีเลิศในความดีงาม
ศิริณกาญจน์ 50 สิ-หริ-นะ-กาน Si Ri Na Kan ไม่ระบุ ทองคำที่เป็นยอดแห่งหนี้
สิริกา 21 สิ-หริ-กา Si Ri Ka ไม่ระบุ -
ศิริอนงค์ 45 สิ-หริ-อะ-นง Si Ri A Nong ไม่ระบุ -
เพ็ญสิตางศุ์ 56 เพ็น-สิ-ตาง Phen Si Tang ไม่ระบุ พระจันทร์เต็มดวง
ธนูศิลป์ 39 ทะ-นู-สิน Tha Nu Sin ชาย -
นิตย์ศิริ 48 นิด-สิ-หริ Nit Si Ri หญิง -
เติมสิน 30 เติม-สิน Toem Sin ชาย -
หนูสินธุ์ 42 หนู-สิน Nu Sin ชาย คำเรียกเด็กหญิงที่ชื่อศิลป์
สุภีศิลป์ 44 สุ-พี-สิน Su Phi Sin ไม่ระบุ -
โทสิตา 20 โท-สิ-ตา Tho Si Ta หญิง แสงจันทร์
ประสิทธ 26 ประ-สิด Pra Sit ชาย ความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
ศิธา 16 สิ-ทา Si Tha ไม่ระบุ -
ศิลป์สุภา 38 สิน-สุ-พา Sin Su Pha ไม่ระบุ ศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์
ศรศิลป์ 39 สอน-สิน Son Sin ชาย -