บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศุภชานันท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศุภชานันท์
ชื่อ ศุภชานันท์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขและความเจริญอย่างดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุบ-พะ-ชา-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sup Pha Cha Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภชานันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศุภชานันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภชานันท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุภชานันท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ศุภชานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศุภชานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภชานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ศุภชานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุภชานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศุภชานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภวุฒิ 23 สุบ-พะ-วุด Sup Pha Wut ไม่ระบุ ผู้รอบรู้ในสิ่งที่เป็นมงคล
ศุภวรรณ์ 37 สุบ-พะ-วัน Sup Pha Wan หญิง มีผิวพรรณงาม
สุพลน 27 สุบ-ลน Sup Lon ชาย -
ศุภภกรานต์ 33 สุบ-พะ-พก-ราน Sup Pha Phok Ran ชาย -
ศุภกิต 17 สุบ-พะ-กิด Sup Pha Kit ชาย -
ศุภษา 14 สุบ-พะ-สา Sup Pha Sa หญิง -
ศุปโชค 20 สุบ-โชก Sup Chok ชาย -
ศุภวัชร 25 สุบ-พะ-วัด Sup Pha Wat ชาย เพชรแห่งความดีงาม
ศุภนรี 25 สุบ-พะ-นะ-รี Sup Pha Na Ri ไม่ระบุ -
ศุภเมฆา 20 สุบ-พะ-เม-คา Sup Pha Me Kha ไม่ระบุ เมฆที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภกฤษฏิ์ 37 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ไม่ระบุ -
ศุภรัตติยา 36 สุบ-พะ-รัด-ติ-ยา Sup Pha Rat Ti Ya หญิง กลางคืนที่ดี
ศุภเวชย์ 36 สุบ-พะ-เวด Sup Pha Wet ชาย -
ศุภเกียรติ 38 สุบ-พะ-เกียด Sup Pha Kiat ไม่ระบุ คำสรรเสริญที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภวัตฒ์ 34 สุบ-พะ-หวัด Sup Pha Wat ไม่ระบุ -
ศุภณัฎฐ์ 41 สุบ-พะ-นัด Sup Pha Nat ชาย -
ศุภฤกษ 15 สุบ-พะ-รึ-กะ-สะ Sup Pha Rue Ka Sa ชาย -
ศุพชัย 30 สุบ-ชัย Sup Chai ชาย -
สุพตรา 24 สุบ-ตรา Sup Tra หญิง -
ศุภนัย 26 สุบ-พะ-นัย Sup Pha Nai ไม่ระบุ -
ศุภธาภรณ์ 33 สุบ-พะ-ทา-พอน Sup Pha Tha Phon ไม่ระบุ -
ศุภรา 14 สุบ-พะ-รา Sup Pha Ra หญิง ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
ศุภเดชา 15 สุบ-พะ-เด-ชา Sup Pha De Cha ชาย อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภกฤตา 15 สุบ-พะ-กริ-ตา Sup Pha Kri Ta หญิง ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภศิริ 28 สุบ-พะ-สิ-หริ Sup Pha Si Ri หญิง -
ศุภศิษฎ์ 38 สุบ-พะ-สิด Sup Pha Sit ไม่ระบุ ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภกรณ์ 28 สุบ-พะ-กอน Sup Pha Kon ชาย -
ศุภลีพร 34 สุบ-พะ-ลี-พอน Sup Pha Li Phon ไม่ระบุ -
ศุภฤทธิ์ 28 สุบ-พะ-ริด Sup Pha Rit ไม่ระบุ -
ศุภพิชญ์กานต์ 55 สุบ-พะ-พิด-กาน Sup Pha Phit Kan หญิง -
พิมพ์ศุภณิช 54 พิม-สุบ-พะ-นิด Phim Sup Pha Nit หญิง ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความบริสุทธิ์และดีงาม
ศุภเวทย์ 35 สุบ-พะ-เวด Sup Pha Wet ชาย -
สุพวัฒน์ 43 สุบ-วัด Sup Wat ชาย -
สุพไพร 37 สุบ-พรัย Sup Phrai หญิง -
ศุภดล 16 สุบ-พะ-ดน Sup Pha Don ไม่ระบุ -
ศุภสภ 17 สุบ-พะ-สบ Sup Pha Sop หญิง -
ศุภณัฐฏ์ 45 สุบ-พะ-นัด Sup Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภเนตร 23 สุบ-พะ-เนด Sup Pha Net ชาย -
ศุภกัญญา 23 สุบ-พะ-กัน-ยา Sup Pha Kan Ya หญิง -
ศุภกาญจน์ 35 สุบ-พะ-กาน Sup Pha Kan หญิง -