บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทร์ฐสอน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทร์ฐสอน
ชื่อ สิรินทร์ฐสอน ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มากด้วยความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ทะ-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Tha Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ฐสอน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทร์ฐสอน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ฐสอน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ฐสอน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 131 หรือ 31
หมายเลข 31 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่ดีและจะประสบความสำเร็จในตอนต้นแต่จะร้ายในตอนปลาย เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตพานพบแต่เรื่องทุกข์ยากลำบากใจ มีความล้มเหลวในชีวิตจนกลายเป็นคนอมทุกข์ ด้านความรักมักไม่ค่อยสมหวัง มีโอกาสไม่ได้แต่งงาน หรือมีรักสามเส้า มีเรื่องรักซ้อน หน้าที่การงานไม่ก้าวกระโดด การเงินติดขัด สุขภาพไม่แข็งแรง พลังของหมายเลขจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ การผ่าตัดและโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
ชื่อ สิรินทร์ฐสอน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทร์ฐสอน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ฐสอน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิรินทร์ฐสอน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ฐสอน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทร์ฐสอน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิรินญา 29 สิ-ริน-ยา Si Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้สูงสุด
พันสิรา 33 พัน-สิ-รา Phan Si Ra หญิง -
ศิวรรจน์ 45 สิ-วัน Si Wan หญิง การบูชาเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรือง
ศิวัตรา 29 สิ-วัด-ตรา Si Wat Tra หญิง ที่โชคดีมีความรุ่งเรืองยิ่งกว่า
พัฒนาศิลป์ 49 พัด-ทะ-นา-สิน Phat Tha Na Sin หญิง -
แสงศิลป์ 39 แสง-สิน Saeng Sin ชาย -
สิริโสภาภรณ์ 51 สิ-หริ-โส-พา-พอน Si Ri So Pha Phon หญิง เครื่องประดับแห่งความเจริญอันสวยงาม
เสิด 14 เสิด Soet ชาย -
สิริวรางค์ 45 สิ-หริ-วะ-ราง Si Ri Wa Rang หญิง หญิงผู้มีโชคลาภและความจริญ
ศิริกาญจน์ 45 สิ-หริ-กาน Si Ri Kan หญิง งดงามดุจทองคำ
ศิรัฐยา 37 สิ-รัด-ยา Si Rat Ya ไม่ระบุ -
รุ่งสิริ 27 รุ่ง-สิ-หริ Rung Si Ri ไม่ระบุ -
ไขศิลป์ 39 ขัย-สิน Khai Sin ชาย -
วสิน 22 วะ-สิน Wa Sin ไม่ระบุ ฝน
เรืองศิปล์ 49 เรือง-สิบ Rueang Sip ไม่ระบุ -
สิรีคำพา 36 สิ-รี-คำ-พา Si Ri Kham Pha หญิง แสงสว่างที่เกิดจากความงามของทองคำ
ศิวาภรณ์ 37 สิ-วา-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
ศิริพัฒน์ 48 สิ-หริ-พัด Si Ri Phat ชาย ผู้มีโชคลาภและความเจริญ
อัณณพิสิษฐ์ 65 อัน-นะ-พิ-สิด An Na Phi Sit ชาย แม่น้ำแห่งความร่ำรวย
อรสินีย์ 50 ออ-ระ-สิ-นี O Ra Si Ni หญิง -
สิทธิเดช 25 สิด-ทิ-เดด Sit Thi Det ชาย ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
เอสิทธิ์ 37 เอ-สิด E Sit ไม่ระบุ -
กษิมา 15 กะ-สิ-มา Ka Si Ma หญิง เดือนแห่งการเพาะปลูก
สุภัครศิลป์ 49 สุ-พัก-สิน Su Phak Sin ไม่ระบุ -
ศศิสุกิจจ์ 52 สะ-สิ-สุ-กิด-จะ Sa Si Su Kit Cha ชาย -
พิมสิริ 36 พิม-สิ-หริ Phim Si Ri หญิง ผู้เป็นมงคลอันบริสุทธิ์
ศศิรกานต์ 41 สะ-สิ-ระ-กาน Sa Si Ra Kan หญิง พระจันทร์อันเป็นที่รักยิ่ง
วิสิทธิศักดิ์ 56 วิ-สิด-ทิ-สัก Wi Sit Thi Sak ชาย -
พิสิษฐิ์ 49 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ศิราธร 24 สิ-รา-ทอน Si Ra Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
สิริขวัญ 35 สิ-หริ-ขวัน Si Ri Khwan หญิง -
พงษ์ประเสริฐ 59 พง-ประ-เสิด Phong Pra Soet ชาย ตระกูลอันประเสริฐ
ศิริลักษณ์ 48 สิ-หริ-ลัก Si Ri Lak หญิง มีลักษณะที่เป็นมงคล
ศิวณัฐ 35 สิ-วะ-นัด Si Wa Nat ชาย -
พัณสิร์ตา 45 พัน-สิ-ตา Phan Si Ta หญิง สตรีผู้ทรงคุณธรรมเป็นเลิศ
รักษิณา 23 รัก-สิ-นา Rak Si Na หญิง คุ้มครอง
ธีญพิสิฐ 47 ทีน-พิ-สิด Thin Phi Sit ไม่ระบุ -
บุญสิทธิ์ 36 บุน-สิด Bun Sit ชาย -
ธรณ์สิรี 44 ทอน-สิ-รี Thon Si Ri ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งสิริ
ธัญศิริ 31 ทัน-สิ-หริ Than Si Ri หญิง -