บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ษสวัจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ษสวัจน์
ชื่อ ษสวัจน์ ความหมาย แปลว่า ถ้อยคำที่น่าเกรงขาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-สะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Sa Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ษสวัจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ษสวัจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ษสวัจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ษสวัจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ษสวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ษสวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ษสวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ษสวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ษสวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ษสวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ษสวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ษสวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สรวงกนก 26 สะ-วง-กะ-หนก Sa Wong Ka Nok หญิง -
สดายุทธ 23 สะ-ดา-ยุด Sa Da Yut ไม่ระบุ -
สหัสรังสี 47 สะ-หัด-สะ-รัง-สี Sa Hat Sa Rang Si ไม่ระบุ -
สมี 19 สะ-หมี Sa Mi ชาย -
กฤษณภาส 20 กริด-สะ-นะ-พาด Krit Sa Na Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งพระกฤษณะ
บุปผาสวรรค์ 48 บุบ-ผา-สะ-หวัน Bup Pha Sa Wan หญิง ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์
สมิตร 23 สะ-มิ-ตะ-ระ Sa Mi Ta Ra ไม่ระบุ -
เสนียด 30 สะ-เหนียด Sa Niat หญิง -
สทิศ 19 สะ-ทิด Sa Thit ชาย -
พัสพร 31 พัด-สะ-พอน Phat Sa Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
พะโสะ 27 พะ-โสะ Pha So ชาย -
อุ่นสมัย 37 อุ่น-สะ-หมัย Un Sa Mai หญิง -
สวรี 24 สะ-วะ-รี Sa Wa Ri หญิง -
ศัศวัต 31 สัด-สะ-วัด Sat Sa Wat ไม่ระบุ นิรันดร
ภัสราพร 29 พัด-สะ-รา-พอน Phat Sa Ra Phon หญิง รัศมีของเครื่องประดับ
สยารัฐ 33 สะ-หยา-รัด Sa Ya Rat ชาย -
หัสเตมีย์ 50 หัด-สะ-เต-มี Hat Sa Te Mi ชาย ผู้มีเดชอำนาจที่ร่าเริง
มนัสนันท์ 45 มะ-นัด-สะ-นัน Ma Nat Sa Nan หญิง มีใจสุขสำราญ
วิศรุตา 26 วิ-สะ-รุ-ตา Wi Sa Ru Ta ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
สราญรัตน์ 41 สะ-ราน-รัด Sa Ran Rat หญิง -
สมรรถชัย 35 สะ-หมัด-ชัย Sa Mat Chai ชาย -
มุสลีมะฮ์ 49 มุด-สะ-ลี-มะ Mut Sa Li Ma หญิง -
ศรินรัตน์ 45 สะ-ริน-รัด Sa Rin Rat หญิง แก้วอันเป็นมงคล
เจตน์สฤษฎ์ 51 เจด-สะ-หริด Chet Sa Rit ชาย สร้างเจตนาสร้างความคิด
เกศสกุล 25 เกด-สะ-กุน Ket Sa Kun ไม่ระบุ -
ปฤษฐปุณฑ์ฐิ 49 ปลิด-สะ-ถะ-ปุน-ถิ Plit Sa Tha Pun Thi ไม่ระบุ -
สนี 19 สะ-นี Sa Ni หญิง -
สถิตาภรณ์ 35 สะ-ถิ-ตา-พอน Sa Thi Ta Phon หญิง -
ลักษณาวรรณ 40 ลัก-สะ-นา-วัน Lak Sa Na Wan หญิง -
ศนิตรา 24 สะ-หนิด-รา Sa Nit Ra หญิง -
อนุชศรา 26 อะ-นุด-สะ-รา A Nut Sa Ra หญิง ระลึกถึง, คำนึงถึง
วิษณุสรรค์ 48 วิด-สะ-นุ-สัน Wit Sa Nu San ชาย วิษณุสร้างมา, ลูกวิษณุ
สฟิอี 32 สะ-ฟิ-อี Sa Fi I ชาย -
หัสนัยน์ 47 หัด-สะ-นัย Hat Sa Nai ชาย พันตา หมายถึง พระอินทร์
สว่างจิต 30 สะ-หว่าง-จิด Sa Wang Chit หญิง -
ชนน์ศรัณย์ 58 ชน-สะ-รัน Chon Sa Ran ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่งของชีวิต
สทัส 19 สะ-ทัด Sa That ชาย -
สรัลชนา 29 สะ-รัน-ชะ-นา Sa Ran Cha Na หญิง คนผู้ซื่อตรง
ศศิสุกิจจ์ 52 สะ-สิ-สุ-กิด-จะ Sa Si Su Kit Cha ชาย -
สรัชธร 25 สะ-รัด-ทอน Sa Rat Thon ชาย ผู้สวมมาลัย