บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สิทธิชนม์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สิทธิชนม์
ชื่อ สิทธิชนม์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีอำนาจเหนือปวงชน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิด-ทิ-ชน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sit Thi Chon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิชนม์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สิทธิชนม์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิชนม์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สิทธิชนม์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สิทธิชนม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สิทธิชนม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิทธิชนม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สิทธิชนม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สิทธิชนม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สิทธิชนม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิทธิกุล 28 สิด-ทิ-กุน Sit Thi Kun ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
ภูษิต 14 พู-สิด Phu Sit ชาย ประดับประดา
ดุสิตธร 24 ดุ-สิด-ทอน Du Sit Thon ชาย ผู้มีความยินดี
สิทธิวีร์ 46 สิด-ทิ-หวี Sit Thi Wi ชาย -
พาสิทธิ์ 38 พา-สิด Pha Sit ไม่ระบุ -
ธัญพิสิฏฐา 54 ทัน-พิ-สิด-ถา Than Phi Sit Tha หญิง ผู้มีโชคอันดีเลิศ, ผู้มีความร่ำรวยเป็นเลิศและมีโชค
ญาณสิทธิ 30 ยา-นะ-สิด Ya Na Sit ชาย สำเร็จด้วยความรู้
อสิต 20 อะ-สิด A Sit ไม่ระบุ ผิวคล้ำ
นรศิษฐ์ 42 นะ-ระ-สิด Na Ra Sit ชาย -
ผดุงสิทธิ์ 41 ผะ-ดุง-สิด Pha Dung Sit ชาย อุดหนุนความสำเร็จ
ภูสิทธิ์ 32 พู-สิด Phu Sit ชาย มีความสำเร็จในแผ่นดิน
ทิพย์ประเสริฐ 66 ทิบ-ประ-เสิด Thip Pra Soet ชาย -
สประสิทธ์ 42 สบ-ระ-สิด Sop Ra Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
โกมลสิทธิ์ 45 โก-มน-สิด Ko Mon Sit ชาย -
สิษฐศรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มีอำนาจเป็นที่พึ่ง
ทรรศิต 23 ทัด-สิด That Sit ไม่ระบุ แสดงแล้ว, อธิบายแล้ว
กรประเสริฐ 41 กอน-ประ-เสิด Kon Pra Soet ชาย ผู้สร้างสิ่งที่ดีเลิศ
ปกาศิต 18 ปะ-กา-สิด Pa Ka Sit ชาย คำสั่ง
สิทธิกร 25 สิด-ทิ-กอน Sit Thi Kon ชาย ผู้ให้ความสำเร็จ
ศุภสิทธิ์ 38 สุบ-พะ-สิด Sup Pha Sit ชาย ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
บุญประเสริฐ 43 บุน-ประ-เสิด Bun Pra Soet หญิง -
สิทธิไกร 34 สิด-ทิ-กรัย Sit Thi Krai ไม่ระบุ -
นันทสิทธิ์ 44 นัน-ทะ-สิด Nan Tha Sit ไม่ระบุ -
ศิษฏพัชร์ 51 สิด-ตะ-พัด Sit Ta Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่ผ่านการฝึกฝน
พิสิฏฐ์ 50 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ก้องพิสิษฐ์ 56 ก้อง-พิ-สิด Kong Phi Sit ชาย เลื่องลือเป็นอย่างดี
ปรเสริฐ 32 ปอ-ระ-เสิด Po Ra Soet ชาย -
อธิศิษฏ์ 47 อะ-ทิ-สิด A Thi Sit ไม่ระบุ -
วศิตว์ 35 วะ-สิด Wa Sit ชาย สำรวม
คมวิศิษฏ์ 52 คม-วิ-สิด Khom Wi Sit ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่ง
ประสริฐ 34 ประ-สิด Pra Sit ชาย ความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
นพประสิทธิ์ 52 นบ-ประ-สิด Nop Pra Sit ชาย -
อณัฐสิทธิ์ 53 อะ-นัด-ถะ-สิด A Nat Tha Sit ไม่ระบุ -
มนสิทธิ์ 39 มน-นะ-สิด Mon Na Sit ชาย สำเร็จด้วยสติปัญญาความเข้าใจ
พิสิษฐ์ 45 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ณิชภศิษฐ์ 45 นิด-พะ-สิด Nit Pha Sit ชาย ผู้งดงามที่มีแสงความบริสุทธิ์
สิทธินนท์ 40 สิด-ทิ-นน Sit Thi Non ชาย ยินดีในความสำเร็จ
อนุศิษฐ 36 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
ประเสริฐสักดิ์ 62 ประ-เสิด-สัก Pra Soet Sak ไม่ระบุ -
จิรัชพิสิษฐ์ 65 จิ-รัด-พิ-สิด Chi Rat Phi Sit ชาย ผู้เกิดมามั่นคงและเป็นเลิศ