บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สมลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สมลักษณ์
ชื่อ สมลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ลักษณะที่เหมาะสม เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สม-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Som Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สมลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สมลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สมลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สมลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ สมลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ สมลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สมลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สมลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สมลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สมลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประสิทธิ์สม 51 ประ-สิด-สม Pra Sit Som หญิง -
สมปง 16 สม-ปง Som Pong หญิง -
สมทวี 26 สม-ทะ-วี Som Tha Wi หญิง -
สมบัตร 25 สม-บัด Som Bat หญิง -
สมบูรญ์ 33 สม-บู-ระ Som Bu Ra ชาย -
สมศาสตร์ 43 สม-สาด Som Sat ไม่ระบุ -
โสม 16 โสม Som ชาย -
ถ่ายสม 23 ถ่าย-สม Thai Som ไม่ระบุ -
สมเจตร์ 36 สม-จะ-เต Som Cha Te ชาย -
เขษมศักดิ์ 39 ขะ-เสม-สัก Kha Sem Sak ชาย อิ่มเอมในยศและตำแหน่ง
สมกิจ 23 สม-กิด Som Kit ชาย -
สมบูญรณ์ 38 สม-บู-ยน Som Bu Yon ไม่ระบุ -
สมบรณ์ 32 สม-บน Som Bon ชาย -
สมรถย์ 34 สม-รด Som Rot ชาย -
สมสินธุ์ 42 สม-สิน Som Sin ชาย -
สมรักส์ 37 สม-รัก Som Rak ชาย สำเร็จในรัก
สมเด็จ 29 สม-เด็ด Som Det หญิง -
จิตเกษม 25 จิด-เก-สม Chit Ke Som ชาย -
โสมพันธ์ 46 โสม-พัน Som Phan หญิง -
โสมรพี 35 โสม-ระ-พี Som Ra Phi ไม่ระบุ -
ทรงสมพร 31 ซง-สม-พอน Song Som Phon หญิง -
สมองค์ 33 สม-อง Som Ong หญิง -
สมปราณ 24 สม-ปราน Som Pran ชาย -
สมสวย 33 สม-สวย Som Suai หญิง -
สมบูญณ์ 34 สม-บูน Som Bun ไม่ระบุ บริบูรณ์
สมพาร 25 สม-พาน Som Phan ไม่ระบุ -
สมพิง 26 สม-พิง Som Phing หญิง -
สมโภชน์ 33 สม-โพด Som Phot ชาย การกินร่วม การเลี้ยงอาหาร งานเลี้ยง งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง
เกษมพันธุ์ 43 กะ-เสม-พัน Ka Sem Phan ชาย มีเชื้อสายอันน่านิยมยินดี
สมวัลย์ 45 สม-วัน Som Wan หญิง -
ผสม 20 ผะ-สม Pha Som หญิง -
สมพิงค์ 39 สม-พิง Som Phing ไม่ระบุ -
สมเหมือน 42 สม-เหมือน Som Muean ชาย -
สมเลิศ 31 สม-เลิด Som Loet ไม่ระบุ -
จันทรสม 32 จัน-ทอน-สม Chan Thon Som หญิง -
สมราช 19 สม-ราด Som Rat หญิง -
สมหมัย 34 สม-หมัย Som Mai ชาย -
สมกิตติ์ 36 สม-กิด Som Kit ชาย -
สมคุตร์ 33 สม-คุด Som Khut ชาย -
สมพิตร 31 สม-พิด Som Phit หญิง เหมาะสมที่จะดู