บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทร์ณิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทร์ณิชา
ชื่อ สิรินทร์ณิชา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-นิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Ni Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ณิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สิรินทร์ณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทร์ณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทร์ณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศศิพิณ 35 สะ-สิ-พิน Sa Si Phin ไม่ระบุ -
วิสิษฐ์ 43 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
รังศิยา 30 รัง-สิ-ยา Rang Si Ya หญิง -
นักสิทธิ์ 39 นัก-สิด Nak Sit ไม่ระบุ -
อนงค์สิตา 41 อะ-นง-สิ-ตา A Nong Si Ta หญิง -
ศิศิร์กร 40 สิ-สิก-อะ-นะ Si Sik A Na ชาย พระจันทร์
ศสิกร 23 สะ-สิ-กอน Sa Si Kon ไม่ระบุ -
ผดุสิทธิ์ 39 ผะ-ดุ-สิด Pha Du Sit ชาย -
ศิรินทร์ทิพย์ 68 สิ-ริน-ทิบ Si Rin Thip หญิง -
ศริสา 23 สิ-สา Si Sa ไม่ระบุ เจ้าแห่งความงดงาม
กรองศิริ 32 กรอง-สิ-หริ Krong Si Ri ไม่ระบุ คัดสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิริมณ 29 สิ-หริ-มน Si Ri Mon หญิง -
สิรินุช 27 สิ-หริ-นุด Si Ri Nut หญิง สาวผู้มีสิริมงคล
ศศิตา 22 สะ-สิ-ตา Sa Si Ta หญิง -
ดุสิตธร 24 ดุ-สิด-ทอน Du Sit Thon ชาย ผู้มีความยินดี
สินชัย 30 สิน-ชัย Sin Chai ชาย -
สิริโชค 29 สิ-หริ-โชก Si Ri Chok ได้ทั้งชายและหญิง โชคที่เป็นมงคล
สิรภัทร 25 สิ-ระ-พัด Si Ra Phat ชาย ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
ศิริกัลญา 35 สิ-หริ-กัน-ยา Si Ri Kan Ya ไม่ระบุ นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
ทองศิริ 28 ทอง-สิ-หริ Thong Si Ri ไม่ระบุ -
วิสิทธิศักดิ์ 56 วิ-สิด-ทิ-สัก Wi Sit Thi Sak ชาย -
สิวพร 29 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
ธัชพิสิษฐ์ 55 ทัด-พิ-สิด That Phi Sit ชาย ผู้มีความโดดเด่นดีเลิศ
สิทธัตพร 35 สิด-ทัด-พอน Sit That Phon ไม่ระบุ -
ประเสริฐทรัพย์ 70 ประ-เสิด-ซับ Pra Soet Sap ชาย -
มงคลศิลป์ 45 มง-คน-สิน Mong Khon Sin ชาย ศิลปะที่นำมาซึ่งความเจริญ
พิสิต 26 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
กฤติพิสิฐ 41 กริด-ติ-พิ-สิด Krit Ti Phi Sit ชาย ผู้สร้างอันประเสริฐ
สิริพงษ์ 42 สิ-หริ-พง Si Ri Phong ชาย -
ศิรพรรณ 36 สิ-ระ-พัน Si Ra Phan ชาย -
ชนสิษฏ์ 40 ชน-สิด Chon Sit ชาย ความสำเร็จเรื่องน้ำ
มนสิกร 26 มน-สิก-อะ-นะ Mon Sik A Na ไม่ระบุ คิดคำนึงอยู่ในใจจำไว้
สิรินลญากรณ์ 54 สิ-ริน-ละ-ยา-กอน Si Rin La Ya Kon หญิง ผู้สร้างความรู้ให้บรรเจิดและดีงาม
หรรษาสิริ 37 หัน-สา-สิ-หริ Han Sa Si Ri ไม่ระบุ ความยินดีอันงดงาม
ทรัพย์สิน 50 ซับ-สิน Sap Sin ชาย -
วิชาสิบ 26 วิ-ชา-สิบ Wi Cha Sip ชาย -
กาน์ตสิริ 38 ก่า-สิ-หริ Ka Si Ri หญิง -
รุ่งศิลป์ 36 รุ่ง-สิน Rung Sin ชาย -
วสิน 22 วะ-สิน Wa Sin ไม่ระบุ ฝน
พิสิฏฐ์ 50 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด