บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิริณรัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิริณรัฐ
ชื่อ สิริณรัฐ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มีโชคลาภบนแผ่นดิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ริน-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rin Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริณรัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิริณรัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริณรัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริณรัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ สิริณรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิริณรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริณรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิริณรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริณรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิริณรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริณรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สิริณรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิริทิพรัตน์ 57 สิ-หริ-ทิบ-รัด Si Ri Thip Rat ไม่ระบุ -
สรรเสริญ 36 สัน-เสิน San Soen ชาย -
ณัฐสิชา 32 นัด-ถะ-สิ-ชา Nat Tha Si Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาดีและรอบรู้
ประพันสิน 43 ประ-พัน-สิน Pra Phan Sin ไม่ระบุ -
เจริญสิน 36 จะ-เริน-สิน Cha Roen Sin ชาย ทรัพย์ที่งอกงามขึ้น
วาสินี 30 วา-สิ-นี Wa Si Ni หญิง อยู่ประจำ, สถิตอยู่, มั่นคง
ภัทรศิลาภรณ์ 47 พัด-ทะ-ระ-สิ-ลา-พอน Phat Tha Ra Si La Phon หญิง -
กวินสิทธิ์ 45 กะ-วิน-สิด Ka Win Sit ชาย -
สสิพงศ์ 44 สะ-สิ-พง Sa Si Phong ชาย เชื้อสายผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์
สมสินธ์ 41 สม-สิน Som Sin หญิง -
ศิศิธร 30 สิ-สิ-ทอน Si Si Thon หญิง -
ธนูสิทธิ์ 40 ทะ-นู-สิด Tha Nu Sit ชาย -
สิ่ว 18 สิ่ว Sio หญิง -
กานต์สิริ 38 กาน-สิ-หริ Kan Si Ri หญิง เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
ษมาสินี 33 สะ-มา-สิ-นี Sa Ma Si Ni หญิง หญิงงามผู้มีความอดกลั้น, รู้อภัย
สิรัชชา 24 สิ-รัด-ชา Si Rat Cha หญิง วันนี้ที่ดีที่สุด
บุญสิริ 26 บุน-สิ-หริ Bun Si Ri หญิง มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
ศินีย์นาถ 47 สิ-นี-นาด Si Ni Nat ไม่ระบุ ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
ศิริณา 25 สิ-หริ-นา Si Ri Na หญิง กลางคืน
ศิรากร 21 สิ-รา-กอน Si Ra Korn ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งสายน้ำ
กิตศิริ 27 กิด-สิ-หริ Kit Si Ri หญิง -
ทักษิณา 20 ทัก-สิ-นา Thak Si Na หญิง ทานเพื่อผลอันเจริญ
สิทธิ์พล 43 สิด-พน Sit Phon ไม่ระบุ -
ศิริภัทร์ 38 สิ-หริ-พัด Si Ri Phat หญิง -
บรรจงศิริ 37 บัน-จง-สิ-หริ Ban Chong Si Ri ไม่ระบุ -
นพสินธุ์ 43 นบ-สิน Nop Sin ไม่ระบุ -
ศิริพรรณ 40 สิ-หริ-พัน Si Ri Phan หญิง วงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ, ผู้มีผิวพรรณงาม
สินสมุทร 34 สิน-สะ-หมุด Sin Sa Mut ชาย -
ศิริภาพร 33 สิ-หริ-พา-พอน Si Ri Pha Phon หญิง -
ชัยสิทธิ 34 ชัย-สิด-ทิ Chai Sit Thi ไม่ระบุ ชนะด้วยความสำเร็จ
ธนภัสสินี 44 ทะ-นะ-พัด-สิ-นี Tha Na Phat Si Ni หญิง -
นิยมศิลป์ 50 นิ-ยม-สิน Ni Yom Sin ชาย -
อนุสิษฐ์ 45 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
ศศิร์อร 41 สะ-สิ-ออน Sa Si On หญิง -
สิรินภาภรณ์ 45 สิ-ริ-นะ-พา-พอน Si Ri Na Pha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความงดงามของท้องฟ้า
กรประเสริฐ 41 กอน-ประ-เสิด Kon Pra Soet ชาย ผู้สร้างสิ่งที่ดีเลิศ
รักสิน 25 รัก-สิน Rak Sin ชาย -
สิงคาน 23 สิง-คาน Sing Khan ไม่ระบุ -
ศิลาธร 26 สิ-ลา-ทอน Si La Thon ไม่ระบุ -
ทองเสิน 27 ทอง-เสิน Thong Soen หญิง -