บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศิษฏพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศิษฏพัชร์
ชื่อ ศิษฏพัชร์ ความหมาย แปลว่า เพชรที่ผ่านการฝึกฝน เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิด-ตะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sit Ta Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิษฏพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศิษฏพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิษฏพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิษฏพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 104 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ศิษฏพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศิษฏพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิษฏพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศิษฏพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อนุสิษฐิ 40 อะ-นุ-สิด-ถิ A Nu Sit Thi ชาย -
วิชญ์วิสิฐ 55 วิด-วิ-สิด Wit Wi Sit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ประสิทธิ์สม 51 ประ-สิด-สม Pra Sit Som หญิง -
สิทธิรัตน์ 45 สิด-ทิ-รัด Sit Thi Rat ชาย ความสำเร็จที่ล้ำค่า
คชานุสิทธิ์ 42 คะ-ชา-นุ-สิด Kha Cha Nu Sit ชาย อำนาจอันชอบธรรมของช้าง
วาสิฏภรณ์ 46 วา-สิด-พอน Wa Sit Phon หญิง -
พงศ์สิทธิ์ 55 พง-สิด Phong Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จของวงศ์ตระกูล
พิศิษฐ 36 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
พิสิต 26 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
โคสิต 22 โค-สิด Kho Sit ชาย กึกก้อง, ป่าวร้อง
เอสิทธิ์ 37 เอ-สิด E Sit ไม่ระบุ -
สิทธิ์ประสงค์ 61 สิด-ประ-สง Sit Pra Song ชาย -
รัฐสิทธิ์ 46 รัด-ทะ-สิด Rat Tha Sit ชาย -
บุเสิด 17 บุ-เสิด Bu Soet ชาย -
สิตานน 25 สิด-ตา-นน Sit Ta Non ไม่ระบุ มีหน้าดังดวงจันทร์
สิทสิเดช 28 สิด-สิ-เดด Sit Si Det ไม่ระบุ -
จีระศิทธิ์ 50 จี-ระ-สิด Chi Ra Sit ชาย ประสบความสำเร็จตลอดกาล
สิทธิกานต์ 39 สิด-ทิ-กาน Sit Thi Kan ไม่ระบุ -
สิทธิพงค์ 43 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย -
ศุภศิษฏ์ 42 สุบ-พะ-สิด Sup Pha Sit ชาย ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
พงษ์ศิษฐ์ 56 พง-สิด Phong Sit ชาย เชื้อสายผู้มีปัญญา
อนุสิษฐ์ 45 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
สิทธิ์ทัศน์ 55 สิด-ทัด Sit That ชาย เห็นผลสำเร็จ
ภรศิษฐ์ 38 พอน-สิด Phon Sit ชาย มีอำนาจมากที่สุดแข็งแรงที่สุด
เอกประสิทธิ์ 48 เอก-ประ-สิด Ek Pra Sit ไม่ระบุ -
สิทธดา 18 สิด-ทะ-ดา Sit Tha Da ไม่ระบุ ความสำเร็จ
สิทธรัตน์ 41 สิด-ทะ-รัด Sit Tha Rat หญิง มีแก้วสารพัดนึก
นพสิทธิ์ 42 นบ-สิด Nop Sit ชาย -
สิตรารักษ์ 41 สิด-รา-รัก Sit Ra Rak หญิง -
ทันสิษฐ์ 43 ทัน-สิด Than Sit ชาย ความแข็งแรงอย่างน่าพิศวงยิ่ง
พิสิทฐ์ 42 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ธัญพิสิฏฐา 54 ทัน-พิ-สิด-ถา Than Phi Sit Tha หญิง ผู้มีโชคอันดีเลิศ, ผู้มีความร่ำรวยเป็นเลิศและมีโชค
สันดุษิต 29 สัน-ดุ-สิด San Du Sit ชาย นามผู้ครองสวรรค์ชั้นที่สี่
พิศิฐ 32 พิ-สิด Phi Sit ไม่ระบุ ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
อรรถสิทธ์ 40 อัด-ถะ-สิด At Tha Sit ชาย ความสำเร็จในงานต่างๆ
อนุสิทธิ์ 41 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
บุญประเสิรฐ 43 บุน-ประ-เสิด Bun Pra Soet ชาย -
แสงสิทธิ์ 40 แสง-สิด Saeng Sit ชาย -
สิทธิเกียรติ 49 สิด-ทิ-เกียด Sit Thi Kiat ไม่ระบุ -
สิตปัญญา 29 สิด-ปัน-ยา Sit Pan Ya ชาย -