บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศิญาธร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศิญาธร
ชื่อ ศิญาธร ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สิ-ยา-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Ya Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิญาธร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศิญาธร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิญาธร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศิญาธร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ศิญาธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศิญาธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิญาธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศิญาธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศิญาธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศิญาธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิรารัตน์ 41 สิ-รา-รัด Si Ra Rat ชาย น้ำที่สร้างจากดวงแก้ว
เรืองศิล 38 เรือง-สิน Rueang Sin ชาย -
อัฐสิทธิ์ 48 อัด-ถะ-สิด At Tha Sit ไม่ระบุ ความสำเร็จในงานต่างๆ
รัตนศิริ 35 รัด-ตะ-นะ-สิ-หริ Rat Ta Na Si Ri หญิง -
ยาสิทธิ์ 38 ยา-สิด Ya Sit ชาย -
มาสินี 29 มา-สิ-นี Ma Si Ni ไม่ระบุ -
ภูวสิษฎ์ 38 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ไม่ระบุ ผู้เป็นหนึ่งของแผ่นดิน
สินทร์ภร 35 สิน-พอน Sin Phon หญิง -
ศิริยนต์ 44 สิ-หริ-ยน Si Ri Yon ไม่ระบุ -
ศรีสิทธิ์ 47 สี-สิด Si Sit หญิง ผู้มีความเจริญ
สิวนนท์ 37 สิ-วะ-นน Si Wa Non ไม่ระบุ ผู้มีความยินดีในพระนิพพาน
กศิรา 17 กะ-สิ-รา Ka Si Ra ชาย หัว
คำสิงห์ 32 คัม-สิง Kham Sing ชาย สิงห์ทอง
สานสิต 27 สาน-สิด San Sit ชาย -
ศศิโรชญา 33 สะ-สิ-โรด-ยา Sa Si Rot Ya หญิง -
ศิรินุช 27 สิ-หริ-นุด Si Ri Nut หญิง สาวผู้มีสิริมงคล
สิรัชชา 24 สิ-รัด-ชา Si Rat Cha หญิง วันนี้ที่ดีที่สุด
ศิริทิพรัตน์ 57 สิ-หริ-ทิบ-รัด Si Ri Thip Rat ไม่ระบุ -
ศิลาดล 25 สิ-ลา-ดน Si La Don ชาย แผ่นหิน
สมสิทธิ์ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
จิตสิริ 32 จิด-สิ-หริ Chit Si Ri ไม่ระบุ ความคิดที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศศิกร 23 สะ-สิก-อะ-นะ Sa Sik A Na หญิง แสงจันทร์
กรรสิมา 26 กัน-สิ-มา Kan Si Ma ไม่ระบุ -
กศินา 18 กะ-สิ-นา Ka Si Na หญิง ทั้งหมด, อุบายให้เกิดสมาธิ
สิริวรวรรณ 48 สิ-หริ-วอน-วัน Si Ri Won Wan หญิง -
จันทร์สิตางศุ์ 63 จัน-สิ-ตาง Chan Si Tang หญิง แสงจันทร์
ชยุตศิลาน้อย 53 ชะ-ยุด-สิ-ลา-น้อย Cha Yut Si La Noi ไม่ระบุ -
เกษศิริ 26 เกด-สิ-หริ Ket Si Ri ไม่ระบุ ผมงาม, งดงามที่สุด
อับดุลสิ 31 อับ-ดุน-สิ Ap Dun Si ชาย -
ศิราพร 28 สิ-รา-พอน Si Ra Phon หญิง สายน้ำอันประเสริฐ
อักษิกา 21 อัก-สิ-กา Ak Si Ka หญิง มีรัศมีแห่งดวงตา
ณัฐศิตา 33 นัด-ถะ-สิ-ตา Nat Tha Si Ta หญิง -
เกสิณี 26 เก-สิ-นี Ke Si Ni ไม่ระบุ นางผู้มีผมงาม
วสิน 22 วะ-สิน Wa Sin ไม่ระบุ ฝน
พิศิษฎ์ 41 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ศิวาจาร 29 สิ-วา-จาน Si Wa Chan ไม่ระบุ มีความประพฤติดี
โยษิตา 24 โย-สิ-ตา Yo Si Ta หญิง สตรี
สิริชัย 33 สิ-หริ-ไช Si Ri Chai ชาย ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
วิศิฐษ์ 43 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
ศิณัฐดา 31 สิ-นัด-ถะ-ดา Si Nat Tha Da หญิง -