บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศุภชานันท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศุภชานันท์
ชื่อ ศุภชานันท์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขและความเจริญอย่างดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุบ-พะ-ชา-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sup Pha Cha Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภชานันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศุภชานันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภชานันท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภชานันท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ศุภชานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศุภชานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภชานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ศุภชานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภชานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศุภชานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภวิทญ์ 33 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ไม่ระบุ -
ศุภลีพร 34 สุบ-พะ-ลี-พอน Sup Pha Li Phon ไม่ระบุ -
ศุภไชย 28 สุบ-พะ-ชัย Sup Pha Chai ไม่ระบุ -
สุพลีรภัทร 43 สุบ-ลี-ระ-พัด Sup Li Ra Phat ไม่ระบุ -
ศุภกฤษณ์ 29 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองดุจพระกฤษณะ
ศุภมน 19 สุบ-พะ-มน Sup Pha Mon หญิง -
ศุภธิณี 29 สุบ-พะ-ทิ-นี Sup Pha Thi Ni ไม่ระบุ -
ศุภนิต 21 สุบ-พะ-นิด Sup Pha Nit ชาย -
ศุภเศรษฐ์ 44 สุบ-พะ-เสด Sup Pha Set ไม่ระบุ -
ศุภฌาฎา 21 สุบ-พะ-ชา-ดา Sup Pha Cha Da ไม่ระบุ -
ศุภกิต 17 สุบ-พะ-กิด Sup Pha Kit ชาย -
ศุภจิตร 26 สุบ-พะ-จิด Sup Pha Chit ไม่ระบุ -
ศุภพุฒิ 25 สุบ-พะ-พุด-ทิ Sup Pha Phut Thi ชาย -
ศุภกานณ์ 30 สุบ-พะ-กาน Sup Pha Kan ไม่ระบุ -
ศุภภกรานต์ 33 สุบ-พะ-พก-ราน Sup Pha Phok Ran ชาย -
ศุภเนตร 23 สุบ-พะ-เนด Sup Pha Net ชาย -
ศุภวิชย์ 38 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ไม่ระบุ -
สุพลน 27 สุบ-ลน Sup Lon ชาย -
ศุภกฤษ 15 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ชาย -
ศุภพร 21 สุบ-พะ-พอน Sup Pha Phon ไม่ระบุ -
สุพเดช 21 สุบ-เดด Sup Det ไม่ระบุ -
ศุปโชค 20 สุบ-โชก Sup Chok ชาย -
ศุภวิชณ์ 35 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ชาย -
ศุภญา 14 สุบ-พะ-ยา Sup Pha Ya หญิง ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภมร 18 สุบ-พะ-มอ-ระ Sup Pha Mo Ra ไม่ระบุ -
ศุภรัศมี 36 สุบ-พะ-รัด-สะ-หมี Sup Pha Rat Sa Mi หญิง -
ศุภศิษฎ์ 38 สุบ-พะ-สิด Sup Pha Sit ไม่ระบุ ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุพทร 21 สุบ-ทอน Sup Thon ชาย -
ศุภนัฐ 27 สุบ-พะ-นัด Sup Pha Nat ชาย -
ศุภณัฐชญา 34 สุบ-พะ-นัด-ถะ-ชะ-ยา Sup Pha Nat Tha Cha Ya หญิง -
สุพลักษ์ 40 สุบ-ลัก Sup Lak หญิง -
ศุภภัตรา 22 สุบ-พะ-พัด-รา Sup Pha Phat Ra หญิง -
ศุภเชษฐ์ 35 สุบ-พะ-เชด Sup Pha Chet ไม่ระบุ -
ศุภกาญฐน์ 38 สุบ-พะ-กาน Sup Pha Kan ไม่ระบุ -
ศุภนิดา 20 สุบ-พะ-นิ-ดา Sup Pha Ni Da หญิง ผู้ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
ศุภวิช 21 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ชาย -
ศุภลักษร์ 37 สุบ-พะ-ลัก-สะ Sup Pha Lak Sa หญิง -
ศุภอาภา 18 สุบ-พะ-อา-พา Sup Pha A Pha ไม่ระบุ -
ศุภวัฒน์ 36 สุบ-พะ-วัด Sup Pha Wat ชาย -
ศุภอรรถ 24 สุบ-พะ-อัด Sup Pha At ชาย -