บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทร์ณิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทร์ณิชา
ชื่อ สิรินทร์ณิชา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-นิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Ni Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สิรินทร์ณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทร์ณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทร์ณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชูสิทธิ์ 33 ชู-สิด Chu Sit ชาย -
ศสิกร 23 สะ-สิ-กอน Sa Si Kon ไม่ระบุ -
ชนิดาสิรี 35 ชะ-นิ-ดา-สิ-รี Cha Ni Da Si Ri ไม่ระบุ พ่อผู้ประเสริฐ
สิริมณี 36 สิ-หริ-มะ-นี Si Ri Ma Ni หญิง -
ศิริประภาภรณ์ 50 สิ-หริ-ประ-พา-พอน Si Ri Pra Pha Phon หญิง พรจากรัศมีที่พวยพุ่งขึ้นจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
เกตุสินี 30 เกด-สิ-นี Ket Si Ni ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นดั่งธงชัย
เสกสิทธิ์ 39 เสก-สิด Sek Sit ชาย -
โษฑศิน 27 โส-ทะ-สิน So Tha Sin ชาย มีองค์16
ลังสิทธิ์ 41 ลัง-สิด Lang Sit ชาย -
สายสินธิ์ 49 สาย-สิน Sai Sin ชาย -
สิคิด 20 สิ-คิด Si Khit หญิง -
ประสิทธิพงศ์ 56 ประ-สิด-ทิ-พง Pra Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความสำเร็จ
ลานุสิต 27 ลา-นุ-สิด La Nu Sit ชาย -
ศิริเศรษฐ์ 54 สิ-หริ-เสด Si Ri Set ชาย -
วาศิน 23 วา-สิน Wa Sin ชาย -
ศิริเพ็ญผกา 51 สิ-หริ-เพ็น-ผะ-กา Si Ri Phen Pha Ka หญิง -
ศุกร์ศิริ 41 สุก-สิ-หริ Suk Si Ri หญิง งดงามเหมือนพระศุกร์
ศิรศริต 33 สิ-ระ-สะ-ริด Si Ra Sa Rit ชาย เยี่ยมยอด
ธนศิริ 28 ทะ-นะ-สิ-หริ Tha Na Si Ri หญิง -
สุธาสินี 36 สุ-ทา-สิ-นี Su Tha Si Ni หญิง ผู้กินอาหารทิพย์
ประษิต 21 ประ-สิด Pra Sit ชาย ความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
สิริรัช 29 สิ-หริ-รัด Si Ri Rat ไม่ระบุ ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
กษิราภรณ์ 33 กะ-สิ-รา-พอน Ka Si Ra Phon ไม่ระบุ ค้ำจุนด้วยน้ำนม
กษิรา 14 กะ-สิ-รา Ka Si Ra หญิง น้ำนม
ศิลาดล 25 สิ-ลา-ดน Si La Don ชาย แผ่นหิน
สรศิน 27 สอ-ระ-สิน So Ra Sin ชาย -
พรสิรี 34 พอน-สิ-รี Phon Si Ri หญิง -
สิริพร 31 สิ-ริ-พร Si Ri Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐ
ภัคสิริ 28 พัก-คะ-สิ-หริ Phak Kha Si Ri หญิง -
ทักษิณ 19 ทัก-สิน Thak Sin ชาย ทิศใต้
สิริอร 29 สิ-หริ-ออน Si Ri On หญิง -
คมสิทธิ์ 38 คม-สิด Khom Sit ชาย -
จันสินทร์ 45 จัน-สิน Chan Sin ชาย -
ธีระสิทธิ์ 48 ที-ระ-สิด Thi Ra Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จดั่งนักปราชญ์
ศิรินาฎ 30 สิ-หริ-นาด Si Ri Nat หญิง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
ศิรเกล้า 27 สิ-ระ-กล้าว Si Ra Klao ไม่ระบุ -
แสนสิริลภัส 51 แสน-สิ-ริน-พัด Saen Si Rin Phat หญิง -
เสริมพงค์ 45 เสิม-พง Soem Phong ชาย -
สิระยุทธ์ 42 สิ-ระ-ยุด Si Ra Yut ชาย -
ศิษฐ์ณพิชญ์ 65 สิด-นะ-พิด Sit Na Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รูปงาม