บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศิญาธร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศิญาธร
ชื่อ ศิญาธร ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ยา-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Ya Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิญาธร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศิญาธร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิญาธร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิญาธร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ศิญาธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศิญาธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิญาธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศิญาธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิญาธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศิญาธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กสิมา 18 กะ-สิ-มา Ka Si Ma ไม่ระบุ เดือนแห่งการเพาะปลูก
ศิวภัส 29 สิ-วะ-พัด Si Wa Phat ไม่ระบุ -
ษิญาภา 15 สิ-ยา-พา Si Ya Pha หญิง -
ศิธร 19 สิ-ทอน Si Thon หญิง -
ศิลป์ชัย 42 สิน-ชัย Sin Chai ชาย ผู้ได้รับชัยชนะด้วยฝีมือของตน
สุทธ์สินี 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
รังส์ศิพล 51 รัง-สิ-พน Rang Si Phon ชาย แสงสว่างแห่งพละกำลัง
สิริมาพร 37 สิ-หริ-มา-พอน Si Ri Ma Phon หญิง -
สุภัครศิลป์ 49 สุ-พัก-สิน Su Phak Sin ไม่ระบุ -
ศิริภูมิ 31 สิ-หริ-พูม Si Ri Phum ชาย -
สิตามิน 29 สิ-ตา-มิน Si Ta Min ไม่ระบุ -
ชลาสินธุ์ 39 ชะ-ลา-สิน Cha La Sin หญิง -
พงศ์สิริ 45 พง-สิ-หริ Phong Si Ri ชาย ผู้เป็นมงคลแห่งตระกูล
ศิริคุณ 29 สิ-หริ-คุน Si Ri Khun ไม่ระบุ -
อัณณพิสิษฐ์ 65 อัน-นะ-พิ-สิด An Na Phi Sit ชาย แม่น้ำแห่งความร่ำรวย
กรองศิริ 32 กรอง-สิ-หริ Krong Si Ri ไม่ระบุ คัดสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิวาจาร 29 สิ-วา-จาน Si Wa Chan ไม่ระบุ มีความประพฤติดี
รังศิญา 26 รัง-สิ-ยา Rang Si Ya หญิง -
ศิวโรจน์ 45 สิ-วะ-โรด Si Wa Rot ชาย -
ศิริรัตน์ 44 สิ-หริ-รัด Si Ri Rat หญิง ดวงแก้วที่เป็นมงคล
สมสิริ 31 สม-สิ-หริ Som Si Ri ไม่ระบุ -
ธัญพิสิษฐ์ 57 ทัน-พิ-สิด Than Phi Sit ชาย โชคดีเป็นพิเศษ
ญาณภัคศิลป์ 47 ยาน-พัก-สิน Yan Phak Sin ไม่ระบุ ผู้มีโชคในด้านศิลปะและความรอบรู้
ชัยประสิทธิ์ 53 ชัย-ประ-สิด Chai Pra Sit ชาย สำเร็จด้วยชัยชนะ
สิฎฐิธนัน 47 สิด-ทิ-ทะ-นัน Sit Thi Tha Nan ชาย ร่ำรวยเป็นเศรษฐี
ประเสริฐทรัพย์ 70 ประ-เสิด-ซับ Pra Soet Sap ชาย -
กองสิน 25 กอง-สิน Kong Sin ชาย กองเงิน
สิปโปทัย 32 สิบ-โป-ทัย Sip Po Thai ชาย รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
วาศิน 23 วา-สิน Wa Sin ชาย -
วิมลศิริ 40 วิ-มน-สิ-หริ Wi Mon Si Ri หญิง ผู้ที่งดงามในแผ่นดิน
รังสิมันต์ 47 รัง-สิ-มัน Rang Si Man ชาย มีรัศมีคือพระอาทิตย์
กาสิญาณี 30 กา-สิ-ยา-นี Ka Si Ya Ni หญิง -
รังสิตา 25 รัง-สิ-ตา Rang Si Ta ไม่ระบุ -
ปกรณ์นิสิทธิ์ 59 ปะ-กอน-นิ-สิด Pa Kon Ni Sit ชาย หนังสือที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
ศิลามณี 35 สิ-ลา-มะ-นี Si La Ma Ni ไม่ระบุ -
ศศิธาภรณ์ 42 สะ-สิ-ทา-พอน Sa Si Tha Phon หญิง -
กศิณา 18 กะ-สิ-นา Ka Si Na หญิง ทั้งหมด, อุบายให้เกิดสมาธิ
หรรษาสิริ 37 หัน-สา-สิ-หริ Han Sa Si Ri ไม่ระบุ ความยินดีอันงดงาม
สุรสิท 24 สุ-ระ-สิด Su Ra Sit ชาย -
กฤตศิกาญจน์ 42 กริด-ตะ-สิ-กาน Krit Ta Si Kan หญิง การกระทำที่ถูกต้องดียิ่ง