บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศุภัคษิ์ชญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศุภัคษิ์ชญา
ชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชคทางความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พัก-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phak Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ศุภัคษิ์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศุภัคษิ์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภัคษิ์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ศุภัคษิ์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภัคษิ์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศุภัคษิ์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุปัจท์ 30 สุ-ปัด Su Pat ไม่ระบุ -
สุชื่น 23 สุ-ชื่น Su Chuen หญิง -
สุพัฒน์จิรา 52 สุ-พัด-จิ-รา Su Phat Chi Ra หญิง -
สุมาลิกา 26 สุ-มา-ลิ-กา Su Ma Li Ka ไม่ระบุ -
สุภาธินี 30 สุ-พา-ทิ-นี Su Pha Thi Ni หญิง -
ทิพสุดา 23 ทิบ-สุ-ดา Thip Su Da หญิง ลูกสาวของเทวดา
พิสุทธินี 41 พิ-สุด-ทิ-นี Phi Sut Thi Ni หญิง นางผู้หมดจด
สุสถา 17 สุ-สะ-ถา Su Sa Tha หญิง อยู่ดีสุขภาพดีมีความสุข
สุรกานต์ 31 สุ-ระ-กาน Su Ra Kan ชาย แก้วมีค่า
สุณัณท์ศา 40 สุ-นัน-สา Su Nan Sa หญิง ผู้ใหญ่ที่ยินดียิ่ง
ศักดิ์สุบรรณ 49 สัก-สุ-บัน Sak Su Ban ชาย -
สุนันธนา 32 สุ-นัน-ทะ-นา Su Nan Tha Na ไม่ระบุ -
สุจิตภรณ์ 40 สุ-จิด-พอน Su Chit Phon หญิง -
สุทาพร 22 สุ-ทา-พอน Su Tha Phon ไม่ระบุ -
สุพิชา 23 สุ-พิ-ชา Su Phi Cha หญิง ผู้มีความรู้ดี
สุวัฒน์ชัย 49 สุ-วัด-ชัย Su Wat Chai ไม่ระบุ -
สุรวิชย์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
จงสุทธา 22 จง-สุด-ทา Chong Sut Tha ชาย ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
บรรสุข 20 บัน-สุก Ban Suk หญิง -
ปิลันธสุทธิ์ 51 ปิ-ลัน-ทะ-สุด Pi Lan Tha Sut ชาย เครื่องประดับอันหมดจด
ศุภัชชญา 22 สุ-พัด-ชะ-ยา Su Phat Cha Ya หญิง -
สุทธกานต์ 32 สุด-ทะ-กาน Sut Tha Kan ไม่ระบุ ผู้เป็นทีรักอันบริสุทธิ์
สุวีร์ลดา 42 สุ-หวี-ละ-ดา Su Wi La Da หญิง -
สุรวร 22 สุ-ระ-วอน Su Ra Won ชาย ชื่อพระอินทร์
คนึงสุข 26 คะ-นึง-สุก Kha Nueng Suk หญิง -
สุคุณวัต 31 สุ-คุน-วัด Su Khun Wat ชาย มีวิสัยที่ดี
สุจตรา 22 สุด-ตรา Sut Tra ไม่ระบุ -
จันทร์สุข 39 จัน-สุก Chan Suk ชาย ผู้มีสุขในวันจันทร์
สุชารัตน์ 36 สุ-ชา-รัด Su Cha Rat หญิง ดวงแก้วที่เกิดมาดี, ผู้ที่เกิดมาดีและมีคุณค่ายิ่ง
ประเทืองสุข 38 ประ-เทือง-สุก Pra Thueang Suk หญิง -
สุชาวลร 27 สุ-ชา-วะ-ลอน Su Cha Wa Lon ไม่ระบุ -
วสุธา 19 วะ-สุ-ทา Wa Su Tha หญิง แผ่นดิน
ภาสุวัชร์ 35 พา-สุ-วัด Pha Su Wat ชาย -
สุวัฒนานนท์ 47 สุ-วัด-ทะ-นา-นน Su Wat Tha Na Non ชาย -
ศุภเชฏฐ์ 40 สุ-พะ-เชด Su Pha Chet ชาย ผู้เจริญสูงสุดในเรื่องความดีงาม
สุขโชค 20 สุก-โชก Suk Chok ชาย -
สุรัสดา 25 สุ-รัด-สะ-ดา Su Rat Sa Da หญิง ความอ่อนหวานน่ารักมีเสน่ห์
ศุภเสฎฐ์ 41 สุบ-พะ-เสด Sup Pha Set ชาย -
สุรตา 16 สุ-ระ-ตา Su Ra Ta หญิง ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
ศุภสิย 28 สุบ-พะ-สิย Sup Pha Siy ไม่ระบุ -