บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศุภัคษิ์ชญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศุภัคษิ์ชญา
ชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชคทางความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พัก-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phak Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภัคษิ์ชญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ศุภัคษิ์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศุภัคษิ์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภัคษิ์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ศุภัคษิ์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภัคษิ์ชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศุภัคษิ์ชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุริทัศน์ 42 สุ-ริ-ทัด Su Ri That ชาย -
ศุพิชชา 25 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha หญิง เพิ่งพินิจอย่างดี
สุเวทย์ 34 สุ-เวด Su Wet ชาย ประดับงาม
สุนงาน 21 สุน-งาน Sun Ngan หญิง -
ศุภเกียรติ 38 สุบ-พะ-เกียด Sup Pha Kiat ไม่ระบุ คำสรรเสริญที่นำมาซึ่งความเจริญ
พิเศษธ์สุทธิ์ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
สุรรณ 21 สุ-ระ-รน Su Ra Ron หญิง -
สุยาณิศา 34 สุ-ยา-นิ-สา Su Ya Ni Sa ไม่ระบุ -
สุบรรณภา 25 สุ-บัน-พา Su Ban Pha ไม่ระบุ -
สุชาณันท์ 35 สุ-ชา-นัน Su Cha Nan หญิง มีกำเนิดดี, เกิดมาดี
สุธีย์ 36 สุ-ที Su Thi ชาย -
ผสุดี 24 ผะ-สุ-ดี Pha Su Di หญิง -
สุมาสิทธิ 34 สุ-มา-สิด-ทิ Su Ma Sit Thi ชาย -
ศุภเสกร์ 32 สุ-พะ-เสก Su Pha Sek ชาย นักศึกษาผู้ดีงาม
วสุภรณ์ 33 วะ-สุ-พอน Wa Su Phon หญิง สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
นัฐสุธีร์ 50 นัด-ถะ-สุ-ที Nat Tha Su Thi ชาย -
สุปิญญา 23 สุ-ปิ-ยะ-ยา Su Pi Ya Ya ไม่ระบุ -
สุทธญาณ์ 32 สุด-ทะ-ยา Sut Tha Ya ไม่ระบุ มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุกฤดา 12 สุ-กริ-ดา Su Kri Da หญิง -
สุจิรัชญ์ 41 สุ-จิ-รัด-ชะ Su Chi Rat Cha หญิง -
ศุภลักษร์ 37 สุบ-พะ-ลัก-สะ Sup Pha Lak Sa หญิง -
ศุภาสจี 30 สุ-พา-สะ-จี Su Pha Sa Chi หญิง -
ศุภเสฏฐ์ 45 สุบ-พะ-เสด Sup Pha Set ชาย -
สุเวส 23 สุ-เวด Su Wet หญิง ประดับงาม
สุภี 16 สุ-พี Su Phi ชาย -
อังสุมารินทร์ 53 อัง-สุ-มา-ริน Ang Su Ma Rin หญิง รัศมีแห่งองค์อินทร์
สุวิด 19 สุ-วิด Su Wit ชาย -
สุจะ 18 สุ-จะ Su Cha ชาย -
สรวงสุดา 29 สะ-วง-สุ-ดา Sa Wong Su Da หญิง -
สุภาพ 18 สุ-พาบ Su Phap ชาย เรียบร้อย, ประพฤติดี
สุพิศตรา 35 สุ-พิด-ตรา Su Phit Tra ไม่ระบุ -
สุรเชฏฐ 34 สุ-ระ-เชด Su Ra Chet ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ในความกล้าหาญ
ลักษณ์สุรีย์ 65 ลัก-สุ-รี Lak Su Ri หญิง ลักษณะของพระอาทิตย์
เพชรสุพรรณ 45 เพ็ด-ชะ-สุ-พัน Phet Cha Su Phan ชาย -
สุคร 16 สุ-คอน Su Khon ชาย -
สุธาศิริ 32 สุ-ทา-สิ-หริ Su Tha Si Ri หญิง -
สุดธิดา 19 สุด-ทิ-ดา Sut Thi Da หญิง ความบริสุทธิ์
สุณัฎฐา 32 สุ-นัด-ถา Su Nat Tha หญิง ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
สุณิตา 21 สุ-นิ-ตา Su Ni Ta ไม่ระบุ ผู้นำมาซึ่งความดีงาม
สุภินันท์ 37 สุ-พิ-นัน Su Phi Nan ไม่ระบุ -