บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศุภักษณา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศุภักษณา
ชื่อ ศุภักษณา ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะแห่งความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พัก-สะ-นา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phak Sa Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภักษณา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศุภักษณา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภักษณา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภักษณา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ศุภักษณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศุภักษณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภักษณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศุภักษณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภักษณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ศุภักษณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เกษสุรางค์ 35 เกด-สุ-ราง Ket Su Rang หญิง เทวดาสูงสุด
สุภัทธา 19 สุ-พัด-ทา Su Phat Tha หญิง -
สุที 16 สุ-ที Su Thi หญิง -
สุภีย์ 33 สุ-พี Su Phi หญิง -
ศุกณีญ 25 สุ-กะ-นีน Su Ka Nin ชาย -
สุโรตม์ 33 สุ-โรด Su Rot ชาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
ฝนสุดา 23 ฝน-สุ-ดา Fon Su Da หญิง หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
สุภาพรรณ์ 40 สุ-พา-พัน-ระ Su Pha Phan Ra หญิง -
สุรัญ 20 สุ-รัน Su Ran ไม่ระบุ -
สุขวรรจ์ 39 สุก-ขะ-วัน Suk Kha Wan ชาย มีความเรืองรอง
ศุภวิศ 26 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ไม่ระบุ -
สุภาวิตา 24 สุ-พา-วิ-ตา Su Pha Wi Ta หญิง หญิงผู้อบรมมาดีแล้ว
ดัตวศุทธิ์ 40 ดัด-ตะ-วะ-สุด Dat Ta Wa Sut ไม่ระบุ รู้ชัดเจน
สุรพักต์ 37 สุ-ระ-พัก Su Ra Phak ไม่ระบุ -
สุกัลยา 28 สุ-กัน-ละ-ยา Su Kan La Ya หญิง -
ศุกร์พัสศร 52 สุก-พัด-สะ-สอน Suk Phat Sa Son ไม่ระบุ -
สุขสิริ 29 สุก-สิ-หริ Suk Si Ri หญิง งดงามเหมือนพระศุกร์
สุภา 10 สุ-พา Su Pha หญิง ผู้มีรัศมีความดี
สุลี 21 สุ-ลี Su Li หญิง พระอิศวร
สุขุมาภรณ์ 36 สุ-ขุ-มา-พอน Su Khu Ma Phon หญิง -
วสุธร 22 วะ-สุ-ทอน Wa Su Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งสมบัติ, ร่ำรวย
สุนนา 19 สุน-นา Sun Na หญิง -
สุภัทรรชัย 36 สุ-พัด-ระ-ชัย Su Phat Ra Chai ชาย -
สุบงกช 15 สุ-บง-กด Su Bong Kot หญิง -
สุขศิริ 29 สุก-สิ-หริ Suk Si Ri หญิง งดงามเหมือนพระศุกร์
สุชัญญา 23 สุ-ชัน-ยา Su Chan Ya หญิง ประเสริฐยิ่ง, ผู้รู้ดียิ่ง
รัตน์สุดา 35 รัด-สุ-ดา Rat Su Da หญิง -
สุธีย์มาศ 49 สุ-ที-มาด Su Thi Mat หญิง -
ศุภกฤษ 15 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ไม่ระบุ -
สุพบล 24 สุบ-บน Sup Bon ชาย -
สุมาลีย์ 44 สุ-มา-ลี Su Ma Li หญิง ดอกไม้, พวงดอกไม้
สุวภี 22 สุ-วะ-พี Su Wa Phi หญิง -
ศุภกรณ์ 28 สุบ-พะ-กอน Sup Pha Kon ชาย -
ศุภราภรณ์ 33 สุบ-พะ-รา-พอน Sup Pha Ra Phon หญิง -
สุชทิรัตน์ 40 สุด-ทิ-รัด Sut Thi Rat หญิง ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
สุศรุต 23 สุ-สะ-รุด Su Sa Rut ชาย มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง
พิศน์สุภา 43 พิด-สุ-พา Phit Su Pha ไม่ระบุ ผู้มีความน่ารักและความงาม
สุพิชฌา 28 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha หญิง เพิ่งพินิจอย่างดี
สุนันทฉัตร 39 สุ-นัน-ทะ-ฉัด Su Nan Tha Chat ไม่ระบุ ร่มเงาที่น่ายินดียิ่ง
ศุทธวดี 27 สุด-ทะ-วะ-ดี Sut Tha Wa Di ไม่ระบุ ผุ้มีความบริสุทธิ์