บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศิวภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศิวภา
ชื่อ ศิวภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร. เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-วะ-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Wa Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิวภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศิวภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิวภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิวภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ศิวภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศิวภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิวภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศิวภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิวภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศิวภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิวภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศิวภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิภาสิริ 31 วิ-พา-สิ-หริ Wi Pha Si Ri หญิง -
กายสิทธิ์ 39 กาย-ยะ-สิด Kai Ya Sit ชาย มีฤทธิ์เดชต่าง ๆ อยู่ในตัว
ธูสิน 22 ทู-สิน Thu Sin ชาย -
ธาศินี 28 ทา-สิ-นี Tha Si Ni ไม่ระบุ -
ศศิรักษ์ 40 สะ-สิ-รัก Sa Si Rak หญิง -
ศิรนนท์ 35 สิ-ระ-นน Si Ra Non ชาย -
เกศิณี 26 เก-สิ-นี Ke Si Ni หญิง นางผู้มีผมงาม
สิชลย์ 36 สิ-ชน Si Chon หญิง สายน้ำ, แม่น้ำ
อนุสิษฐ์ 45 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
สินทวี 30 สิน-ทะ-วี Sin Tha Wi หญิง -
ภูษิดา 13 พู-สิ-ดา Phu Si Da หญิง ประดับประดาแล้ว
พสิษฐ 32 พะ-สิด Pha Sit ชาย ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พรรณศิริภา 42 พัน-สิ-หริ-พา Phan Si Ri Pha หญิง -
ตั้งสิทธิ์ 40 ตั้ง-สิด Tang Sit ชาย -
จำรัสศิริ 41 จัม-หรัด-สิ-หริ Cham Rat Si Ri หญิง -
ศิริรัตน์ 44 สิ-หริ-รัด Si Ri Rat หญิง ดวงแก้วที่เป็นมงคล
กรนิษฐ์ศิริ 55 กอน-นิด-สิ-หริ Kon Nit Si Ri หญิง ผู้สร้างความสำเร็จอันงดงาม
สินทลบ 25 สิน-ทะ-ลบ Sin Tha Lop หญิง -
สิริมล 30 สิ-หริ-มน Si Ri Mon หญิง -
จักสิน 27 จัก-สิน Chak Sin ไม่ระบุ -
ศิมาพร 29 สิ-มา-พอน Si Ma Phon ไม่ระบุ -
กานต์ศศิน 42 กาน-สะ-สิน Kan Sa Sin ชาย เป็นที่รักของพระจันทร์
ถาญาณสิทธิ์ 41 ถา-ยาน-สิด Tha Yan Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้อันเฉียบแหลม
อนุศิษฏ์ 45 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
สิวลักษณ์ 46 สิว-ลัก Sio Lak หญิง -
ทรงสิทธิ์ 36 ซง-สิด Song Sit ชาย -
สิริมงคล 36 สิ-หริ-มง-คน Si Ri Mong Khon หญิง -
สิริรัช 29 สิ-หริ-รัด Si Ri Rat ไม่ระบุ ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
กฤตศิกาญจน์ 42 กริด-ตะ-สิ-กาน Krit Ta Si Kan หญิง การกระทำที่ถูกต้องดียิ่ง
กาฬสินธุ์ 37 กา-ละ-สิน Ka La Sin หญิง -
สินทรีย์ 45 สิน-ซี Sin Si หญิง -
ศศิรตาวรรณ 45 สะ-สิ-ระ-ตา-วัน Sa Si Ra Ta Wan หญิง -
นฤศิรินทร์ 44 นะ-รึ-สิ-ริน Na Rue Si Rin หญิง -
ศิรพัฒณ์ 44 สิ-ระ-พัด Si Ra Phat หญิง ความเจริญอันสูงส่ง
ศิริภากรณ์ 40 สิ-หริ-พา-กอน Si Ri Pha Kon หญิง การกระทำด้วยแสงสว่างอันเป็นมงคล
เสริมศักดิ์ 48 เสิม-สัก Soem Sak ชาย -
ฉันท์ศิร์ภัค 57 ฉัน-สิ-พัก Chan Si Phak ไม่ระบุ ยินดีในอันโชคสูงสุด
สิรินพร 36 สิ-ริน-พอน Si Rin Phon หญิง -
ธงสินธุ์ 36 ทง-สิน Thong Sin ชาย -
ศิริธร์ 36 สิ-ริด Si Rit หญิง -