บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศุพัสฐ์ษญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศุพัสฐ์ษญา
ชื่อ ศุพัสฐ์ษญา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้และความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พัด-สะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phat Sa Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุพัสฐ์ษญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศุพัสฐ์ษญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุพัสฐ์ษญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศุพัสฐ์ษญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ศุพัสฐ์ษญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศุพัสฐ์ษญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุพัสฐ์ษญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศุพัสฐ์ษญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศุพัสฐ์ษญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ศุพัสฐ์ษญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุเชือน 30 สุ-เชือน Su Chuean หญิง -
มณีณ์สุภางณ์ 57 มะ-นี-สุ-พาง Ma Ni Su Phang ไม่ระบุ -
สุภัคคี 28 สุ-พัก-คี Su Phak Khi ไม่ระบุ -
สุปวีณ์ 37 สุ-ปะ-วี Su Pa Wi หญิง ฉลาดอย่างยิ่ง
เหมสุดา 22 เหม-สุ-ดา Hem Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวที่มีคุณค่าดุจทอง
สุบิน 19 สุ-บิน Su Bin ชาย -
สุเทน 16 สุ-เทน Su Then ชาย -
สุทัตตา 20 สุ-ทัด-ตา Su That Ta หญิง ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
สุทธิพรณ์ 43 สุด-ทิ-พอน Sut Thi Phon หญิง ผู้ประเสริฐในความบริสุทธิ์
สุทสา 17 สุด-สา Sut Sa ไม่ระบุ -
สุภัทรา 19 สุ-พัด-ทะ-รา Su Phat Tha Ra หญิง ผูประเสริฐดีงาม
พีรสุดา 29 พี-ระ-สุ-ดา Phi Ra Su Da หญิง ผู้หญิงกล้าหาญ
สุริยน 29 สุ-ริ-ยน Su Ri Yon หญิง -
สุริเชษฎฐ์ 47 สุ-ริ-เช-สด Su Ri Che Sot ไม่ระบุ -
สุภรี 20 สุ-พะ-รี Su Pha Ri หญิง -
สุภณัฎฐ์ 41 สุ-พะ-นัด Su Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุธีกานต์ 38 สุ-ที-กาน Su Thi Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ศุภาดา 12 สุ-พา-ดา Su Pha Da ไม่ระบุ พี่ชายพี่แสนดี
สุภาพรดี 30 สุ-พาบ-ระ-ดี Su Phap Ra Di หญิง -
สุนิจสา 31 สุ-นิด-สา Su Nit Sa ไม่ระบุ -
อภิษุดา 18 อะ-พิ-สุ-ดา A Phi Su Da ไม่ระบุ -
สุรวดี 26 สุ-ระ-วะ-ดี Su Ra Wa Di หญิง -
สุมณทา 20 สุ-มน-ทา Su Mon Tha หญิง ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
ศุภวิศ 26 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ไม่ระบุ -
สุวิทัส 30 สุ-วิ-ทัด-สะ Su Wi That Sa ไม่ระบุ -
สุวัจน์ 38 สุ-วัด Su Wat ชาย ผู้มีความเจริญดี
กนกพิสุทธิ์ 45 กะ-หนก-พิ-สุด Ka Nok Phi Sut ชาย ผู้ที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
สุมลพร 31 สุ-มน-พอน Su Mon Phon หญิง -
สุขสวรรค์ 44 สุก-สะ-หวัน Suk Sa Wan หญิง -
กวินสุดา 26 กะ-วิน-สุ-ดา Ka Win Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้งดงาม
สุภัสรีญา 36 สุ-พัด-สะ-รี-ยา Su Phat Sa Ri Ya หญิง หญิงผู้มีรัศมีหรือแสงเป็นความรู้อันประเสริฐ
สุรเชษฐ์ 38 สุ-ระ-เชด Su Ra Chet ชาย พระพรหม
สุจิตรา 26 สุ-จิ-ตรา Su Chi Tra หญิง ผู้มีจิตใจดีงาม, เป็นพระนามของพระชายาของพระอินทร์
อิงค์สุมญช์ 53 อิง-สุ-มน Ing Su Mon ไม่ระบุ -
ศุภัคภัทร์ 36 สุ-พัก-พัด Su Phak Phat หญิง -
สุดาวดี 24 สุ-ดา-วะ-ดี Su Da Wa Di หญิง -
สุรงค์ 27 สุ-รง Su Rong ไม่ระบุ -
สุรัตนาวดี 39 สุ-รัด-ตะ-นา-วะ-ดี Su Rat Ta Na Wa Di หญิง -
สุภัทธนีย์ 47 สุ-พัด-ทะ-นี Su Phat Tha Ni หญิง ผู้ที่มีชื่อเสียงและเกียรติยศ
กานต์สุภัค 36 กาน-สุ-พัก Kan Su Phak หญิง เป็นที่รักของผู้มีลาภ