บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทร์ณิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทร์ณิชา
ชื่อ สิรินทร์ณิชา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-นิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Ni Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สิรินทร์ณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทร์ณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทร์ณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิริฤกษ์ 34 สิ-หริ-เริก Si Ri Roek ไม่ระบุ -
พันธุกสิต 37 พัน-ทุ-กะ-สิด Phan Thu Ka Sit ชาย ท่ามกลางเครือญาติ
พิสิฏฐ์ 50 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ศศิรภัสสร 45 สะ-สิ-ระ-พัด-สอน Sa Si Ra Phat Son หญิง -
ศศิธนัน 36 สะ-สิ-ทะ-นัน Sa Si Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่งามดังดวงจันทร์
ศสิกาญจน์ 44 สะ-สิ-กาน Sa Si Kan ไม่ระบุ มุกดาหาร
ศศิภาส์ 36 สะ-สิ-พา Sa Si Pha หญิง แสงจันทร์
เจษิตา 20 เจ-สิ-ตา Che Si Ta หญิง ผู้มีความประพฤติงาม,ผู้มีท่าทางงดงาม
กานต์ศินีย์ 59 กาน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง หญิงผู้ตัดฟัน
พรหมศิล 39 พรม-สิน Phrom Sin ไม่ระบุ -
อภันสิตางศุ์ 50 อะ-พัน-สิ-ตาง A Phan Si Tang หญิง -
ศิริกรณ์ 38 สิ-หริ-กอน Si Ri Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความดี
ธัญวิสิษฐ์ 55 ทัน-วิ-สิด Than Wi Sit ชาย ผู้โชคดีอย่างวิเศษ
ดุสิตธร 24 ดุ-สิด-ทอน Du Sit Thon ชาย ผู้มีความยินดี
พวงสิทธิ์ 45 พวง-สิด Phuang Sit ชาย -
สิริษยา 32 สิ-ริด-ยา Si Rit Ya หญิง -
เสริมชัย 36 เสิม-ชัย Soem Chai ชาย -
สิทธิพันธุ์ 51 สิด-ทิ-พัน Sit Thi Phan ชาย -
ทรงวศิน 29 ซง-วะ-สิน Song Wa Sin ชาย ผู้ชนะด้วยตนเอง
อาสินี 30 อา-สิ-นี A Si Ni หญิง หญิงงาม
วสิษฐ์พล 53 วะ-สิด-พน Wa Sit Phon ชาย ผู้มีกำลังเยี่ยม
นำศิลป์ 34 นัม-สิน Nam Sin ชาย -
ภาสิรี 24 พา-สิ-รี Pha Si Ri หญิง -
จิณพิสิทธิ์ 56 จิน-พิ-สิด Chin Phi Sit ชาย ผู้ที่ประพฤติตนจนประสบความสำเร็จ
สินมณี 33 สิน-มะ-นี Sin Ma Ni หญิง -
สิริญากร 29 สิ-หริ-ยา-กอน Si Ri Ya Kon หญิง บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
ศิร์กานต์ 43 สิ-กาน Si Kan หญิง ที่รักยิ่ง
ศิรินิรันดร์ 55 สิ-หริ-นิ-รัน Si Ri Ni Ran ได้ทั้งชายและหญิง -
รังสิต 24 รัง-สิด Rang Sit หญิง -
กฤศิกา 15 กริ-สิ-กา Kri Si Ka หญิง เล็ก
ศสิวรรณ 37 สะ-สิ-วัน Sa Si Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณดุจจันทรา
ศิลาดล 25 สิ-ลา-ดน Si La Don ชาย แผ่นหิน
อคัมย์สิริ 55 อะ-คำ-สิ-หริ A Kham Si Ri หญิง งดงามไม่เหมือนใคร สวยไม่มีใครเหมือน
คมน์พิสิฐ 55 คม-พิ-สิด Khom Phi Sit ชาย การไปถึงสิ่งประเสริฐ
วิสิทธิ์ 39 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
ศิริลักษษ์ 47 สิ-หริ-ลัก-สะ Si Ri Lak Sa หญิง -
ศศินีย์ 47 สะ-สิ-นี Sa Si Ni ไม่ระบุ -
สุสิทธ์ 33 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้ช่วยอย่างประเสริฐ
พรศิริ 31 พอน-สิ-หริ Phon Si Ri หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
หนูสินธุ์ 42 หนู-สิน Nu Sin ชาย คำเรียกเด็กหญิงที่ชื่อศิลป์