บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิทธิพงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิทธิพงศ์
ชื่อ สิทธิพงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิด-ทิ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sit Thi Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิทธิพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิพงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิพงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ สิทธิพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สิทธิพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิทธิพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สิทธิพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิทธิพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิทธิพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภศิษฎ์ 38 สุบ-พะ-สิด Sup Pha Sit ไม่ระบุ ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธีรสิทธิ 35 ที-ระ-สิด Thi Ra Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จดั่งนักปราชญ์
สิทธิพร 32 สิด-ทิ-พอน Sit Thi Phon ชาย มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ
สุภะสิทธิ์ 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
ศรีสิทธิ์ 47 สี-สิด Si Sit หญิง ผู้มีความเจริญ
ชัยประสิทธิ์ 53 ชัย-ประ-สิด Chai Pra Sit ชาย สำเร็จด้วยชัยชนะ
ธนันพสิษฐ์ 59 ทะ-นัน-พะ-สิด Tha Nan Pha Sit ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ร่ำรวยที่สุด
สุสิทธิ์ 37 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้ช่วยอย่างประเสริฐ
สิทธิโลม 35 สิด-ทิ-โลม Sit Thi Lom ชาย -
บุณยสิทธิ์ 45 บุน-ยะ-สิด Bun Ya Sit ชาย ผู้มีอำนาจในบุญ
ดวงประสิทธิ์ 48 ดวง-ประ-สิด Duang Pra Sit ชาย -
ศิกษิต 23 สิก-สิด Sik Sit ชาย แตกฉาน
อภิสิทธิ์ 40 อะ-พิ-สิด A Phi Sit ชาย สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
ปราศิต 21 ปรา-สิด Pra Sit ไม่ระบุ -
สิทธิ์พันธ์ 59 สิด-พัน Sit Phan ชาย -
สิทธิยา 29 สิด-ทิ-ยา Sit Thi Ya ชาย -
ณาศิส 24 นา-สิด Na Sit ชาย ปรารถนาความรู้
ศึกษิต 24 สึก-สิด Suek Sit หญิง ผู้เป็นปัญญาชน
ประสิทธิ์พร 51 ประ-สิด-พอน Pra Sit Phon ชาย -
มลสิทธิ์ 40 มน-สิด Mon Sit ชาย -
คมสิทธิ์ 38 คม-สิด Khom Sit ชาย -
ประสิทธิชัย 44 ประ-สิด-ทิ-ชัย Pra Sit Thi Chai ชาย -
พิศิฐ 32 พิ-สิด Phi Sit ไม่ระบุ ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
สิทธิ์กุล 37 สิด-กุน Sit Kun ชาย -
พลสิทธิ์ 43 พน-สิด Phon Sit ไม่ระบุ -
ชัชวิสิฏฐ์ 56 ชัด-วิ-สิด Chat Wi Sit ชาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ศศิศ 25 สะ-สิด Sa Sit ไม่ระบุ -
พิสิษ 27 พิ-สิด Phi Sit ไม่ระบุ ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ประเสิฐ 32 ประ-เสิด Pra Soet ไม่ระบุ วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด
สิทธิ์สอน 47 สิด-สอน Sit Son หญิง -
ธีญพิสิฐ 47 ทีน-พิ-สิด Thin Phi Sit ไม่ระบุ -
กษศิต 19 กะ-สะ-สิด Ka Sa Sit ชาย ผู้ครอง
ปกรณ์นิสิทธิ์ 59 ปะ-กอน-นิ-สิด Pa Kon Ni Sit ชาย หนังสือที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
ธนสิษฐ์ 42 ทะ-นะ-สิด Tha Na Sit ชาย ผู้ร่ำรวยทรัพย์สิน
ภูธนสิทธิ์ 41 พู-ทะ-นะ-สิด Phu Tha Na Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จในทรัพย์แห่งแผ่นดิน
เสิต 16 เสิด Soet ไม่ระบุ -
สรุสิทธิ์ 41 สะ-หรุ-สิด Sa Ru Sit ชาย -
พรหมพิสิฐ 54 พรม-พิ-สิด Phrom Phi Sit ชาย พระพรหมผู้ให้สิ่งประเสริฐ
สิทธิวีร์ 46 สิด-ทิ-หวี Sit Thi Wi ชาย -
อังประสิทธิ์ 51 อัง-ประ-สิด Ang Pra Sit หญิง -