บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สรัญฐชัยย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สรัญฐชัยย์
ชื่อ สรัญฐชัยย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-รัน-ทะ-ชัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Ran Tha Chai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สรัญฐชัยย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สรัญฐชัยย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สรัญฐชัยย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สรัญฐชัยย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สรัญฐชัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ สรัญฐชัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สรัญฐชัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สรัญฐชัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สรัญฐชัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สรัญฐชัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สรัญฐชัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สรัญฐชัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พสนนท์ 35 พะ-สะ-นน Pha Sa Non ชาย -
พิมสวรรค์ 51 พิม-สะ-หวัน Phim Sa Wan หญิง -
พศวีร์ 41 พด-สะ-วี Phot Sa Wi ชาย อำนาจผู้กล้าหาญ, ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
ศศิภาส์ 36 สะ-สิ-พา Sa Si Pha หญิง แสงจันทร์
ศตเรศ 23 สะ-ตะ-เรด Sa Ta Ret ชาย ชื่อบุคคล
ชญานุศภัฒค์ 41 ชะ-ยา-นุด-สะ-พัด Cha Ya Nut Sa Phat หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
รศนา 17 รด-สะ-นา Rot Sa Na หญิง ลิ้น, เข็มขัดสตรี
สมรทง 19 สะ-หมอน-ทง Sa Mon Thong ชาย -
พิสดาร 25 พิด-สะ-ดาน Phit Sa Dan ไม่ระบุ -
เสมอฝัน 37 สะ-เหมอ-ฝัน Sa Hemo Fan หญิง -
สมัชญา 23 สะ-มัด-ชะ-ยา Sa Mat Cha Ya หญิง มีเกียรติ มีชื่อเสียง
ศศิลักษณ์ 47 สะ-สิ-ลัก Sa Si Lak หญิง ลักษณะงามดุจจันทร์
ศรสวรรค์ 45 สอน-สะ-หวัน Son Sa Wan หญิง ผู้ทะยานสู่จุดอันสูงสุด
กิจษณธิมานนท์ 54 กิด-สะ-นะ-ทิ-มา-นน Kit Sa Na Thi Ma Non ได้ทั้งชายและหญิง มีความยินดีในปัญญาเหนือเหล่างาน
กศมพรศ์ 41 กะ-สะ-มะ-พอน Ka Sa Ma Phon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
สกาววงศ์ 39 สะ-กาว-วง Sa Kao Wong ไม่ระบุ -
สรณ์ศจี 45 สอน-สะ-จี Son Sa Chi หญิง -
กฏษนะ 23 กด-ชะ-สะ-หนะ Kot Cha Sa Na ไม่ระบุ พระกฤษณะ
ลักษธิศ 30 ลัก-สะ-ทิด Lak Sa Thit ชาย คนมีเงินแสน
สติศักดิ์ 40 สะ-ติ-สัก Sa Ti Sak ชาย -
สันศนีย์ 52 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง ควรได้รับการสรรเสริญ, ผู้ที่ได้รับความพึงชม
สหัสภาคย์ 46 สะ-หัด-สะ-พาก Sa Hat Sa Phak ชาย -
กฤศพงษ์ 32 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ไม่ระบุ เชื้อสายเล็ก ๆ
อริศกร 26 อะ-หริ-สะ-กอน A Ri Sa Kon ชาย -
นุชสระ 23 นุด-สะ Nut Sa หญิง -
สุขสวรรค์ 44 สุก-สะ-หวัน Suk Sa Wan หญิง -
รัศวดี 29 รัด-สะ-วะ-ดี Rat Sa Wa Di หญิง -
ประจักษ 25 ประ-จัก-สะ Pra Chak Sa ชาย -
อุบลรัศมี 42 อุ-บน-รัด-สะ-หมี U Bon Rat Sa Mi หญิง -
ทัพหวังสถิต 45 ทับ-หวัง-สะ-ถิด Thap Wang Sa Thit ชาย ตั้งอยู่ในสมบัติที่หวัง
ปรัศวัส 34 ปรัด-สะ-วัด Prat Sa Wat ไม่ระบุ วันมะรืน
วิศรานต์ 39 วิด-สะ-ราน Wit Sa Ran ชาย สงบ, หยุด
ศศิณา 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง -
ปริศดาพร 31 ปริด-สะ-ดา-พอน Prit Sa Da Phon ไม่ระบุ -
สพลดนัย 39 สะ-พน-ดะ-นัย Sa Phon Da Nai ชาย ลูกชายผู้มีพลัง
เจษฎากรณ์ 37 เจด-สะ-ดา-กอน Chet Sa Da Kon ชาย ผู้มีความตั้งใจ, ผู้ยิ่งใหญ่
กานต์สกุล 34 กาน-สะ-กุน Kan Sa Kun หญิง -
ดุษยา 15 ดุด-สะ-ยา Dut Sa Ya หญิง ยินดี
อุษาสยา 28 อุ-สา-สะ-หยา U Sa Sa Ya หญิง -
ศุภิศรา 25 สุ-พิ-สะ-รา Su Phi Sa Ra ไม่ระบุ เจ้าแห่งความเป็นมงคล