บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศุภัคษิ์ชยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศุภัคษิ์ชยา
ชื่อ ศุภัคษิ์ชยา ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชคทางความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พัก-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phak Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศุภัคษิ์ชยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ศุภัคษิ์ชยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศุภัคษิ์ชยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภัคษิ์ชยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศุภัคษิ์ชยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุปรีญา 26 สุ-ปรี-ยา Su Pri Ya หญิง ผู้รอบรู้ดี
วสุอนันต์ 46 วะ-สุ-อะ-นัน Wa Su A Nan ชาย ผุ้มีทรัพย์ล้นเหลือ
สุดสมร 25 สุด-สะ-หมอน Sut Sa Mon ไม่ระบุ -
ศุภรา 14 สุบ-พะ-รา Sup Pha Ra หญิง ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
ศุภารัตน์ 35 สุ-พา-รัด Su Pha Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
สุจันดา 25 สุ-จัน-ดา Su Chan Da หญิง -
ศุราศร 24 สุ-รา-สอน Su Ra Son หญิง -
สุกิตติ์ 32 สุ-กิด Su Kit ไม่ระบุ -
สุบรรณภา 25 สุ-บัน-พา Su Ban Pha ไม่ระบุ -
สุรมณ 22 สุ-ระ-มน Su Ra Mon ไม่ระบุ ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง
สุชทิรัตน์ 40 สุด-ทิ-รัด Sut Thi Rat หญิง ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
สุเพียงพิศ 54 สุ-เพียง-พิด Su Phiang Phit หญิง ผู้ที่เพียงมองก็งามยิ่ง
สุเนตร 22 สุ-เนด Su Net ชาย -
สุรัญ 20 สุ-รัน Su Ran ไม่ระบุ -
ศุนธา 18 สุน-ทา Sun Tha หญิง ปราศจากมลทิน
สุคลกรา 24 สุ-คน-กรา Su Khon Kra หญิง -
ศุภรณี 25 สุ-พอน-นี Su Phon Ni ไม่ระบุ -
เอกสุวัจน์ 47 เอก-สุ-วัด Ek Su Wat ไม่ระบุ -
สุภินัต 25 สุ-พิ-นัด Su Phi Nat ชาย -
สุคนรา 22 สุ-คน-รา Su Khon Ra หญิง -
สุราณี 25 สุ-รา-นี Su Ra Ni หญิง -
สุพรักษ์ 38 สุบ-รัก Sup Rak ไม่ระบุ -
สุภาภักดิ์ 30 สุ-พา-พัก Su Pha Phak ชาย -
สุรดา 14 สุ-ระ-ดา Su Ra Da หญิง ผู้ยินดียิ่ง
สุพัน 25 สุ-พัน Su Phan ชาย -
สุวัชระ 28 สุ-วัด Su Wat ชาย ผู้มีความเจริญดี
สุดเทียน 32 สุด-เทียน Sut Thian หญิง -
อังศุมาล์ 41 อัง-สุ-มา Ang Su Ma หญิง -
สุรัน 21 สุ-รัน Su Ran ชาย -
สุวรรญา 27 สุ-วัน-ยา Su Wan Ya หญิง -
สุรีลักษณ์ 48 สุ-รี-ลัก Su Ri Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐเหมือนเทวดา
สุทธิพันธุ์ 48 สุด-ทิ-พัน Sut Thi Phan ไม่ระบุ -
สุภักดี 22 สุ-พัก-ดี Su Phak Di หญิง -
สุรัตน์ฎา 39 สุ-รัด-ดา Su Rat Da ไม่ระบุ -
ศุภักษา 19 สุ-พัก-สา Su Phak Sa หญิง -
สุกัจนา 25 สุ-กัด-นา Su Kat Na หญิง -
สุฒิชัย 29 สุ-ทิ-ชัย Su Thi Chai ไม่ระบุ -
สุวคนธ์ 36 สุ-วะ-คน Su Wa Khon หญิง -
สุทา 10 สุ-ทา Su Tha ชาย ปูนขาว, อิฐ, น้ำทิพย์, น้ำดอกไม้
สุนาทร 19 สุ-นา-ทอน Su Na Thon หญิง -