บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทร์ธาดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทร์ธาดา
ชื่อ สิรินทร์ธาดา ความหมาย แปลว่า ผู้สร้างความยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ทา-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Tha Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ธาดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทร์ธาดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ธาดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ธาดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ สิรินทร์ธาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทร์ธาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ธาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิรินทร์ธาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ธาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทร์ธาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ธาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิรินทร์ธาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิทธัตถะ 28 สิด-ทัด-ถะ Sit That Tha ชาย -
รสินทรา 26 ระ-สิน-ทรา Ra Sin Thra หญิง จินดามณี
ศิวเนตร 31 สิ-วะ-เนด Si Wa Net ไม่ระบุ -
ศิริมา 25 สิ-หริ-มา Si Ri Ma หญิง -
สิรินยาพัทธ์ 59 สิ-ริน-ยา-พัด Si Rin Ya Phat หญิง ผู้ประเสริฐในความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
รักษิกาญจน์ 43 รัก-สิ-กาน Rak Si Kan หญิง -
สิงอร 23 สิง-ออน Sing On ชาย -
สิ่น 17 สิ่น Sin ชาย -
สิทธิราภรณ์ 44 สิด-ทิ-รา-พอน Sit Thi Ra Phon หญิง -
นิภาสิริ 30 นิ-พา-สิ-ริ Ni Pha Si Ri ไม่ระบุ แสงแห่งสิริมงคล
กาญจน์ศิตา 41 กาน-สิ-ตา Kan Si Ta หญิง ผู้มีรอยยิ้มที่งดงามดุจทองคำ
สิตาธนัตถ์ 41 สิ-ตา-ทะ-นัด Si Ta Tha Nat หญิง รอยยิ้มของผู้ที่มีกำไร, รอยยิ้มของผู้ที่สำเร็จในทรัพย์
วิศิฐ์ 39 วิ-สิ Wi Si ไม่ระบุ -
สิริโศภิน 40 สิ-ริ-โส-พิน Si Ri So Phin หญิง ผู้มีความสวยงามอันเป็นมงคล
สิรินทร์ทิพย์ 68 สิ-ริน-ทิบ Si Rin Thip หญิง -
ชมศิลป์ 35 ชม-สิน Chom Sin ไม่ระบุ -
ศิริวรรณา 39 สิ-หริ-วัน-นา Si Ri Wan Na หญิง -
สิรินารถ 30 สิ-หริ-นาด Si Ri Nat หญิง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
ศิรวดี 29 สิ-ระ-วะ-ดี Si Ra Wa Di หญิง -
ศศิรา 23 สะ-สิ-รา Sa Si Ra หญิง -
ชาญศิริ 26 ชาน-สิ-หริ Chan Si Ri ชาย -
สิริภัทรา 30 สิ-หริ-พัด-ทรา Si Ri Phat Thra ไม่ระบุ -
ศิลป์ 28 สิน Sin ชาย -
กสิศ 19 กะ-สิด Ka Sit ชาย ผู้เป็นใหญ่ในการเพาะปลูก, เจ้าแห่งการเพาะปลูก
สิตาพัน 32 สิ-ตา-พัน Si Ta Phan ไม่ระบุ -
ภูวสิษฐ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้มีความเป็นเลิศของแผ่นดิน
พงศ์สิน 42 พง-สิน Phong Sin ชาย -
วิลาสิณี 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง -
เวชประสิทธ์ 45 เวด-ชะ-ประ-สิด Wet Cha Pra Sit ชาย -
สิริวิภา 31 สิ-หริ-วิ-พา Si Ri Wi Pha หญิง ผู้มีรัศมีที่งดงาม
ธศิรัตน์ 40 ทะ-สิ-รัด Tha Si Rat หญิง -
สิญจนา 27 สิน-จะ-นา Sin Cha Na หญิง การประพรมน้ำ
ศิริภัทร 29 สิ-หริ-พัด Si Ri Phat หญิง เจริญด้วยมงคล, ดีงามและประเสริฐ
ปกาสิต 18 ปะ-กา-สิด Pa Ka Sit ชาย คำสั่ง
สิรกานต์ 34 สิ-ระ-กาน Si Ra Kan ไม่ระบุ -
ชนสิษฏ์ 40 ชน-สิด Chon Sit ชาย ความสำเร็จเรื่องน้ำ
สิดาฉวี 31 สิ-ดา-ฉะ-วี Si Da Cha Wi หญิง ผิวขาว
ธรรศสิต 33 ทัด-สิด That Sit ไม่ระบุ ยิ้มของคนกล้า
ศศิณัฏฐ์ 54 สะ-สิ-นัด Sa Si Nat หญิง นักปราชญ์ที่เปรียบดั่งดวงจันทร์
บุญประเสิรฐ 43 บุน-ประ-เสิด Bun Pra Soet ชาย -