บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศิวราภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศิวราภรณ์
ชื่อ ศิวราภรณ์ ความหมาย แปลว่า เครื่องประดับอันประเสริฐสูงสุด เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-วะ-รา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Wa Ra Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิวราภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศิวราภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิวราภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิวราภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ศิวราภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศิวราภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิวราภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศิวราภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิวราภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศิวราภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภศิลป์ 37 สุบ-พะ-สิน Sup Pha Sin ชาย -
ศิตานันต์ 41 สิ-ตา-นัน Si Ta Nan หญิง มีใบหน้ายิ้มแย้ม, เบิกบาน
พิสิต 26 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ศิริทิพย์ 49 สิ-หริ-ทิบ Si Ri Thip หญิง -
ลลิตสินี 42 ละ-ลิด-สิ-นี La Lit Si Ni หญิง หญิงที่งดงาม
สินเพ็ง 36 สิน-เพ็ง Sin Pheng หญิง -
พรสิทธิ์ 41 พอน-สิด Phon Sit ชาย ความสำเร็จอย่างประเสริฐ
จิตศิรา 29 จิด-สิ-รา Chit Si Ra ชาย -
ศิริโสภา 32 สิ-หริ-โส-พา Si Ri So Pha หญิง หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า
สิริสุข 29 สิ-หริ-สุก Si Ri Suk ชาย ความสุขที่เจริญงอกงาม
ศิมาพร 29 สิ-มา-พอน Si Ma Phon ไม่ระบุ -
ไชยศิลป์ 47 ชัย-สิน Chai Sin ชาย ศิลปะที่เจริญกว่า
ศิริวะ 29 สิ-หริ-วะ Si Ri Wa หญิง -
กสิมา 18 กะ-สิ-มา Ka Si Ma ไม่ระบุ เดือนแห่งการเพาะปลูก
สิริการย์ 42 สิ-หริ-กาน Si Ri Kan หญิง งดงามดุจทองคำ
ผดุงสิทธิ์ 41 ผะ-ดุง-สิด Pha Dung Sit ชาย อุดหนุนความสำเร็จ
วิเศษศิลป์ 51 วิ-เสด-สิน Wi Set Sin ชาย ศิลปะอันวิเศษ
รสิกา 17 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้มีรสนิยม, ผู้ซาบซึ่งในรสกวี
โฆษิตา 19 โค-สิ-ตา Kho Si Ta หญิง ประกาศร้องกึกก้อง
ศศิสุกิจจ์ 52 สะ-สิ-สุ-กิด-จะ Sa Si Su Kit Cha ชาย -
กษิดิษ 18 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สิขรินทร์ 40 สิ-ขริน Si Kharin หญิง ภูเขาที่เป็นใหญ่
ทรัพย์สิน 50 ซับ-สิน Sap Sin ชาย -
สิปปนันทน์ 44 สิ-ปบ-นัน Si Pop Nan ไม่ระบุ -
วาสิฏฐ์ 45 วา-สิด Wa Sit ชาย ประกอบด้วยกลิ่นหอม
ศิริเทพ 30 สิ-หริ-เทบ Si Ri Thep ไม่ระบุ -
ชัยศิริ 33 ชัย-สิ-หริ Chai Si Ri ชาย ความส่งผ่าเผยด้วยชัยชนะ
สิริภัค 28 สิ-หริ-พัก Si Ri Phak ไม่ระบุ -
ปกาศิต 18 ปะ-กา-สิด Pa Ka Sit ชาย คำสั่ง
นรศิษฐ์ 42 นะ-ระ-สิด Na Ra Sit ชาย -
สิริโสม 35 สิ-หริ-โสม Si Ri Som หญิง -
ปกาสิต 18 ปะ-กา-สิด Pa Ka Sit ชาย คำสั่ง
กษศิต 19 กะ-สะ-สิด Ka Sa Sit ชาย ผู้ครอง
อาภาสินี 32 อา-พา-สิ-นี A Pha Si Ni ไม่ระบุ มีความรุ่งเรือง
สิริกิจ 30 สิ-หริ-กิด Si Ri Kit ชาย -
ศิริรรัตน์ 48 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat ไม่ระบุ -
สิงห์คาร 36 สิง-คาน Sing Khan ชาย -
พรศิลป์ 40 พอน-สิน Phon Sin ชาย ผู้ที่ได้รับพรทางด้านศิลปะ
ขวัญศิรินทร์ 54 ขวัน-สิ-ริน Khwan Si Rin หญิง -
สิรินทลัตร 42 สิ-ริน-ทะ-ลัด Si Rin Tha Lat หญิง ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่