บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สกุลทิพย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สกุลทิพย์
ชื่อ สกุลทิพย์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นเชื่อสายของเทวดา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-กุน-ทิบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Kun Thip
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สกุลทิพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สกุลทิพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สกุลทิพย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สกุลทิพย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ สกุลทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สกุลทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สกุลทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สกุลทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฉัตรบุษฐ์ 41 ฉัด-บุด-สะ Chat But Sa หญิง -
ศศิฌา 24 สะ-สิ-ชา Sa Si Cha ไม่ระบุ เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
พัทรศยา 33 พัด-ทะ-ระ-สะ-ยา Phat Tha Ra Sa Ya หญิง อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างเจริญ
สราพร 24 สะ-รา-พอน Sa Ra Phon หญิง -
ภัสดาทอง 23 พัด-สะ-ดา-ทอง Phat Sa Da Thong ชาย สามีที่มีค่าดั่งทองคำ
สทาศัย 28 สะ-ทา-สัย Sa Tha Sai ชาย ที่มีจิตใจสูงอุดมคติสูง
ศิรศริต 33 สิ-ระ-สะ-ริด Si Ra Sa Rit ชาย เยี่ยมยอด
สอางค์ 29 สะ-อาง Sa Ang หญิง -
สะอื้น 31 สะ-อื้น Sa Uen หญิง -
สุพัฒสรา 35 สุ-พัด-สะ-รา Su Phat Sa Ra หญิง มีรัศมีงาม
กัญญ์พัสวรี 58 กัน-พัด-สะ-วะ-รี Kan Phat Sa Wa Ri ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีกำลังอันประเสริฐ
พงศพล 31 พง-สะ-พะ-ละ Phong Sa Pha La ชาย -
สมัชชัย 32 สะ-มัด-ชัย Sa Mat Chai ไม่ระบุ -
พัสนัย 36 พัด-สะ-นัย Phat Sa Nai ชาย มีคุณค่ามีราคา
ศศิพร 30 สะ-สิ-พอน Sa Si Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจดวงจันทร์
ปภัสสนันท์ 45 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan ไม่ระบุ -
กัษวิกา 21 กัด-สะ-วิ-กา Kat Sa Wi Ka ไม่ระบุ ผู้หญิง
สพล 21 สะ-พน Sa Phon ชาย มีพลัง, แข็งแรง
สลิ่ม 23 สะ-หลิ่ม Sa Lim ไม่ระบุ -
กฤษดาการ 14 กริด-สะ-ดา-กาน Krit Sa Da Kan ไม่ระบุ การกระทำอภินิหาร
สนิ 16 สะ-หนิ Sa Ni ไม่ระบุ -
สมิตา 20 สะ-มิ-ตา Sa Mi Ta หญิง ยิ้มแย้ม, แป้ง
วิสรรสนีย์ 61 วิ-สัน-สะ-นี Wi San Sa Ni หญิง -
ธิษณามตี 33 ทิด-สะ-นา-มะ-ตี Thit Sa Na Ma Ti ไม่ระบุ มีความคิดฉลาด
ศรารัตน์ 37 สะ-รา-รัด Sa Ra Rat หญิง -
ทศัสยา 28 ทะ-สัด-สะ-ยา Tha Sat Sa Ya หญิง เกียรติยศ
กฤษฎาภา 14 กริด-สะ-ดา-พา Krit Sa Da Pha ไม่ระบุ ผู้กระทำแสงสว่าง
สุขสกาว 25 สุก-สะ-กาว Suk Sa Kao ไม่ระบุ -
ผุสภคา 22 ผุด-สะ-พะ-คา Phut Sa Pha Kha หญิง พลอยชนิดหนึ่ง
เจษฎาบดินทร์ 44 เจด-สะ-ดา-บอ-ดิน Chet Sa Da Bo Din ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่
เสนี่ย 30 สะ-เหนี่ย Sa Nia หญิง -
กุศลาพร 28 กุด-สะ-ลา-พอน Kut Sa La Phon ไม่ระบุ -
ศรีสวาท 33 สี-สะ-หวาด Si Sa Wat หญิง -
สรายุทธิ์ 39 สะ-รา-ยุด Sa Ra Yut ชาย ผู้มีอาวุธคือลูกศร
บุษญามาส 25 บุด-สะ-ยา-มาด But Sa Ya Mat หญิง -
สหัสวัน 38 สะ-หัด-สะ-วัน Sa Hat Sa Wan หญิง เรืองอำนาจ
สหัชพงษ์ 41 สะ-หัด-พง Sa Hat Phong ไม่ระบุ ที่มาแห่งตระกูล
พรรษชล 28 พัด-สะ-ชน Phat Sa Chon หญิง น้ำฝน
จิตสว่าง 30 จิด-สะ-หว่าง Chit Sa Wang ไม่ระบุ -
สลาวุฒ 24 สะ-หลา-วุด Sa La Wut ชาย -