บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินธภัคค์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินธภัคค์
ชื่อ สิรินธภัคค์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญยิ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ทะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Tha Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินธภัคค์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินธภัคค์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินธภัคค์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินธภัคค์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สิรินธภัคค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิรินธภัคค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินธภัคค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิรินธภัคค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิลานี 30 สิ-ลา-นี Si La Ni ไม่ระบุ -
เขมสิตา 24 เข-มะ-สิ-ตา Khe Ma Si Ta หญิง รอยยิ้มแห่งความสุข
ฤทัยสินี 37 รึ-ทัย-สิ-นี Rue Thai Si Ni ไม่ระบุ หญิงที่มีหัวใจ
สิวลักษณ์ 46 สิว-ลัก Sio Lak หญิง -
ธัญสิฎานัส 45 ทัน-สิ-ดา-นัด Than Si Da Nat หญิง ผู้สูงส่งที่มีคุณค่าและรุ่งเรือง
โยษิตานรี 40 โย-สิ-ตา-นะ-รี Yo Si Ta Na Ri หญิง หญิงงาม
กานต์ศศิน 42 กาน-สะ-สิน Kan Sa Sin ชาย เป็นที่รักของพระจันทร์
จักสิน 27 จัก-สิน Chak Sin ไม่ระบุ -
นนทสิทธิ์ 40 นน-ทะ-สิด Non Tha Sit ชาย -
ญาณทัสสิน 38 ยาน-ทัด-สิน Yan That Sin ชาย ผู้รู้พร้อม
มณฑกาญน์สินี 56 มน-ทะ-กาน-สิ-นี Mon Tha Kan Si Ni หญิง หญิงที่ประดับตนด้วยทองคำ
รัตน์ศิกา 38 รัด-สิ-กา Rat Si Ka หญิง หญิงผู้เปรียบเสมือนดวงแก้ว
บุญสินธิ์ 40 บุน-สิน Bun Sin ชาย ศิลปะแห่งความดี
สิทธิวัฒน์ 47 สิด-ทิ-วัด Sit Thi Wat ชาย -
สิวะรุต 29 สิ-วะ-รุด Si Wa Rut ไม่ระบุ -
พัทธ์ศิกาญจน์ 63 พัด-สิ-กาน Phat Si Kan หญิง -
พนัชสิณี 42 พะ-นัด-สิ-นี Pha Nat Si Ni หญิง -
สิงหเดช 23 สิง-หะ-เดด Sing Ha Det ไม่ระบุ -
กษิรา 14 กะ-สิ-รา Ka Si Ra หญิง น้ำนม
ภูมิสิทธิ์ 41 พูม-สิด Phum Sit ชาย -
ศศิพิมพ์ 52 สะ-สิ-พิม Sa Si Phim หญิง เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศิริวรรณ์ 47 สิ-หริ-วัน Si Ri Wan หญิง ผู้มีผวิพรรณงดงาม
ศิรินทร์รัชช์ 59 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
โฆสิต 21 โค-สิด Kho Sit ชาย กึกก้อง, ป่าวร้อง
ศิวลักษณ์ 46 สิ-วะ-ลัก Si Wa Lak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีลักษณะอันหมดจดจากกิเลศ
ไกรศิริ 33 กรัย-สิ-หริ Krai Si Ri ชาย ผู้ยิ่งด้วยศิริมงคล
สิริลาภ 27 สิ-หริ-ลาบ Si Ri Lap ชาย -
กุลณัฐศิริ 45 กุน-ละ-นัด-ถะ-สิ-หริ Kun La Nat Tha Si Ri หญิง ผู้มีเชื้อสายนักปราชญ์และนำมาซึ่งความเจริญ
สิบกรี 25 สิบ-กรี Sip Kri ชาย -
ศิษฏพัชร์ 51 สิด-ตะ-พัด Sit Ta Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่ผ่านการฝึกฝน
ศิรินาฏ 34 สิ-หริ-นาด-ตะ Si Ri Nat Ta หญิง -
กสินีณัฐ 42 กะ-สิ-นี-นัด Ka Si Ni Nat หญิง สตรีผู้มีความรู้ด้านการเพาะปลูก
โกศิลป์ 33 โก-สิน Ko Sin ชาย พระอินทร์
แถมสิน 24 แถม-สิน Thaem Sin ชาย -
พรศิริรัตน์ 56 พอน-สิ-หริ-รัด Phon Si Ri Rat หญิง -
ชนสิษฎ์ 36 ชะ-นะ-สิด Cha Na Sit ชาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
สินไช 27 สิน-ชัย Sin Chai ไม่ระบุ -
มนิษิน 27 มะ-นิ-สิน Ma Ni Sin ชาย ปราดเปรื่อง
สิทธิกุล 28 สิด-ทิ-กุน Sit Thi Kun ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
ศศิรักษ์ 40 สะ-สิ-รัก Sa Si Rak หญิง -