บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทลัตร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทลัตร
ชื่อ สิรินทลัตร ความหมาย แปลว่า ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ทะ-ลัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Tha Lat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทลัตร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทลัตร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทลัตร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทลัตร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ สิรินทลัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทลัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทลัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิรินทลัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทลัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทลัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทลัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิรินทลัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทรศิลาภรณ์ 47 พัด-ทะ-ระ-สิ-ลา-พอน Phat Tha Ra Si La Phon หญิง -
สมสินธุ์ 42 สม-สิน Som Sin ชาย -
ประสิฐ 30 ประ-สิด Pra Sit หญิง ความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
อณัฐสิทธิ์ 53 อะ-นัด-ถะ-สิด A Nat Tha Sit ไม่ระบุ -
ปกาศิต 18 ปะ-กา-สิด Pa Ka Sit ชาย คำสั่ง
เพชรศิริ 35 เพ็ด-สิ-หริ Phet Si Ri ไม่ระบุ งดงามดุจเพชร
บุญสิงห์ 34 บุน-สิง Bun Sing ไม่ระบุ -
กษิช์เดช 25 กะ-สิ-เดด Ka Si Det ไม่ระบุ มีเดชในแผ่นดิน
นวลศิริ 36 นวน-สิ-หริ Nuan Si Ri หญิง -
ประภาสิทธิ์ 41 ประ-พา-สิด Pra Pha Sit ชาย -
ศิลาวรรณ 37 สิ-ลา-วัน Si La Wan ไม่ระบุ -
รสิวัทน์ 40 ระ-สิ-วัด Ra Si Wat หญิง -
สิง 13 สิง Sing หญิง -
พีระศิริ 42 พี-ระ-สิ-หริ Phi Ra Si Ri หญิง -
สิริชนม์ 40 สิ-หริ-ชน Si Ri Chon หญิง -
สิรมณี 32 สิน-มะ-นี Sin Ma Ni หญิง -
มัตสริน 32 มัด-สิน Mat Sin หญิง -
สินีนาท 30 สิ-นี-นาด Si Ni Nat หญิง ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
ณัฐสินี 41 นัด-ถะ-สิ-นี Nat Tha Si Ni หญิง หญิงผู้ฉลาด
อภิสิทธิ์ 40 อะ-พิ-สิด A Phi Sit ชาย สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
เสริมพันธ์ 52 เสิม-พัน Soem Phan ชาย -
อาสาศิริ 34 อา-สา-สิ-หริ A Sa Si Ri ไม่ระบุ -
เทพไพศิษฐ 52 เทบ-พัย-สิด Thep Phai Sit ไม่ระบุ -
สัณฑ์สิทธิ 48 สัน-สิด-ทิ San Sit Thi ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จมาก
ยศิรินทร์ 46 ยะ-สิ-ริน Ya Si Rin หญิง -
ศิริกร 24 สิ-หริ-กอน Si Ri Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความดี
ยุทธสิน 30 ยุด-ทะ-สิน Yut Tha Sin ไม่ระบุ -
สิราวรณ 31 สิ-ราว-รน Si Rao Ron ไม่ระบุ -
สิริพร 31 สิ-ริ-พร Si Ri Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐ
กรสินี 28 กอน-สิ-นี Kon Si Ni ไม่ระบุ แขนของหญิงที่งดงาม
ศักดิ์ศิริ 45 สัก-สิ-หริ Sak Si Ri ชาย -
สิริอนันต์ 51 สิ-หริ-อะ-นัน Si Ri A Nan หญิง -
บุญศิลป์ 35 บุน-สิน Bun Sin ชาย ศิลปะแห่งความดี
สุศิริ 27 สุ-สิ-หริ Su Si Ri หญิง -
ศิริดานดา 28 สิ-หริ-ดาน-ดา Si Ri Dan Da ไม่ระบุ -
หอมสิน 32 หอม-สิน Hom Sin หญิง -
สิริรัตน์ 44 สิ-หริ-รัด Si Ri Rat หญิง ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
พิลาสินี 42 พิ-รา-สิ-นี Phi Ra Si Ni หญิง ผู้มีความงดงาม
สินทร 21 สิน-ทอน Sin Thon หญิง -
รักษิณา 23 รัก-สิ-นา Rak Si Na หญิง คุ้มครอง