บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทร์ชญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทร์ชญา
ชื่อ สิรินทร์ชญา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้และความเจริญอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ชญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทร์ชญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ชญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทร์ชญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ สิรินทร์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทร์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทร์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทร์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิรินทร์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เมธศิริ 30 เมด-สิ-หริ Met Si Ri ไม่ระบุ -
ศิริดาวัลย์ 54 สิ-หริ-ดา-วัน Si Ri Da Wan หญิง -
ชัยสิริ 33 ชัย-สิ-หริ Chai Si Ri ไม่ระบุ ชัยชนะที่งดงาม
อธิสิษฐิ 42 อะ-ทิ-สิด-ถิ A Thi Sit Thi ชาย -
ศิริพบ 29 สิ-หริ-พบ Si Ri Phop หญิง -
กาญจน์สิตา 41 กาน-สิ-ตา Kan Si Ta หญิง รอยยิ้มที่งดงามดุจทองคำ
ศิรินาถ 26 สิ-หริ-นาด Si Ri Nat หญิง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
ชลสิทธ์ 33 ชน-สิด Chon Sit ไม่ระบุ ความสำเร็จเรื่องน้ำ
บุญสิงห์ 34 บุน-สิง Bun Sing ไม่ระบุ -
โยษิตา 24 โย-สิ-ตา Yo Si Ta หญิง สตรี
ทัศน์ศิรัณย์ 67 ทัด-สะ-สิ-รัน That Sa Si Ran หญิง -
สิริธร 27 สิ-ริ-ทอน Si Ri Thon หญิง มีสิริมงคล
พัณธสิกร 37 พัน-ทะ-สิ-กอน Phan Tha Si Kon ไม่ระบุ -
กสนต์สินี 48 กะ-สน-สิ-นี Ka Son Si Ni หญิง -
สิรินุช 27 สิ-หริ-นุด Si Ri Nut หญิง สาวผู้มีสิริมงคล
ไขศิลป์ 39 ขัย-สิน Khai Sin ชาย -
เสริมสิทธิ์ 51 เสิม-สิด Soem Sit ชาย -
บุญเสริฐ 33 บุน-เสิด Bun Soet หญิง -
สิงชัย 27 สิง-ชัย Sing Chai ชาย -
ศูภสิทธิ์ 39 สูบ-สิด Sup Sit ชาย -
ศิริบุญเสริม 48 สิ-หริ-บุน-เสิม Si Ri Bun Soem หญิง -
พงค์ศิริ 42 พง-สิ-หริ Phong Si Ri ชาย -
นวศิลป์ 39 นะ-วะ-สิน Na Wa Sin ไม่ระบุ -
ศิวภัสร์ 42 สิ-วะ-พัด Si Wa Phat หญิง -
สิตรารักษ์ 41 สิด-รา-รัก Sit Ra Rak หญิง -
ไชยสิงห์ 46 ชัย-สิง Chai Sing ชาย ดีกว่าราชสีห์
ประสิทธิ์ชัย 53 ประ-สิด-ชัย Pra Sit Chai ชาย -
สิทธิชน 27 สิด-ทิ-ชน Sit Thi Chon ชาย -
สินธุ์ 30 สิน Sin ชาย -
เจริญศิลป์ 48 จะ-เริน-สิน Cha Roen Sin ชาย ทรัพย์ที่งอกงามขึ้น
คมศิลป์ 37 คม-สิน Khom Sin ชาย ผู้มีฝีมือที่แหลมคม,เฉียบแหลม
ศิรินร 28 สิ-หริ-นอน Si Ri Non ไม่ระบุ -
วิสิษฐ์พล 57 วิ-สิด-พน Wi Sit Phon ไม่ระบุ -
ทวีสิน 30 ทะ-วี-สิน Tha Wi Sin ชาย -
สิรินทร์ชญา 45 สิ-ริน-ชะ-ยา Si Rin Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญอันยิ่งใหญ่
เกตุศิณี 30 เกด-สิ-นี Ket Si Ni หญิง หญิงผู้เป็นดั่งธงชัย
ศศิธรพงษ์ปัจ 61 สะ-สิ-ทอน-พง-ปัด Sa Si Thon Phong Pat หญิง -
ศศิสุกิจจ์ 52 สะ-สิ-สุ-กิด-จะ Sa Si Su Kit Cha ชาย -
ศิริวรรณ 38 สิ-หริ-วัน Si Ri Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่เป็นมงคล, ผิวพรรณงาม
นันท์ศิริ 43 นัน-สิ-หริ Nan Si Ri ไม่ระบุ -