บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทร์ธรัท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทร์ธรัท
ชื่อ สิรินทร์ธรัท ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มีพลังแห่งการรักษา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ทะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Tha Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ธรัท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทร์ธรัท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ธรัท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ธรัท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ สิรินทร์ธรัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทร์ธรัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ธรัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิรินทร์ธรัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ธรัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทร์ธรัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ธรัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิรินทร์ธรัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิงห์โต 34 สิง-โต Sing To ชาย -
อนุสิษฐิ 40 อะ-นุ-สิด-ถิ A Nu Sit Thi ชาย -
เสริม 22 เสิม Soem ชาย -
มนตรสิทธิ์ 46 มน-ตระ-สิด Mon Tra Sit ชาย ผลแห่งการท่องบ่น
วิภาสินี 35 วิ-พา-สิ-นี Wi Pha Si Ni หญิง -
ธาศินี 28 ทา-สิ-นี Tha Si Ni ไม่ระบุ -
ทรรศิต 23 ทัด-สิด That Sit ไม่ระบุ แสดงแล้ว, อธิบายแล้ว
สิธน 20 สิ-ทน Si Thon ไม่ระบุ -
ศิรินทร์สา 46 สิ-ริน-สา Si Rin Sa หญิง -
ณศิลา 23 นะ-สิ-ลา Na Si La ไม่ระบุ -
ศิลเวช 27 สิน-เวด Sin Wet ชาย -
สินสุมุทร 35 สิน-สุ-มุ-ทอน Sin Su Mu Thon ไม่ระบุ -
พิสิฎฐิ์ 50 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
กฤศิกา 15 กริ-สิ-กา Kri Si Ka หญิง เล็ก
เสริมชัย 36 เสิม-ชัย Soem Chai ชาย -
ชัชวิสิฏฐ์ 56 ชัด-วิ-สิด Chat Wi Sit ชาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
สรรพสิทธิ์ 52 สับ-พะ-สิด Sap Pha Sit ชาย -
สิมพร 28 สิม-พอน Sim Phon หญิง -
วศิลย์ 40 วะ-สิน Wa Sin ชาย ผู้มีอำนาจ
สุขประเสริฐ 46 สุก-ประ-เสิด Suk Pra Soet ชาย -
กษศิต 19 กะ-สะ-สิด Ka Sa Sit ชาย ผู้ครอง
ศศิมณฑ์ 40 สะ-สิ-มน Sa Si Mon หญิง สุราแห่งจันทรา
มนสิชา 24 มน-สิ-ชา Mon Si Cha หญิง ความรัก,ผู้เกิดความดีในหัวใจ
คูณสิน 27 คูน-สิน Khun Sin ชาย -
ศิลทิมา 28 สิน-ทิ-มา Sin Thi Ma หญิง -
คะแนนสิน 36 คะ-แนน-สิน Kha Naen Sin ชาย คะแนนที่เกิดจากเงิน
วิมลสิริ 40 วิ-มน-สิ-หริ Wi Mon Si Ri หญิง บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ, มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
วันสิญา 31 วัน-สิ-ยา Wan Si Ya หญิง -
สิรกานต์ 34 สิ-ระ-กาน Si Ra Kan ไม่ระบุ -
สริยวัฒน์ 50 สิ-ยะ-วัด Si Ya Wat ชาย -
คมสิทธิ์ 38 คม-สิด Khom Sit ชาย -
พีรศิลป์ 47 พี-ระ-สิน Phi Ra Sin ชาย -
ภัทรสิรีย์ 49 พัด-ทะ-ระ-สิ-รี Phat Tha Ra Si Ri หญิง หญิงผู้มีมงคลอันดีงามยิ่ง
ชิรัญจ์ศิริ 52 ชิ-รัน-สิ-หริ Chi Ran Si Ri ไม่ระบุ -
เสริมศิลป์ 50 เสิม-สิน Soem Sin ชาย -
สินทรัพย์ 50 สิน-ซับ Sin Sap ชาย -
วิสิษฐ์พล 57 วิ-สิด-พน Wi Sit Phon ไม่ระบุ -
อมรสิริ 34 อะ-มอน-สิ-หริ A Mon Si Ri หญิง สิริมงคลแห่งเทวดา
สิฏฐิณิศา 50 สิด-ถิ-นิ-สา Sit Thi Ni Sa หญิง -
ศิริคุณ 29 สิ-หริ-คุน Si Ri Khun ไม่ระบุ -