บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิทธิพงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิทธิพงศ์
ชื่อ สิทธิพงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิด-ทิ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sit Thi Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิทธิพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิพงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิพงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ สิทธิพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิทธิพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิทธิพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สิทธิพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิทธิพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิทธิพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิศิษฐ 34 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
พิสิฐชัย 46 พิ-สิด-ชัย Phi Sit Chai ชาย -
ศิษยาภา 26 สิด-ยา-พา Sit Ya Pha ไม่ระบุ ผู้เป็นแสงสว่างของลูกศิษย์
พิสิฎฐิ์ 50 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
สุภะสิทธิ์ 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
สิทธิเนช 29 สิด-ทิ-เนด Sit Thi Net ชาย -
ไพสิฐ 37 พัย-สิด Phai Sit ชาย ประเสริฐ, วิเศษ
กสิศ 19 กะ-สิด Ka Sit ชาย ผู้เป็นใหญ่ในการเพาะปลูก, เจ้าแห่งการเพาะปลูก
พาสิทธิ์ 38 พา-สิด Pha Sit ไม่ระบุ -
พิสิฎฐ์พล 60 พิ-สิด-พน Phi Sit Phon ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจพิเศษ
สันดุษิต 29 สัน-ดุ-สิด San Du Sit ชาย นามผู้ครองสวรรค์ชั้นที่สี่
อณัฐสิทธิ์ 53 อะ-นัด-ถะ-สิด A Nat Tha Sit ไม่ระบุ -
เสกสิทธ์ 35 เสก-สิด Sek Sit ชาย -
วศิษฐ์ 39 วะ-สิด Wa Sit ชาย สำรวม
ศานต์ภิสิทธิ 50 สาน-พิ-สิด-ทิ San Phi Sit Thi ชาย -
ไกรสิทธิ 34 กรัย-สิด Krai Sit ชาย ราชสีห์
ธีญพิสิฐ 47 ทีน-พิ-สิด Thin Phi Sit ไม่ระบุ -
ภิศิษฐ์ 38 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ปกาศิต 18 ปะ-กา-สิด Pa Ka Sit ชาย คำสั่ง
ชัชพิสิฐ 40 ชัด-พิ-สิด Chat Phi Sit ชาย นักรบผู้พิเศษ
ก้องพิสิษฐ์ 56 ก้อง-พิ-สิด Kong Phi Sit ชาย เลื่องลือเป็นอย่างดี
ศิลปสิทธิ์ 48 สิน-ละ-ปะ-สิด Sin La Pa Sit ชาย -
ลานุสิต 27 ลา-นุ-สิด La Nu Sit ชาย -
ประเสิฐ 32 ประ-เสิด Pra Soet ไม่ระบุ วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด
สิฏฐ์วินท์ 63 สิด-ตะ-วิน Sit Ta Win ชาย ผู้มีความดีเลิศ, ผู้มีความประเสริฐ
พิสิทฐ์ 42 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
สมสิทธิ์ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
บุญประเสริฐ 43 บุน-ประ-เสิด Bun Pra Soet หญิง -
บรรณสิทธิ์ 44 บัน-สิด Ban Sit ชาย -
รังสิต 24 รัง-สิด Rang Sit หญิง -
พิสิษฐ์ศักดิ์ 71 พิ-สิด-สัก Phi Sit Sak ชาย ผู้มีความมั่งมี มีอำนาจ
ณิชภศิษฐ์ 45 นิด-พะ-สิด Nit Pha Sit ชาย ผู้งดงามที่มีแสงความบริสุทธิ์
ทรรศิต 23 ทัด-สิด That Sit ไม่ระบุ แสดงแล้ว, อธิบายแล้ว
สรสิษฐ์ 44 สอ-ระ-สิด So Ra Sit ชาย เกิดในสระดอกบัว
เอกธนพสิษฐ์ 59 เอก-ทะ-นะ-พะ-สิด Ek Tha Na Pha Sit ชาย ผู้ดีเลิศทางทรัพย์สินเป็นที่หนึ่ง, ผู้ร่ำรวยทรัพย์เป็นหนึ่ง
วรสิทธิ์ 39 วอ-ระ-สิด Wo Ra Sit ชาย -
นิติสิทธิ์ 45 นิ-ติ-สิด Ni Ti Sit ชาย -
ภูณัฐสิทธิ์ 50 พู-นัด-ถะ-สิด Phu Nat Tha Sid ชาย ความสำเร็จของนักปราชญ์ในโลก
สุสิทธ์ 33 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้ช่วยอย่างประเสริฐ
เอกสิทธิ์ 38 เอก-กะ-สิด Ek Ka Sit ชาย สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ