บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สกุลพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สกุลพัชร์
ชื่อ สกุลพัชร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งเพชร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-กุน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Kun Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สกุลพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สกุลพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สกุลพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 3
หมายเลข 3 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ทำด้วยใจ แต่พลังงานของหมายเลขนี้ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตมักอาภัพ เปรียบดังกับคนรับใช้ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เจ้านาย คอยรับใช้ผู้อื่น และมักจะถูกเหยียดหยามให้มีชีวิตที่ลำเค็ญ น้อยหน้าผู้อื่นเสมอ จะหาคนจริงใจนั้นไม่ได้ ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สกุลพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 93
หมายเลข 93 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการมีเพื่อนมาก แต่ต้องตกเป็นทาสของเพื่อน เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีมิตรสหายมาก พลังงานของหมายเลขนี้ไม่ดีไม่ร้าย อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อชีวิตร้ายแรงมากนัก ชะตาชีวิตจะพบเจอเรื่องที่สะเทือนจิตใจอยู่บ่อยครั้ง แต่จะได้รับความช่วยเหลือหรือพึ่งพาอาศัยได้ดีจากเพื่อนฝูง แต่ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเปล่าๆ ต้องแลกกับการตกเป็นทาสหรืออะไรบางอย่างให้เพื่อน ด้านความรักไม่สมหวัง เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังเรื่องความรัก ให้บุญกรรมทำหน้าที่ของมันจะดีกว่า
ชื่อ สกุลพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สกุลพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สกุลพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สกุลพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศศิกาญดา 26 สะ-สิ-กาน-ดา Sa Si Kan Da ไม่ระบุ -
สโรรัตน์ 40 สะ-โหร-รัด Sa Hon Rat หญิง -
ทัศวรรณ์ 40 ทัด-สะ-วัน That Sa Wan หญิง -
มนัสวีร์ 47 มะ-นัด-สะ-วี Ma Nat Sa Wi หญิง มีความตั้งใจ, มีความคิดสูง, นักปราชญ์
ทศพล 22 ทด-สะ-พน Thot Sa Phon ชาย พระราชา
มาลีลักษณา 40 มา-ลี-ลัก-สะ-นา Ma Li Lak Sa Na หญิง ดอกไม้ที่มีลักษณะที่ดี
สหภาพ 22 สะ-หะ-พาบ Sa Ha Phap ชาย การรวมตัวขององค์การตั้งแต่ ๒ องค์การขึ้นไป
เสวียง 32 สะ-เหวียง Sa Wiang หญิง -
ฐษวรรธก์ 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ทรรศนัญญ์พร 54 ทัด-สะ-นัน-พอน That Sa Nan Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐในความรู้ที่มองเห็น
ฑัสนัยก์ 41 ทัด-สะ-นัย That Sa Nai ชาย ความหมายทั้งสิบ
ศลันท์ยา 41 สะ-หลัน-ยา Sa Lan Ya หญิง -
สถิตชัย 29 สะ-ถิด-ชัย Sa Thit Chai ไม่ระบุ -
หัสนะห์ 39 หัด-สะ-นะ Hat Sa Na หญิง -
ทรรศพร 28 ทัด-สะ-พอน That Sa Phon ไม่ระบุ คำอวยชัยปราถนาดี, ที่เป็นข้อคิดเห็นดีงาม
อัษฎากร 25 อัด-สะ-ดา-กอน At Sa Da Kon ชาย -
ศรัญย์ 36 สะ-รัน Sa Ran ชาย คุ้มครอง, ปกป้อง
ภัสสรา 24 พัด-สะ-รา Phat Sa Ra หญิง ศรที่มีแสงสว่าง
วลิศรา 28 วะ-ลิ-สะ-รา Wa Li Sa Ra ไม่ระบุ เจ้าแห่งถ้อยคำ, ผู้เป็นใหญ่ในถ้อยคำ
พัสนี 31 พัด-สะ-นี Phat Sa Ni หญิง -
สงัน 18 สะ-หงัน Sa Ngan หญิง -
ศรัญ 19 สะ-รัน Sa Ran ชาย คุ้มครอง, ปกป้อง
หรรษวดี 31 หัด-สะ-วะ-ดี Hat Sa Wa Di หญิง หญิงที่ร่าเริง
หัสนา 22 หัด-สะ-นา Hat Sa Na หญิง ขบขัน
สรุเชษฐ์ 38 สะ-หรุ-เชด Sa Ru Chet ชาย -
โชคสกล 24 โชก-สะ-กน Chok Sa Kon ชาย ผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโชค
สทาการ 15 สะ-ทา-กาน Sa Tha Kan หญิง แข็งขันโดยสม่ำเสมอ
ทศพร 20 ทด-สะ-พอน Thot Sa Phon ชาย พร10ประการ
สพัฒน์ 36 สะ-พัด Sa Phat ชาย -
สเกณท์ 25 สะ-เกน Sa Ken ชาย -
หัสรินทร์ 43 หัด-สะ-ริน Hat Sa Rin ไม่ระบุ -
ศศิพิณ 35 สะ-สิ-พิน Sa Si Phin ไม่ระบุ -
รังสฤษฏ์ 40 รัง-สะ-หริด Rang Sa Rit ชาย ผู้สร้าง, ผู้แต่งตั้ง
อิศราพงษ์ 45 อิ-สะ-รา-พง I Sa Ra Phong ชาย -
ภัสนา 18 พัด-สะ-นา Phat Sa Na ชาย -
สกัน 17 สะ-กัน Sa Kan หญิง แข็งแรงกาจหาญเก่งกาจ
เปรมสวัสดิ์ 51 เปรม-สะ-หวัด Prem Sa Wat ชาย -
แสนสะอาด 33 แสน-สะ-อาด Saen Sa At ไม่ระบุ -
ศตายุ 20 สะ-ตา-ยุ Sa Ta Yu ไม่ระบุ มีอายุ100ปี, มีอายุยืน
สนั่น 22 สะ-หนั่น Sa Nan ชาย กึกก้อง, ลั่น