บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สัจจาพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สัจจาพร
ชื่อ สัจจาพร ความหมาย แปลว่า ความจริงใจอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สัด-จา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sat Cha Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัจจาพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สัจจาพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัจจาพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สัจจาพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ สัจจาพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สัจจาพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สัจจาพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สัจจาพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สัจจาพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สัจจาพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปิยสัตย์ 45 ปิ-ยะ-สัด Pi Ya Sat ชาย ซื่อตรงและน่ารัก
ศรัชญา 22 สัด-ชะ-ยา Sat Cha Ya ไม่ระบุ ที่เตรียมตัวพร้อมแล้วประดับประดาแล้ว
ศัศวัทนา 35 สัด-สะ-วัด-ทะ-นา Sat Sa Wat Tha Na หญิง หญิงผู้มีหน้าดังดวงจันทร์
สัตวิน 29 สัด-ตะ-วิน Sat Ta Win ไม่ระบุ -
ษัฑวิธาน 31 สัด-ทะ-วิ-ทาน Sat Tha Wi Than ชาย มีระเบียบครบถ้วน
สัตยา 23 สัด-ตะ-ยา Sat Ta Ya ชาย -
สัชราพร 30 สัด-รา-พอน Sat Ra Phon ไม่ระบุ -
สัจราภรณ์ 41 สัด-รา-พอน Sat Ra Phon หญิง -
ศรัทธา 21 สัด-ทา Sat Tha ชาย ความเชื่อที่มีเหตุผลกำกับ
สัตยดา 24 สัด-ตะ-ยะ-ดา Sat Ta Ya Da หญิง ความสัตย์จริง
สรรท 16 สัด Sat ชาย -
ษัษฐี 28 สัด-สะ-ถี Sat Sa Thi หญิง วันลำดับที่หก
ศัตวรรษ 32 สัด-วัด Sat Wat ไม่ระบุ -
สัจกร 22 สัด-จะ-กอน Sat Cha Kon ชาย ผู้นบไหว้, ผู้กระทำการเคารพบูชา
สัตยวัต 35 สัด-ตะ-ยะ-วัด Sat Ta Ya Wat ไม่ระบุ ผู้มีความจริงใจ
สัจพจน์ 45 สัด-จะ-พด Sat Cha Phot ชาย -
ศัศเลขา 29 สัด-สะ-เล-ขา Sat Sa Le Kha หญิง พระจันทร์
วสรรศ 28 วะ-สัด Wa Sat ชาย -
พิทสัส 31 พิด-สัด-สะ Phit Sat Sa ชาย -
ศัสนีย์ 47 สัด-นี Sat Ni หญิง -
ษัฑเสน 25 สัด-ทะ-เสน Sat Tha Sen ชาย มีกำลังครบถ้วน
สัตกมล 26 สัด-ตะ-กะ-มน Sat Ta Ka Mon ไม่ระบุ -
ศัศวัต 31 สัด-สะ-วัด Sat Sa Wat ไม่ระบุ นิรันดร
สัจถยา 27 สัด-ถะ-ยา Sat Tha Ya หญิง ช่วยเหลือเมตตากรุณา
สรรธวุฒิ 33 สัด-ทะ-วุด Sat Tha Wut ไม่ระบุ -
สัชวร 23 สัด-วอน Sat Won หญิง -
สัจจาพร 36 สัด-จา-พอน Sat Cha Phon หญิง ความจริงใจอันประเสริฐ
ศัชรินทร์ 40 สัด-ริน Sat Rin หญิง -
บุญสัทธา 24 บุน-สัด-ทา Bun Sat Tha ชาย -
สัจจารัตน์ 49 สัด-จา-รัด Sat Cha Rat ไม่ระบุ -
สัจธน 26 สัด-จะ-ทน Sat Cha Thon ชาย มีความจริงเป็นทรัพย์
วิศัทวรรณ 41 วิ-สัด-ทะ-วัน Wi Sat Tha Wan หญิง ผิวขาวสะอาดสวย
สัจจานันท์ 48 สัด-จา-นัน Sat Cha Nan ชาย ความอิ่มใจแท้จริง
ศัสติ 25 สัด-สะ-ติ Sat Sa Ti ไม่ระบุ คำสรรเสริญ
สัตยสถ์ 39 สัด-ตะ-ยด Sat Ta Yot ชาย ตั้งอยู่ในความสัตย์
สัทธา 17 สัด-ทา Sat Tha ไม่ระบุ ความเชื่อที่มีเหตุผลกำกับ
สัตตา 18 สัด-ตะ-ตา Sat Ta Ta หญิง -
สัจวัจน์ 47 สัด-จะ-วัด Sat Cha Wat ชาย พูดความจริง
สัจยุกติ์ 43 สัด-จะ-ยุก Sat Cha Yuk ชาย พูดตรงความจริง
สัจจวา 30 สัด-จะ-วา Sat Cha Wa ไม่ระบุ -