บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สัจจาพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สัจจาพร
ชื่อ สัจจาพร ความหมาย แปลว่า ความจริงใจอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สัด-จา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sat Cha Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัจจาพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สัจจาพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัจจาพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัจจาพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ สัจจาพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สัจจาพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สัจจาพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สัจจาพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สัจจาพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สัจจาพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สัจทัสน์ 43 สัด-จะ-ทัด Sat Cha That ชาย เห็นความจริง
สรรท 16 สัด Sat ชาย -
เรสัต 20 เร-สัด-ตะ Re Sat Ta ชาย -
สัจธร 25 สัด-จะ-ทอน Sat Cha Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความสัตย์
สสัสดิ์ 39 สะ-สัด Sa Sat ไม่ระบุ -
สัชจา 20 สัด-จา Sat Cha ไม่ระบุ -
สัทมน 22 สัด-ทะ-มน Sat Tha Mon ไม่ระบุ บ้าน, น้ำ
สัจจวา 30 สัด-จะ-วา Sat Cha Wa ไม่ระบุ -
ษัษฐิน 30 สัด-ถิน Sat Thin ชาย ที่เป็นส่วนที่หก
ศัศวัต 31 สัด-สะ-วัด Sat Sa Wat ไม่ระบุ นิรันดร
สัจวัจน์ 47 สัด-จะ-วัด Sat Cha Wat ชาย พูดความจริง
ศัจธร 25 สัด-จะ-ทอน Sat Cha Thon ชาย ผู้ทรงความแข็งแรง
สัตย์ 31 สัด Sat ชาย -
สัจจกุล 31 สัด-จะ-กุน Sat Cha Kun ไม่ระบุ -
ศรรตยา 27 สัด-ตะ-ยา Sat Ta Ya ไม่ระบุ -
ษัฑคุณ 21 สัด-ทะ-คุน Sat Tha Khun ชาย รู้ลักษณะตามอินทรีย์หก
สัทธวิทย์ 44 สัด-ทะ-วิด Sat Tha Wit ไม่ระบุ รู้ถ้วน, รู้ครบ
สัตยตม์ 39 สัด-ตะ-ยด Sat Ta Yot ไม่ระบุ จริงที่สุด
ศัศเลขา 29 สัด-สะ-เล-ขา Sat Sa Le Kha หญิง พระจันทร์
ศัศอรรธ 36 สัด-สะ-อัด Sat Sa At ชาย พระจันทร์ครึ่งซีก
สัตตรี 28 สัด-ตะ-ตรี Sat Ta Tri ชาย -
สัจวัต 30 สัด-จะ-วัด Sat Cha Wat ชาย ประกอบด้วยความสัตย์
สัธวันส์ 46 สัด-ทะ-วัน Sat Tha Wan หญิง ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายจำเพาะ
พิสัช 25 พิ-สัด Phi Sat ชาย เสียสละสละทิ้ง
ศัตชิต 23 สัด-ตะ-ชิด Sat Ta Chit ชาย ผู้ชนะคนจำนวนร้อยชื่อพระวิษณุ
ษัฑวิท 22 สัด-ทะ-วิด Sat Tha Wit ชาย รู้ถ้วน, รู้ครบ
ศัตวรี 31 สัด-ตะ-วะ-รี Sat Ta Wa Ri หญิง ราตรี
สัจกร 22 สัด-จะ-กอน Sat Cha Kon ชาย ผู้นบไหว้, ผู้กระทำการเคารพบูชา
สัสดิ์ 32 สัด Sat หญิง -
ศัศวธา 29 สัด-สะ-วะ-ทา Sat Sa Wa Tha หญิง ตลอดกาล
ษัฑเสน 25 สัด-ทะ-เสน Sat Tha Sen ชาย มีกำลังครบถ้วน
สัตยดา 24 สัด-ตะ-ยะ-ดา Sat Ta Ya Da หญิง ความสัตย์จริง
พิทสัส 31 พิด-สัด-สะ Phit Sat Sa ชาย -
วิสัฎฐา 36 วิ-สัด-ถา Wi Sat Tha หญิง -
ศัศกัต 26 สัด-สะ-กัด Sat Sa Kat ชาย ถาวรตลอดกาล
สุรสัทร์ 37 สุ-ระ-สัด Su Ra Sat ไม่ระบุ -
สัจนันท์ 41 สัด-จะ-นัน Sat Cha Nan ชาย พึงใจในความสัตย์, ผู้ยินดีในความจริง
ศตวีร์ 36 สัด-ตะ-วี Sat Ta Wi ชาย ชื่อพระวิษณุ
สัชฌุกาญน์ 39 สัด-ชุ-กาน Sat Chu Kan ไม่ระบุ -
ศัศยา 27 สัด-สะ-ยา Sat Sa Ya หญิง ไม่บกพร่อง