บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศักดิ์วรุฒ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศักดิ์วรุฒ
ชื่อ ศักดิ์วรุฒ ความหมาย แปลว่า ผู้มีอำนาจและความรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สัก-วะ-รุด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sak Wa Rut
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศักดิ์วรุฒ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศักดิ์วรุฒ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศักดิ์วรุฒ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศักดิ์วรุฒ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ศักดิ์วรุฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศักดิ์วรุฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศักดิ์วรุฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศักดิ์วรุฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปุรุศักดิ์ 34 ปุ-รุ-สัก Pu Ru Sak ชาย มีอำนาจต่างๆ
ศักดิรันดร์ 44 สัก-ดิ-รัน Sak Di Ran ไม่ระบุ -
กฤตศักดิ์ 31 กริด-ตะ-สัก Krit Ta Sak ชาย ผู้สมควรแก่อำนาจ
ศักดิ์ศิริ 45 สัก-สิ-หริ Sak Si Ri ชาย -
ดาราศักดิ์ 33 ดา-รา-สัก Da Ra Sak ชาย -
สุศักดิ์ 34 สุ-สัก Su Sak ไม่ระบุ -
วิษณุศักดิ์ 46 วิด-สะ-นุ-สัก Wit Sa Nu Sak ชาย ผู้มีอำนาจดั่งพระวิษณุ
ศักดิ์ปีชา 38 สัก-ปี-ชา Sak Pi Cha ชาย -
ศักย์สรณ์ 54 สัก-สอน Sak Son ชาย ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
ธีรศักดิ์ 41 ที-ระ-สัก Thi Ra Sak ชาย อำนาจของนักปราชญ์
ประพันธ์ศักดิ์ 66 ประ-พัน-สัก Pra Phan Sak ชาย ผู้มีอำนาจในการประพันธ์
ริติศักดิ์ 41 ริ-ติ-สัก Ri Ti Sak ชาย -
สักก์ 22 สัก Sak ชาย -
สมพงศ์ศักดิ์ 64 สม-พง-สัก Som Phong Sak ชาย การรวมตัวของตระกูลที่มีอำนาจ
ธนัชศักดิ์ 41 ทะ-นัด-สัก Tha Nat Sak ชาย ผู้มีอำนาจและร่ำรวย
ศักดิ์ไกร 40 สัก-กรัย Sak Krai ชาย -
โฆศักดิ์ 33 โค-สัก Kho Sak ชาย -
มนุญศักดิ์ 41 มะ-นุน-สัก Ma Nun Sak ชาย มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ
เทพศักดิ์ 37 เทบ-พะ-สัก Thep Pha Sak ชาย ความสามารถเข้มแข็งอย่างเทวดา
กนกศักฐิ์ 41 กะ-หนก-สัก-กะ Ka Nok Sak Ka ชาย ผู้มีศักยเรื่องทอง
ศักดิ์ชาย 37 สัก-ชาย Sak Chai ชาย ชายผู้มีอำนาจ
ญวงค์ศักดิ์ 51 ยวง-สัก Yuang Sak ชาย -
ศักดิ์ราวุฒิ 45 สัก-รา-วุด Sak Ra Wut ชาย -
อภิศักดิ 28 อะ-พิ-สัก-ดิ A Phi Sak Di ไม่ระบุ -
เษกศักดิ์ 33 เสก-สัก Sek Sak ไม่ระบุ ทำให้มีอำนาจ
เฉลิมศักดิ์ 48 ฉะ-เหลิม-สัก Cha Helim Sak ชาย เป็นเลิศในอำนาจ
เรืองศักดิ์ 47 เรือง-สัก Rueang Sak ชาย ผู้มีอำนาจอันรุ่งเรือง, ผู้มีฐานะอันรุ่งเรือง
ศักดิ์พันธ์ 56 สัก-พัน Sak Phan ชาย ผู้ผูกพันธ์กับอำนาจ
วนศักดิ์ 37 วะ-นะ-สัก Wa Na Sak ชาย อำนาจแห่งป่า, พลังแห่งป่า
จีรศักดิ์ 43 จี-ระ-สัก Chi Ra Sak ชาย อำนาจอันมั่นคง
กาญจนศักดิ์ 43 กาน-จน-สัก Kan Chon Sak ไม่ระบุ อำนาจอันงดงามดั่งทอง, อำนาจของทองคำ
กิตคิศักดิ์ 42 กิด-คิ-สัก Kit Khi Sak ชาย ศักดิ์ศรีที่เลื่องลือ
ปรมศักดิ์ 37 ปะ-ระ-มะ-สัก Pa Ra Ma Sak ชาย สามารถยิ่ง
จรินทร์ศักดิ์ 59 จะ-ริน-สัก Cha Rin Sak ชาย อำนาจของผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
อภิพัฒนศักดิ์ 57 อะ-พิ-พัด-ทะ-นะ-สัก A Phi Phat Tha Na Sak ไม่ระบุ -
จีรศักดิ 34 จี-ระ-สัก-ดิ Chi Ra Sak Di ชาย -
ศักดิ์โกศล 44 สัก-โก-สน Sak Ko Son ชาย -
ปุณยศักดิ์ 42 ปุน-ยะ-สัก Pun Ya Sak ชาย -
ศักดิ์แสน 40 สัก-แสน Sak Saen ชาย ผู้มีอำนาจมาก
อภิชนศักดิ์ 44 อะ-พิ-ชน-สัก A Phi Chon Sak ชาย -