บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา
ชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา ความหมาย แปลว่า ชฎาแห่งความเจริญ, ชฎาแห่งความโชคดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พัก-ชะ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phak Cha Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ศุภัคษิ์ชฎา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภูสุดา 13 พู-สุ-ดา Phu Su Da หญิง -
เจษฎ์สุภางค์ 51 เจด-สุ-พาง Chet Su Phang หญิง ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งอันเป็นมงคล
ศรุฏา 22 สุ-ตา Su Ta ไม่ระบุ -
สุริวัสสา 41 สุ-ริ-วัด-สา Su Ri Wat Sa หญิง เทวดาผู้สร้างสายฝน
สุนันทนัช 34 สุ-นัน-ทะ-นัด Su Nan Tha Nat ไม่ระบุ -
สุยิม 25 สุ-ยิม Su Yim ไม่ระบุ -
สุวิภา 20 สุ-วิ-พา Su Wi Pha หญิง รัศมีงาม
สุรเทวี 28 สุ-ระ-เท-วี Su Ra The Wi หญิง -
อภิชญาสุธรรม 43 อะ-พิ-ชะ-ยา-สุ-ทัม A Phi Cha Ya Su Tham หญิง -
ตรีสุคนธ์ 44 ตรี-สุ-คน Tri Su Khon หญิง ของหอม 3 ชนิด
สุดารัตน์ 35 สุ-ดา-รัด Su Da Rat หญิง นางแก้ว
สุวัฒนา 27 สุ-วัด-ทะ-นา Su Wat Tha Na หญิง มีความเจริญรุ่งเรืองดี
สุพงษ์ 31 สุ-พง Su Phong ชาย -
สุชานันท์ 35 สุ-ชา-นัน Su Cha Nan ไม่ระบุ มีกำเนิดดี, เกิดมาดี
กัลสุดา 21 กัน-สุ-ดา Kan Su Da หญิง ธิดาผู้ไร้โรค
สุวิรุธ 27 สุ-วิ-รุด Su Wi Rut ชาย เจริญเต็มที่
นพสุนันท์ 45 นบ-สุ-นัน Nop Su Nan หญิง -
พินธุ์สุดา 41 พิน-สุ-ดา Phin Su Da หญิง นางแก้ว
สุมาน 19 สุ-มาน Su Man หญิง -
เจตศุภา 21 เจด-สุ-พา Chet Su Pha ไม่ระบุ ผู้งดงามด้วยความคิด, ผู้ที่มีจิตใจงดงาม
สุกันต์ 30 สุ-กัน Su Kan ชาย ผู้ปรารถนาความดี, ผู้ใคร่ความดี, ผู้ยึดมั่นในความดีงาม
สุมิตร์ 33 สุ-มิด Su Mit ชาย เพื่อนที่แสนดี
พรสุมา 26 พอน-สุ-มา Phon Su Ma หญิง -
ณัฐสุดา 28 นัด-สุ-ดา Nat Su Da หญิง ลูกสาวนักปราชญ์
ศุภวารี 27 สุบ-พะ-วา-รี Sup Pha Wa Ri หญิง น้ำแห่งความดี
ทิพสุคนธ์ 43 ทิบ-สุ-คน Thip Su Khon หญิง กลิ่นหอมของเทวดา
สุรกิจ 23 สุ-ระ-กิด Su Ra Kit ชาย -
สุภัทรจิตร 35 สุ-พัด-จิด Su Phat Chit หญิง -
สุธีย์ 36 สุ-ที Su Thi ชาย -
สุดชัย 23 สุด-ชัย Sut Chai ชาย -
สุเบญจ 22 สุ-เบน-จะ Su Ben Cha หญิง -
ศุภพุฒิ 25 สุบ-พะ-พุด-ทิ Sup Pha Phut Thi ชาย -
ทองสุขร์ 32 ทอง-สุก Thong Suk ชาย ทองคำและดาวศุกร์
สุรวิชย์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
สุรพิชญ์ 39 สุ-ระ-พิด Su Ra Phit ชาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พรวิสุทธิ์ 48 พอน-วิ-สุด Phon Wi Sut ไม่ระบุ -
สุมานา 20 สุ-มา-นา Su Ma Na ไม่ระบุ -
ศุภราภรณ์ 33 สุบ-พะ-รา-พอน Sup Pha Ra Phon หญิง เครื่องประดับที่งดงาม
พจน์สุมา 42 พด-สุ-มา Phot Su Ma หญิง -
สุรินทร์พร 47 สุ-ริน-พอน Su Rin Phon หญิง -