บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินยาภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินยาภรณ์
ชื่อ สิรินยาภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มากความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ยา-พร และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Ya Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินยาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 52
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินยาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินยาภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินยาภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 121 หรือ 21
หมายเลข 21 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชะตาที่ต้องพลิกผัน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชะตาชีวิตถึงขั้นแตกหักได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงาน อิทธิพลของหมายเลขนี้ก็จะทำให้ตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีปัญหาขึ้นๆ ลงๆ หากทำธุรกิจอยู่ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้ ด้านความรักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจนของคู่ครอง ส่งผลให้ความรักอาจสั่นคลอนลงได้ สุขภาพก็ไม่ดี หมายนี้เล่นงานสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาท อาการปวดหัว ไมเกรน
ชื่อ สิรินยาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินยาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (52) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินยาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิรินยาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (52) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศสิภรณ์ 37 สะ-สิ-พอน Sa Si Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจดวงจันทร์
รักษิต 20 รัก-สิด Rak Sit ชาย ผู้ได้รับการคุ้มครอง
ศิรัญญา 28 สิ-รัน-ยา Si Ran Ya หญิง ยอดแห่งความรู้
เรืองกรสิริ 45 เรือง-กอน-สิ-หริ Rueang Kon Si Ri หญิง -
ศิวาพิน 35 สิ-วา-พิน Si Wa Phin ไม่ระบุ -
จุฑาสินี 34 จุ-ทา-สิ-นี Chu Tha Si Ni ไม่ระบุ หญิงที่สูงสุด
โชติ์สิตา 37 โช-สิ-ตา Cho Si Ta ไม่ระบุ รอยยิ้มอันรุ่งเรือง
สินธร 24 สิน-ทอน Sin Thon ชาย -
สิริวรรณ์ 47 สิ-หริ-วัน Si Ri Wan หญิง ผู้มีผวิพรรณงดงาม
ศิลป์ศุภา 38 สิน-สุ-พา Sin Su Pha หญิง ศิลปะงดงาม, งามอย่างมีศิลป์
ธูสิน 22 ทู-สิน Thu Sin ชาย -
วิราศิณี 38 วิ-รา-สิ-นี Wi Ra Si Ni หญิง งามอย่างมีเสน่ห์
ศิริลักษร์ 47 สิ-หริ-ลัก-สะ Si Ri Lak Sa หญิง -
เกศิรานี 31 เก-สิ-รา-นี Ke Si Ra Ni ไม่ระบุ -
พัณธสิกร 37 พัน-ทะ-สิ-กอน Phan Tha Si Kon ไม่ระบุ -
เขมศิตา 24 เข-มะ-สิ-ตา Khe Ma Si Ta หญิง รอยยิ้มแห่งความสุข
ไพสิน 33 พัย-สิน Phai Sin หญิง -
ทรรศิน 25 ทัด-สิน That Sin ชาย มองเห็น
กษิดิษฐ์ 36 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ชาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ศิริศร 30 สิ-หริ-สอน Si Ri Son หญิง ศรมงคล
ธีรสิทธิ 35 ที-ระ-สิด Thi Ra Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จดั่งนักปราชญ์
โทสิตา 20 โท-สิ-ตา Tho Si Ta หญิง แสงจันทร์
ศิริวัล 35 สิ-หริ-วัน Si Ri Wan หญิง ผู้มีผวิพรรณงดงาม
ศิริรัตนา 36 สิ-หริ-รัด-ตะ-นา Si Ri Rat Ta Na หญิง -
สิริกัญญา 33 สิ-หริ-กัน-ยา Si Ri Kan Ya หญิง สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
เพญศิริ 33 เพน-สิ-หริ Phen Si Ri ไม่ระบุ -
สิทธิพันธ์ 50 สิด-ทิ-พัน Sit Thi Phan ชาย -
ศิรินทิพย์ 54 สิ-ริน-ทิบ Si Rin Thip หญิง งดงามดั่งเทพเทวดา
ศิลปไชย 38 สิน-ละ-ปะ-ชัย Sin La Pa Chai ไม่ระบุ -
ชนะสิทธิ์ 40 ชะ-นะ-สิด Cha Na Sit ชาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
เวชประสิทธ์ 45 เวด-ชะ-ประ-สิด Wet Cha Pra Sit ชาย -
กศิรา 17 กะ-สิ-รา Ka Si Ra ชาย หัว
กฤษิก 11 กริ-สิก Kri Sik ชาย ชาวนา
ทศิลป์ 29 ทะ-สิน Tha Sin ชาย -
สิริวรางค์ 45 สิ-หริ-วะ-ราง Si Ri Wa Rang หญิง หญิงผู้มีโชคลาภและความจริญ
เสริมทรง 29 เสิม-ซง Soem Song หญิง -
ศิลาฤกษ์ 33 สิ-ลา-เริก Si La Roek ชาย -
นงศิลป์ 35 นง-สิน Nong Sin หญิง -
ภูสิฐ 23 พู-สิด Phu Sit ไม่ระบุ ประดับประดา
อรสินี 33 ออน-สิ-นี On Si Ni หญิง หญิงงาม, หญิงงามผู้มีมิ่งขวัญ