บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิรินฐณัฐฉ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิรินฐณัฐฉ์
ชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิรินฐณัฐฉ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิสิทธิ์ 39 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
ศิริพันธ์ 49 สิ-หริ-พัน Si Ri Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ธีรสิญจ์ 45 ที-ระ-สิน Thi Ra Sin ชาย -
ยอพิสิษฐ์ 59 ยอ-พิ-สิด Yo Phi Sit ชาย -
อานุสิทธิ์ 42 อา-นุ-สิด A Nu Sit ชาย -
เจตศิรา 27 เจด-สิ-รา Chet Si Ra ไม่ระบุ -
ศิริภูมิ 31 สิ-หริ-พูม Si Ri Phum ชาย ความมงคลของแผ่นดิน
เสิน 18 เสิน Soen ชาย -
ดุสิทธิ์ 31 ดุ-สิด Du Sit ชาย ชื่อสวรรค์ชั้นที่ 4 แห่งสวรรค์ 6 ชั้น
ศิมันตรา 33 สิ-มัน-ตรา Si Man Tra หญิง มนตราหรือเวทมนตร์อันเป็นมงคล
วิภูษิต 24 วิ-พู-สิด Wi Phu Sit ชาย -
ออมสิน 33 ออม-สิน Om Sin หญิง -
สิงห์น้อย 48 สิง-น้อย Sing Noi ไม่ระบุ -
สัณฑ์สิทธิ 48 สัน-สิด-ทิ San Sit Thi ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จมาก
สิงค์หา 32 สิง-หา Sing Ha ชาย -
เยี่ยมศิริ 50 เยี่ยม-สิ-หริ Yiam Si Ri หญิง -
บุญสิฎา 24 บุน-สิ-ดา Bun Si Da หญิง -
เต็มสิทธิ์ 47 เต็ม-สิด Tem Sit ไม่ระบุ -
ศศิณา 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
ชลศิริ 27 ชน-สิ-หริ Chon Si Ri ไม่ระบุ สายน้ำที่เป็นมงคล สายน้ำที่สวยงาม
ศิริญภา 25 สิ-ริน-พา Si Rin Pha หญิง -
ศิรินทร์ทิพย์ 68 สิ-ริน-ทิบ Si Rin Thip หญิง เทวดาผู้เจริญและเป็นใหญ่
เวียงศิลา 43 เวียง-สิ-ลา Wiang Si La ไม่ระบุ -
กสินากรณ์ 37 กะ-สิ-นา-กอน Ka Si Na Kon ไม่ระบุ ผู้กระทำการเพาะปลูก, ชาวนา
ประสิทธิ์พงษ์ 62 ประ-สิด-พง Pra Sit Phong ชาย -
รังสิมา 27 รัง-สิ-มา Rang Si Ma หญิง ผู้มีแสงสว่างคือพระอาทิตย์
พรรณศิริ 40 พัน-สิ-หริ Phan Si Ri หญิง มีผิวที่งดงาม
ศิริไพร 40 สิ-หริ-พรัย Si Ri Phrai หญิง -
ศิริยาภรณ์ 47 สิ-หริ-ยา-พอน Si Ri Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาที่งดงาม
กรพิสิษฐ 41 กอน-พิ-สิด Kon Phi Sit ชาย แขนอันประเสริฐ
ชนิดาสิรี 35 ชะ-นิ-ดา-สิ-รี Cha Ni Da Si Ri ไม่ระบุ พ่อผู้ประเสริฐ
สิวลักษณ์ 46 สิว-ลัก Sio Lak หญิง -
ศิริการย์ 42 สิ-หริ-กาน Si Ri Kan หญิง งดงามดุจทองคำ
วศิภัสสรา 41 วะ-สิ-พัด-สะ-รา Wa Si Phat Sa Ra หญิง -
บุญเสริฐ 33 บุน-เสิด Bun Soet หญิง -
สิวลี 30 สิ-วะ-ลี Si Wa Li หญิง เดือน ๙
สิริมาส 32 สิ-หริ-มาด Si Ri Mat หญิง ความเป็นมงคลอันประเสริฐ, งดงามดุจทองคำ
ศิริบุญเสริม 48 สิ-หริ-บุน-เสิม Si Ri Bun Soem หญิง -
พิสิฏฐ์ 50 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
สิทธิโชค 30 สิด-ทิ-โชก Sit Thi Chok ชาย -