บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทร์ฐิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทร์ฐิชา
ชื่อ สิรินทร์ฐิชา ความหมาย แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาพร้อมความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ทิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Thi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ฐิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทร์ฐิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ฐิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ฐิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สิรินทร์ฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทร์ฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทร์ฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พวงสิทธิ์ 45 พวง-สิด Phuang Sit ชาย -
นิจสิรี 37 นิด-สิ-รี Nit Si Ri ไม่ระบุ มีมิ่งขวัญเป็นนิจ
ภัทราศิริ 30 พัด-ทรา-สิ-หริ Phat Thra Si Ri ไม่ระบุ -
โกสิน 21 โก-สิน Ko Sin ไม่ระบุ พระอินทร์
นภัสสิริ 36 นะ-พัด-สิ-หริ Na Phat Si Ri หญิง -
สิริภัทรา 30 สิ-หริ-พัด-ทรา Si Ri Phat Thra ไม่ระบุ -
ศิริวิชญ์ 44 สิ-หริ-วิด Si Ri Wit ไม่ระบุ -
กศิกานต์ 31 กะ-สิ-กาน Ka Si Kan ไม่ระบุ ผู้รักในการเพาะปลูก
ณพสิน 29 นบ-พะ-สิน Nop Pha Sin ชาย สายธารแห่งทรัพย์สิน
จักรศิลป์ 43 จัก-สิน Chak Sin ชาย -
ศิริบัญชา 32 สิ-หริ-บัน-ชา Si Ri Ban Cha ชาย -
สุทธ์สินี 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง -
ศิริกานดา 28 สิ-หริ-กาน-ดา Si Ri Kan Da หญิง หญิงที่รัก, ผู้เป็นมิ่งขวัญ
ศิตา 15 สิ-ตา Si Ta หญิง รอยยิ้ม
ศิศิกานต์ 41 สิ-สิ-กาน Si Si Kan หญิง -
สิธิพร 31 สิ-ทิ-พอน Si Thi Phon หญิง -
โฆสิต 21 โค-สิด Kho Sit ชาย กึกก้อง, ป่าวร้อง
กสิณา 18 กะ-สิ-นา Ka Si Na หญิง ทั้งหมด, อุบายให้เกิดสมาธิ
สินฐนันต์ 51 สิน-ถะ-นัน Sin Tha Nan ชาย -
ศิญาธร 24 สิ-ยา-ทอน Si Ya Thon หญิง -
เกตุศิริ 26 เกด-สิ-หริ Ket Si Ri หญิง ธงอันเป็นมงคล
สิทธินนท์ 40 สิด-ทิ-นน Sit Thi Non ชาย ยินดีในความสำเร็จ
กษิตเดช 17 กะ-สิด-เดด Ka Sit Det ไม่ระบุ อำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน
สิริประภา 31 สิ-หริ-ประ-พา Si Ri Pra Pha หญิง -
ธนาสิน 26 ทะ-นา-สิน Tha Na Sin ชาย -
สิทธิพจน์ 48 สิด-ทิ-พด Sit Thi Phot ชาย -
สิทีรัตน์ 44 สิ-ที-รัด Si Thi Rat ไม่ระบุ -
ภรศิษฐ์ 38 พอน-สิด Phon Sit ชาย มีอำนาจมากที่สุดแข็งแรงที่สุด
สิวาลัย 36 สิ-วา-ลัย Si Wa Lai หญิง -
ธัญญาศิริ 36 ทัน-ยา-สิ-หริ Than Ya Si Ri หญิง -
ศิวารี 29 สิ-วา-รี Si Wa Ri หญิง -
อรศิรินทร์ 48 ออน-สิ-ริน On Si Rin ไม่ระบุ -
ศิธิราช 26 สิ-ทิ-ราด Si Thi Rat ชาย -
ศิลปสิทธิ์ 48 สิน-ละ-ปะ-สิด Sin La Pa Sit ชาย -
โยษิตานาคี 41 โย-สิ-ตา-นา-คี Yo Si Ta Na Khi หญิง นางนาค
ชนันสิริ 35 ชะ-นัน-สิ-ริ Cha Nan Si Ri ไม่ระบุ มิ่งขวัญของพ่อแม่
ศิวานนท์ 38 สิ-วา-นน Si Wa Non ไม่ระบุ -
เสริมพงษ์ 45 เสิม-พง Soem Phong ชาย ผู้เป็นส่วนเติมเต็มให้กับตระกูล
สังสิทธิ์ 42 สัง-สิด Sang Sit ชาย คม, ตั้งใจมั่น
ศิรวีย์ 45 สิ-ระ-หวี Si Ra Wi ชาย สุดยอดของความกล้าหาญ