บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศิรัชฌกรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศิรัชฌกรณ์
ชื่อ ศิรัชฌกรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-รัด-ชะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Rat Cha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิรัชฌกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศิรัชฌกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิรัชฌกรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิรัชฌกรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ศิรัชฌกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศิรัชฌกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิรัชฌกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศิรัชฌกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิญากร 21 สิ-ยา-กอน Si Ya Kon ไม่ระบุ -
วราสินีย์ 51 วะ-รา-สิ-นี Wa Ra Si Ni หญิง นางผู้ประเสริฐ
รังษิวุฒิ 32 รัง-สิ-วุด Rang Si Wut ไม่ระบุ -
สิริญาภัทร 34 สิ-หริ-ยา-พัด Si Ri Ya Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐในความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิวญดา 23 สิ-วะ-ยะ-ดา Si Wa Ya Da ไม่ระบุ ผู้รู้ที่ประสบความสำเร็จ
กาสิญาณี 30 กา-สิ-ยา-นี Ka Si Ya Ni หญิง -
เด่นศิริ 28 เด่น-สิ-หริ Den Si Ri หญิง -
สิรามน 26 สิ-รา-มน Si Ra Mon หญิง ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
อิศริยา 34 อิ-สิ-ยา I Si Ya ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่
หนูสินธุ์ 42 หนู-สิน Nu Sin ชาย คำเรียกเด็กหญิงที่ชื่อศิลป์
ไกรสิงห์ 41 กรัย-สิง Krai Sing ชาย -
ศิรินคร 32 สิ-หริ-นะ-คอน Si Ri Na Khon ไม่ระบุ -
วิศิษฐ์ศักดิ์ 69 วิ-สิด-สัก Wi Sit Sak ชาย -
ดวงศิริวรรณ 47 ดวง-สิ-หริ-วัน Duang Si Ri Wan หญิง -
ญาณทัสสิน 38 ยาน-ทัด-สิน Yan That Sin ชาย ผู้รู้พร้อม
สิรินภร 29 สิ-ริน-พอน Si Rin Phon ชาย -
ณฐสิทธิ์ 43 นะ-ทะ-สิด Na Tha Sit ชาย ความสมปรารถนาในปัญญาความรู้, ผู้เจริญในปัญญา
สิงก์ 23 สิง Sing ชาย -
นะสิงห์ 36 นะ-สิง Na Sing ชาย -
สิริธร 27 สิ-ริ-ทอน Si Ri Thon หญิง มีสิริมงคล
ไอศิวัฒน์ 53 อัย-สิ-วัด Aiya Si Wat ไม่ระบุ -
ศิวพงศ์ 43 สิ-วะ-พง Si Wa Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระศิวะ
พศิณ 24 พะ-สิน Pha Sin ชาย ผู้มีอำนาจ, ผู้มีความเชี่ยวชาญ
สิชลย์ 36 สิ-ชน Si Chon หญิง สายน้ำ, แม่น้ำ
กศิมา 18 กะ-สิ-มา Ka Si Ma หญิง เดือนแห่งการเพาะปลูก
สิมพร 28 สิม-พอน Sim Phon หญิง -
ทับสิน 23 ทับ-สิน Thap Sin ไม่ระบุ -
ศิริทิพรัตน์ 57 สิ-หริ-ทิบ-รัด Si Ri Thip Rat ไม่ระบุ -
เมธัสสิทธิ์ 51 เม-ทัด-สิด Me That Sit ชาย -
ศศิญดา 24 สะ-สิน-ดา Sa Sin Da หญิง ดวงจันทร์อันอ่อนช้อย
วศิล 23 วะ-สิน Wa Sin ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจ
แสงศิลป์ 39 แสง-สิน Saeng Sin ชาย -
ศิโรเวช 29 สิ-โร-เวด Si Ro Wet ไม่ระบุ -
นุศรินทร์ 40 นุ-สิน Nu Sin หญิง -
มลศิณี 34 มน-สิ-นี Mon Si Ni ไม่ระบุ -
สินทร 21 สิน-ทอน Sin Thon หญิง -
ทองเสย 26 ทอง-เสิย Thong Soei หญิง -
สรสิกร 27 สอ-ระ-สิก-อะ-นะ So Ra Sik A Na ชาย ทำให้สดชื่นสบาย
กอบสิน 25 กอบ-สิน Kop Sin ชาย -
วาสิต 21 วา-สิด Wa Sit ชาย ประกอบด้วยกลิ่นหอม