บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิริญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิริญา
ชื่อ สิริญา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้และความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-หริ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Ri Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิริญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิริญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ สิริญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิริญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สิริญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สิริญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิริญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิริญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศศิมาพร 36 สะ-สิ-มา-พอน Sa Si Ma Phon หญิง -
ศสิธร 26 สะ-สิ-ทอน Sa Si Thon ไม่ระบุ เหมือนดวงจันทร์
ศิริวรรณา 39 สิ-หริ-วัน-นา Si Ri Wan Na หญิง -
ลิขสิทธิ์ 41 ลิก-ขะ-สิด Lik Kha Sit ชาย -
โชษิฏา 24 โช-สิ-ตา Cho Si Ta ไม่ระบุ ความสุขความบันเทิง
สุดาสิริ 29 สุ-ดา-สิ-ริ Su Da Si Ri ไม่ระบุ บุตรสาวผู้เป็นสิริมงคล
อรศศิพัชร์ 55 ออน-สะ-สิ-พัด On Sa Si Phat หญิง หญิงผู้คุณค่าดุจเพชรของพระจันทร์
อาศิรี 29 อา-สิ-รี A Si Ri ไม่ระบุ ผู้หวังดี
นรสิงห์ 36 นอ-ระ-สิง No Ra Sing ชาย -
กชลักษิกา 24 กด-ชะ-ลัก-สิ-กา Kot Cha Lak Si Ka ไม่ระบุ ผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว
สิทธิ์ทัศน์ 55 สิด-ทัด Sit That ไม่ระบุ เห็นผลสำเร็จ
เพชรศิลป์ 44 เพ็ด-สิน Phet Sin ชาย -
สิริวุฒิ 33 สิ-หริ-วุด Si Ri Wut ไม่ระบุ -
ทรรศิกา 22 ทัด-สิ-กา That Si Ka หญิง การดู, ตรวจตรา, อธิบาย
ญาณ์สิรี 41 ยา-สิ-รี Ya Si Ri ไม่ระบุ ความรู้ที่เป็นสิริ
ญาณสิริ 29 ยา-นะ-สิ-หริ Ya Na Si Ri หญิง มีมิ่งขวัญคือความรู้
ภาษิต 13 พา-สิด Pha Sit หญิง -
ศิรินดา 26 สิ-ริน-ดา Si Rin Da ไม่ระบุ -
สิริทิพย์ 49 สิ-หริ-ทิบ Si Ri Thip หญิง -
สินธุนาถ 28 สิน-ทุ-นาด Sin Thu Nat หญิง มหาสมุทร
สมสิน 28 สม-สิน Som Sin หญิง -
สิริณัฏฐา 47 สิ-หริ-นัด-ถา Si Ri Nat Tha หญิง -
พิสิฐชัย 46 พิ-สิด-ชัย Phi Sit Chai ชาย -
กุณพัฒสิริ 41 กุน-ละ-พัด-สิ-หริ Kun La Phat Si Ri ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เจริญและเป็นมงคลยิ่ง
ญารศิริ 28 ยาน-สิ-หริ Yan Si Ri ไม่ระบุ -
ศิภาวี 26 สิ-พา-วี Si Pha Wi ไม่ระบุ -
ศศิลา 25 สะ-สิ-ลา Sa Si La ไม่ระบุ -
ศศินภา 25 สะ-สิน-พา Sa Sin Pha หญิง -
วศิตว์ 35 วะ-สิด Wa Sit ชาย สำรวม
ศิริอร 29 สิ-หริ-ออน Si Ri On หญิง -
กัญญสิริ 32 กัน-ยะ-สิ-ริ Kan Ya Si Ri ไม่ระบุ หญิงที่นำมาซึ่งความเจริญ
บุญประเสริฐ 43 บุน-ประ-เสิด Bun Pra Soet หญิง -
ปพงษ์สิงห์ 52 ปะ-พง-สิด Pa Phong Sit ชาย -
ทรรศิตา 24 ทัด-สิ-ตา That Si Ta หญิง อธิบาย
สุธาศินี 36 สุ-ทา-สิ-นี Su Tha Si Ni หญิง ผู้กินอาหารทิพย์
กรสินีย์ 45 กอน-สิ-นี Kon Si Ni ไม่ระบุ แขนของหญิงที่งดงาม
สิงห์จำ 34 สิง-จัม Sing Cham ชาย -
วิชาสิบ 26 วิ-ชา-สิบ Wi Cha Sip ชาย -
สิงค์หา 32 สิง-หา Sing Ha ชาย -
ศศิชลพินทุ์ 54 สะ-สิ-ชน-พิน Sa Si Chon Phin ไม่ระบุ หยาดน้ำจากดวงจันทร์