บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สัณห์ษณีย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สัณห์ษณีย์
ชื่อ สัณห์ษณีย์ ความหมาย แปลว่า พึงสรรเสริญ พึงชม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สัน-สะ-นี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า San Sa Ni
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัณห์ษณีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สัณห์ษณีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัณห์ษณีย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัณห์ษณีย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ สัณห์ษณีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สัณห์ษณีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สัณห์ษณีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สัณห์ษณีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สัณห์ษณีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สัณห์ษณีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สัณห์ษณีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สัณห์ษณีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วสันตโยธ 41 วะ-สัน-ตะ-โยด Wa San Ta Yot ชาย ชื่อเจ้าชาย
ทศรรห์ 30 ทะ-สัน Tha San ชาย ชื่อพระกฤษณะ
เลอสันติ์ 46 เลอ-สัน Loe San ชาย เลือกสรรมาก
วสัน 22 วะ-สัน Wa San ชาย ความปรารถนาความตั้งใจจริง
สรรวัชญ์ 40 สัน-วัด San Wat ชาย ผู้ฉลาดมาก ผู้รู้ทุกอย่าง
วิรุตสันต์ 46 วิ-รุด-สัน Wi Rut San ชาย -
เสกสรรต์ 37 เสก-สัน Sek San ชาย สร้างด้วยการเนรมิต
คชาสัณห์ 37 คะ-ชา-สัน Kha Cha San ไม่ระบุ งดงามดุจช้าง
สันธัย 32 สัน-ทัย San Thai ชาย สัญญาข้อตกลง
สันต์ภพ 37 สัน-พบ San Phop ชาย โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
ภพสรรค์ 37 พบ-สัน Phop San ชาย สร้างพบ, สร้างโลก
วสันต์เทพ 45 วะ-สัน-เทบ Wa San Thep ชาย -
สัญจิตา 29 สัน-จิ-ตา San Chi Ta หญิง สะสม, รวบรวม
รังสรรค์ 38 รัง-สัน Rang San ชาย สร้าง, แต่งตั้ง
สันธญา 25 สัน-ทะ-ยา San Tha Ya ชาย -
พิสรร 27 พิ-สัน Phi San ไม่ระบุ -
สัณหกิจ 32 สัน-หะ-กิด San Ha Kit ไม่ระบุ -
นิสันติ 32 นิ-สัน-ติ Ni San Ti ชาย -
สันติรักษ์ 45 สัน-ติ-รัก San Ti Rak ชาย -
เสกสันต์ 38 เสก-สัน Sek San ชาย สร้างด้วยการเนรมิต
บัวสันต์ 40 บัว-สัน Bua San หญิง -
ธิติสรร 30 ทิ-ติ-สัน Thi Ti San ไม่ระบุ สร้างสรรค์ความเพียร-ความอดทน-ความรู้
สุนสันติ์ 45 สุน-สัน Sun San ชาย -
สันนิภา 27 สัน-นิ-พา San Ni Pha หญิง คล้าย เหมือน
เศกสัณห์ 40 เสก-สัน Sek San ชาย สร้างด้วยการเนรมิต
สัณห์ 30 สัน San ชาย เกลี้ยงเกลา, นุ่ม, อ่อน
กสัน 17 กะ-สัน Ka San ชาย -
สันนิธ 29 สัน-นิด San Nit ไม่ระบุ ใกล้
ไกรสรร 29 กรัย-สัน Krai San ไม่ระบุ -
ไพรสันท์ 47 พัย-ระ-สัน Phai Ra San ชาย -
เจมสันพ์ 46 เจ-มะ-สัน Che Ma San ชาย -
เศกสัน 26 เสก-สัน Sek San ชาย สร้างด้วยการเนรมิต
สันพิธ 32 สัน-พิด San Phit หญิง นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
เอกศรัญญ์ 41 เอก-สัน Ek San ชาย -
โกศัล 22 โก-สัน Ko San ไม่ระบุ ความฉลาด
สัณห์ญาดา 37 สัน-ยา-ดา San Ya Da ไม่ระบุ -
ชัชสรัญ 27 ชัด-ชะ-สัน Chat Cha San ไม่ระบุ -
สันติรัตน์ 48 สัน-ติ-รัด San Ti Rat ไม่ระบุ -
สันติธาร 32 สัน-ติ-ทาน San Ti Than ชาย -
เกษมสันติ์ 44 กะ-เสม-สัน Ka Sem San ไม่ระบุ มีความสุขและสงบ