บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สรัญทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สรัญทร
ชื่อ สรัญทร ความหมาย แปลว่า หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-รัน-ยะ-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Ran Ya Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สรัญทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สรัญทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สรัญทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สรัญทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ สรัญทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ สรัญทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สรัญทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สรัญทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สรัญทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สรัญทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สรัญทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สรัญทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศรุต 15 สะ-รุด Sa Rut ชาย มีชื่อเสียง
สุรัสวดี 37 สุ-รัด-สะ-วะ-ดี Su Rat Sa Wa Di หญิง ชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา, ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
วิษณุ 20 วิ-สะ-นุ Wi Sa Nu ชาย พระนารายณ์
ศศิณัฏฐ์ 54 สะ-สิ-นัด Sa Si Nat หญิง นักปราชญ์ที่เปรียบดั่งดวงจันทร์
สมสนิท 29 สม-สะ-หนิด Som Sa Nit ชาย -
ศนิษฐา 30 สะ-หนิด-ถา Sa Nit Tha หญิง -
บุษยภัทร 25 บุด-สะ-ยะ-พัด But Sa Ya Phat ไม่ระบุ -
รัษมี 24 รัด-สะ-มี Rat Sa Mi ไม่ระบุ -
สอาด 15 สะ-อาด Sa At หญิง -
บุษยทิพย์ 45 บุด-สะ-ยะ-ทิบ But Sa Ya Thip ไม่ระบุ ดอกบัวของเทวดา, แก้วสีขาวของเทวดา
วยสกร 26 วะ-ยด-สะ-กอน Wa Yot Sa Kon ชาย ที่ให้อายุและความสุขสมบูรณ์
สะอาด 19 สะ-อาด Sa At ชาย -
สมิดา 18 สะ-มิ-ดา Sa Mi Da หญิง ยิ้มแย้ม, แป้ง
กฤษฏา 16 กริด-สะ-ดา Krit Sa Da ชาย กระทำแล้ว
ปฐมสกุล 31 ปะ-ถม-สะ-กุน Pa Thom Sa Kun ชาย -
อิสริญา 30 อิ-สะ-ริ-ยา I Sa Ri Ya หญิง -
ทัศนา 18 ทัด-สะ-นา That Sa Na หญิง -
โสภน 17 สะ-โพน Sa Phon ชาย -
วิศวัชร์ 42 วิด-สะ-วัด Wit Sa Wat ไม่ระบุ เกิดมาเพื่อเป็นวิศวกร
บุตรสรินทร์ 44 บุด-สะ-ริน But Sa Rin หญิง -
สรุสิทธิ์ 41 สะ-หรุ-สิด Sa Ru Sit ชาย -
สลิ 17 สะ-หลิ Sa Li หญิง -
ทัสมา 18 ทัด-สะ-มา That Sa Ma หญิง สำเร็จงานอันน่ามหัศจรรย์
พสธส 26 พะ-สะ-ทด Pha Sa Thot ไม่ระบุ -
วงศ์สถิตย์ 56 วง-สะ-ถิด Wong Sa Thit ชาย -
ศติษา 19 สะ-ติ-สา Sa Ti Sa ไม่ระบุ -
มนัสวีร์ 47 มะ-นัด-สะ-วี Ma Nat Sa Wi หญิง มีความตั้งใจ, มีความคิดสูง, นักปราชญ์
สกาวชนม์ 36 สะ-กาว-ชน Sa Kao Chon ไม่ระบุ -
วรานิษฐ์ 42 วะ-รา-นิด-สะ Wa Ra Nit Sa หญิง -
กฤษฎาพร 24 กริด-สะ-ดา-พอน Krit Sa Da Phon หญิง การกะทำที่ประเสริฐ
สกณกาญจน์ 39 สะ-กน-กาน Sa Kon Kan ไม่ระบุ -
ศมนียา 33 สะ-มะ-นี-ยา Sa Ma Ni Ya ไม่ระบุ ผู้มีความเยือกเย็น
ศรัณธร 28 สะ-รัน-ทอน Sa Ran Thon ไม่ระบุ ผู้มีที่พึ่ง
อัมสะ 26 อัม-สะ Am Sa หญิง -
นภัสสรา 29 นะ-พัด-สะ-รา Na Phat Sa Ra ไม่ระบุ ศรสวรรค์
สงบ 11 สะ-หงบ Sa Ngop ชาย -
ปฏษฎี 27 ปริด-สะ-ดี Prit Sa Di ไม่ระบุ รัศมี
อัศวพร 35 อัด-สะ-วะ-พอน At Sa Wa Phon ไม่ระบุ -
สวรรณ์ 35 สะ-หวัน Sa Wan ไม่ระบุ -
สหจร 22 สะ-หะ-จอน Sa Ha Chon ไม่ระบุ -