บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินทณัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินทณัช
ชื่อ สิรินทณัช ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทณัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินทณัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทณัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินทณัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สิรินทณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินทณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินทณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินทณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิริกาญจน์ 45 สิ-หริ-กาน Si Ri Kan หญิง งดงามดุจทองคำ
ศศิพัจน์ 50 สะ-สิ-พัด Sa Si Phat หญิง -
ศิษฏ์ 33 สิด Sit ชาย ฝึกฝนแล้ว, อบรมแล้ว, คงแก่เรียน, มีปัญญา, มีความรู้
สินธร 24 สิน-ทอน Sin Thon ชาย -
เอกศิลป์ 37 เอก-สิน Ek Sin ชาย -
ศศิวรกานต์ 47 สะ-สิ-วอน-กาน Sa Si Won Kan หญิง -
สิทสิเดช 28 สิด-สิ-เดด Sit Si Det ไม่ระบุ -
สิรศักดิ์ 41 สิน-สัก Sin Sak ชาย -
กสินากรณ์ 37 กะ-สิ-นา-กอน Ka Si Na Kon ไม่ระบุ ผู้กระทำการเพาะปลูก, ชาวนา
ศรณ์สิงหา 44 สน-สิง-หา Son Sing Ha ชาย -
นาถศิริ 26 นาด-สิ-หริ Nat Si Ri หญิง -
ประสิทธิพร 42 ประ-สิด-ทิ-พอน Pra Sit Thi Phon ชาย ทำให้เกิดความสำเร็จ
สิรวุฒิ 29 สิ-ระ-วุด Si Ra Wut ไม่ระบุ มีความเจริญสูงสุด
สิรเศรษฐ์ 50 สิน-เสด Sin Set ชาย -
ศิลพร 29 สิน-พอน Sin Phon หญิง -
วงศิยา 28 วง-สิ-ยา Wong Si Ya หญิง อยู่ในสกุลอันดี
ประสิตา 25 ประ-สิ-ตา Pra Si Ta หญิง ขยัน
สิริวรรณ์ 47 สิ-หริ-วัน Si Ri Wan หญิง ผู้มีผวิพรรณงดงาม
บุญสิงห์ 34 บุน-สิง Bun Sing ไม่ระบุ -
ชันสิทธิ์ 40 ชัน-สิด Chan Sit ชาย -
ศิรินนท์ 39 สิ-หริ-นน Si Ri Non หญิง -
ศิริวุฒิ 33 สิ-หริ-วุด Si Ri Wut ชาย -
พสิษฐ 32 พะ-สิด Pha Sit ชาย ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
มาศิตา 21 มา-สิ-ตา Ma Si Ta ไม่ระบุ ผู้มีทองคำ
ดนูศิษฐ์ 41 ดะ-นู-สิด Da Nu Sit ชาย คนที่ยอดเยี่ยม
พิมพ์สิริ 53 พิม-สิ-หริ Phim Si Ri หญิง ผู้เป็นมงคลอันบริสุทธิ์
สิงหนาท 25 สิง-หะ-นาด Sing Ha Nat ชาย เสียงบันลือคำรามของสิงโต
ราชศิริ 26 ราด-ชะ-สิ-หริ Rat Cha Si Ri ชาย -
ประสิมธิ์ 43 ประ-สิม Pra Sim ชาย -
สุดาสิริ 29 สุ-ดา-สิ-ริ Su Da Si Ri ไม่ระบุ บุตรสาวผู้เป็นสิริมงคล
ศิโรตม์ 36 สิ-โรด Si Rot ชาย ศีรษะ
ศิชญา 18 สิ-ชะ-ยา Si Cha Ya หญิง -
กฤษฎ์พิสิษฐ์ 65 กริด-สะ-พิ-สิด Krit Sa Phi Sit ชาย ข้าวกล้าที่ดีเลิศ
ศิตานันต์ 41 สิ-ตา-นัน Si Ta Nan หญิง มีใบหน้ายิ้มแย้ม, เบิกบาน
พันธ์ศิริ 49 พัน-สิ-หริ Phan Si Ri หญิง -
เวชพิสิฐ 42 เวด-พิ-สิด Wet Phi Sit ชาย หมอผู้ประเสริฐสุด, มีความรู้ประเสริฐสุด
อนุสิษฐ์ 45 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
สิริภัสสร 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง -
คะแนนสิน 36 คะ-แนน-สิน Kha Naen Sin ชาย คะแนนที่เกิดจากเงิน
เต็มสิริ 37 เต็ม-สิ-หริ Tem Si Ri ไม่ระบุ -