บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศิราลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศิราลักษณ์
ชื่อ ศิราลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะงดงามดั่งสายน้ำ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-รา-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Ra Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิราลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศิราลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิราลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิราลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ศิราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศิราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศิราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศิราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ราสินี 28 รา-สิ-นี Ra Si Ni หญิง เจ้าหญิง
กฤตศิลป์ 33 กริด-ตะ-สิน Krit Ta Sin ชาย ผู้ชำนาญทางศิลป์
กัญจน์สิณี 52 กัน-สิ-นี Kan Si Ni ไม่ระบุ หญิงที่ทรงคุณค่าดั่งทอง
สิทธิ์ภิพัฒน์ 63 สิด-พิ-พัด Sit Phi Phat ชาย ผู้เจริญที่มีอำนาจ
ศศิรัศม์ 47 สะ-สิ-รัด Sa Si Rat หญิง รัตนตรัยเปรียบประดุจจันทร์
เธียรสิน 41 เทียน-สิน Thian Sin ชาย สมบัติของนักปราชญ์
กษิตินาถ 23 กะ-สิ-ติ-นาด Ka Si Ti Nat หญิง ที่พึ่งของโลก
ประสิทธิชัย 44 ประ-สิด-ทิ-ชัย Pra Sit Thi Chai ชาย -
สุทธิศิลป์ 45 สุด-ทิ-สิน Sut Thi Sin ชาย -
ปวีร์สิตา 43 ปะ-วี-สิ-ตา Pa Wi Si Ta ไม่ระบุ -
ระเสริฐ 34 ระ-เสิด Ra Soet ชาย -
ชูศิลป์ 32 ชู-สิน Chu Sin ชาย -
ษิญาภา 15 สิ-ยา-พา Si Ya Pha หญิง -
มนต์ศิริ 41 มน-สิ-หริ Mon Si Ri หญิง หัวใจที่อิ่มเอิบ
ยศสิญา 31 ยด-สิ-ยา Yot Si Ya ไม่ระบุ -
ศศิวิภา 30 สะ-สิ-วิ-พา Sa Si Wi Pha หญิง รัศมีจันทร์
ธัญพิสิฏฐา 54 ทัน-พิ-สิด-ถา Than Phi Sit Tha หญิง ผู้มีโชคอันดีเลิศ, ผู้มีความร่ำรวยเป็นเลิศและมีโชค
ลักษิณา 25 ลัก-สิ-นา Lak Si Na หญิง -
ศศิวฎี 36 สะ-สิว-ดี Sa Sio Di หญิง -
ศิญากาญจน์ 42 สิ-ยา-กาน Si Ya Kan หญิง -
สิรินทร์ธรัท 51 สิ-ริน-ทะ-รัด Si Rin Tha Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีพลังแห่งการรักษา
สุศิษฏิ์ 45 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้ช่วยอย่างประเสริฐ
ศิริพิมพ์ 53 สิ-หริ-พิม Si Ri Phim หญิง -
ฉัตรศิริ 35 ฉัด-สิ-หริ Chat Si Ri หญิง ผู้ที่ประเสริฐเหมือนฉัตร
วิสิทธิ์ 39 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
ศิริสิทธิ์ 48 สิ-หริ-สิด Si Ri Sit ชาย -
อนุศิษบ์ 38 อะ-นุ-สิด-สะ A Nu Sit Sa ชาย -
ศิวโรฒ 28 สิ-วะ-โรด Si Wa Rot ชาย -
มนสิทธิ์ 39 มน-นะ-สิด Mon Na Sit ชาย สำเร็จด้วยสติปัญญาความเข้าใจ
จตุสิทธิ์ 39 จะ-ตุ-สิด Cha Tu Sit ชาย -
อรศิริ 29 ออน-สิ-หริ On Si Ri ไม่ระบุ -
ณัฐศิริกานต์ 56 นัด-ถะ-สิ-หริ-กาน Nat Tha Si Ri Kan หญิง นักปราชญ์ผู้งดงามดุจทองคำ
สิรินยา 33 สิ-ริน-ยา Si Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้สูงสุด
พิสิษฐุ์ 46 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
วิศิษฏ 34 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
ชาญศิษฏ์พงษ์ 63 ชาน-สิด-พง Chan Sit Phong ชาย เชื้อสายผู้มีปัญญาและมีความชำนาญ
ศุกลศิน 31 สุ-กน-สิน Su Kon Sin ไม่ระบุ -
อภิศิริ 30 อะ-พิ-สิ-หริ A Phi Si Ri ไม่ระบุ -
พัฐสิยา 41 พัด-สิ-ยา Phat Si Ya หญิง สตรีผู้มีความสามารถเป็นเลิศ
เอกสิงห์ 36 เอก-สิง Ek Sing ชาย เจ้าป่าผู้เป็นหนึ่ง