บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สันติราษฎร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สันติราษฎร์
ชื่อ สันติราษฎร์ ความหมาย แปลว่า บ้านเมืองอันสงบสุข เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สัน-ติ-ราด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า San Ti Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สันติราษฎร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สันติราษฎร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สันติราษฎร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สันติราษฎร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ สันติราษฎร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สันติราษฎร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สันติราษฎร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สันติราษฎร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สันติราษฎร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สันติราษฎร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิสัน 26 วิ-สัน Wi San ชาย -
เทพกุณฑ์สันต์ 58 เทบ-กุน-สัน Thep Kun San ไม่ระบุ -
สัญจิตา 29 สัน-จิ-ตา San Chi Ta หญิง สะสม, รวบรวม
เจมสันพ์ 46 เจ-มะ-สัน Che Ma San ไม่ระบุ -
สันทัศก์ 38 สัน-ทัด San That ชาย ผู้มีทัศนะอันสงบ
สันติราษฎร์ 50 สัน-ติ-ราด San Ti Rat ชาย -
อดิสันต์ 39 อะ-ดิ-สัน A Di San ชาย -
วิษณุสรร 35 วิด-สะ-นุ-สัน Wit Sa Nu San ไม่ระบุ วิษณุสร้างมา, ลูกวิษณุ
รุจิสรรค์ 43 รุ-จิ-สัน Ru Chi San ชาย สร้างความงาม
สันติ์ 32 สัน San ชาย -
วสัญ 21 วะ-สัน Wa San ชาย ความปรารถนาความตั้งใจจริง
สันติฤกษ์ 38 สัน-ติ-เริก San Ti Roek ชาย -
รังสัน 26 รัง-สัน Rang San ชาย สร้าง, แต่งตั้ง
ไกรสรร 29 กรัย-สัน Krai San ไม่ระบุ -
พันธสัญญา 41 พัน-ทะ-สัน-ยา Phan Tha San Ya ชาย -
เลอสันต์ 42 เลอ-สัน Loe San ชาย เลือกสรรมาก
สุวิสันต์ 46 สุ-วิ-สัน Su Wi San ชาย -
มิตรสัน 32 มิด-สัน Mit San ชาย -
พิสันฐ์ 46 พิ-สัน Phi San ชาย -
พรสรรณ 32 พอน-สัน-นะ Phon San Na หญิง -
พรศันส์ 44 พอน-สัน Phon San ชาย -
พรวสัน 34 พอน-วะ-สัน Phon Wa San หญิง -
สันชาย 27 สัน-ชาย San Chai ชาย -
สรรษณีย์ 48 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง ควรได้รับการสรรเสริญ
สุรสรรค์ 40 สุ-ระ-สัน Su Ra San ชาย -
วิสรรสนีย์ 61 วิ-สัน-สะ-นี Wi San Sa Ni หญิง -
ภัตธนสันต์ 45 พัด-ทะ-นะ-สัน Phat Tha Na San ไม่ระบุ ผู้ที่มีอาหารและทรัพย์บริบูรณ์
พลสันต์ 42 พน-สัน Phon San ชาย -
สันทยา 26 สัน-ทะ-ยา San Tha Ya ไม่ระบุ -
สัณห์ชนน 42 สัน-ชะ-นน San Cha Non ไม่ระบุ ผู้เกิดมาสุภาพ
เทวสรร 24 เท-วะ-สัน The Wa San ไม่ระบุ ผู้ที่เทวดาเลือกสรร
สันทัศน์ 42 สัน-ทัด San That ชาย ผู้มีทัศนะอันสงบ
เลอสรร 29 เลอ-สัน Loe San ชาย เลือกสรรมาก
สัญจิต 28 สัน-จิด San Chit ชาย ตกลงกันเป็นเอกฉันท์
ศรรยา 24 สัน-ยา San Ya ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
พิสันต์ 40 พิ-สัน Phi San ชาย -
พงค์ศรันย์ 60 พง-สัน Phong San ไม่ระบุ -
ไพสันต์ 45 พัย-สัน Phai San ชาย -
พงษ์สรัญ 42 พง-สัน Phong San ไม่ระบุ -
ปพนสรรค์ 43 ปะ-พน-สัน Pa Phon San ชาย สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด