บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศักดิ์รัตนะ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศักดิ์รัตนะ
ชื่อ ศักดิ์รัตนะ ความหมาย แปลว่า ผู้มีดวงแก้วและอำนาจวิเศษ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สัก-รัด-ตะ-นะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sak Rat Ta Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศักดิ์รัตนะ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศักดิ์รัตนะ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศักดิ์รัตนะ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศักดิ์รัตนะ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ศักดิ์รัตนะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศักดิ์รัตนะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศักดิ์รัตนะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศักดิ์รัตนะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศักดิ์รัตนะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศักดิ์รัตนะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สัตกร 19 สัก-ตะ-กอน Sak Ta Kon ชาย ที่ทำความดีมีคุณธรรม
ศักดิ์ชาย 37 สัก-ชาย Sak Chai ชาย ชายผู้มีอำนาจ
ศักดิ์สิทธิ์ 55 สัก-สิด Sak Sit ชาย ขลัง, ที่เชื่อว่าสามารถดลบันดาลให้เกิดขึ้น สำเร็จ หรือเป็นจริงได้
คะนองศักดิ์ 47 คะ-นอง-สัก Kha Nong Sak ไม่ระบุ อำนาจที่น่ารื่นเริง
คนองศักดิ์ 43 คะ-นอง-สัก Kha Nong Sak ไม่ระบุ อำนาจที่น่ารื่นเริง
อดิศักด์ 33 อะ-ดิ-สัก-กะ A Di Sak Ka ชาย -
ธณาศักดิ์ 36 ทะ-นา-สัก Tha Na Sak ชาย -
พิชัยศักดิ์ 52 พิ-ชัย-สัก Phi Chai Sak ชาย -
กิรศักดิ์ 35 กิน-สัก Kin Sak ไม่ระบุ -
ภูมิศักย์ 41 พูม-สัก Phum Sak ชาย ผู้มีความสามารถของแผ่นดิน
สุรศักดิ์ 38 สุ-ระ-สัก Su Ra Sak ชาย นักรบผู้มีความสามารถ
ศักดินา 23 สัก-ดิ-นา Sak Di Na หญิง -
บันลือศักดิ์ 56 บัน-ลือ-สัก Ban Lue Sak ชาย -
ศักดินันท์ 41 สัก-ดิ-นัน Sak Di Nan ชาย ยินดีในอำนาจ
สมศัก 24 สม-สัก Som Sak ชาย สมควรแก่เกียรติยศชื่อเสียง
ศักดิ์นิตย์ 55 สัก-นิด Sak Nit ชาย -
รัตตะศักดิ์ 44 รัด-ตะ-สัก Rat Ta Sak ไม่ระบุ -
ราชศักดิ์ 33 ราด-ชะ-สัก Rat Cha Sak ชาย -
อดิศักย์ 40 อะ-ดิ-สัก A Di Sak ชาย อำนาจมาก
ดำรงค์ศักดิ์ 47 ดัม-รง-สัก Dam Rong Sak ชาย ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
จิระศักดิ 35 จิ-ระ-สัก-ดิ Chi Ra Sak Di ไม่ระบุ มีอำนาจตลอดกาล
สมบัติศักดิ์ 51 สม-บัด-สัก Som Bat Sak ชาย -
มนูญศักดิ์ 42 มะ-นูน-สัก Ma Nun Sak ชาย -
ศักนารถ 23 สัก-นาด Sak Nat ไม่ระบุ -
เศกศักดิ์ 36 เสก-สัก Sek Sak ชาย ทำให้มีอำนาจ
ศักรภพ 25 สัก-กระ-พบ Sak Kra Phop ไม่ระบุ สวรรค์
รวมศักดิ์ 41 รวม-สัก Ruam Sak ชาย -
ลุ่มศักดิ์ 39 ลุ่ม-สัก Lum Sak ไม่ระบุ -
กวีศักดิ์ 40 กะ-วี-สัก Ka Wi Sak ชาย นักประพันธ์ผู้มีอำนาจ
ศักดิ์อนัน 46 สัก-อะ-นัน Sak A Nan ชาย -
ศักดิ์พันธ์ 56 สัก-พัน Sak Phan ชาย ผู้ผูกพันธ์กับอำนาจ
วัฒนศักดิ์ 44 วัด-ทะ-นะ-สัก Wat Tha Na Sak ชาย มีความเจริญในเกียรติ
วินัยศักดิ์ 53 วิ-นัย-สัก Wi Nai Sak ไม่ระบุ -
ศักดิ์โกศล 44 สัก-โก-สน Sak Ko Son ชาย -
เสริมศักดิ์ 48 เสิม-สัก Soem Sak ชาย -
เปรมศักดิ์ 39 เปรม-สัก Prem Sak ชาย อิ่มใจในความสามารถ
ประมวลศักดิ์ 53 ประ-มวน-สัก Pra Muan Sak ชาย -
ขจรณ์ศักดิ์ 52 ขะ-จอน-สัก Kha Chon Sak ไม่ระบุ ศักดิ์ศรีที่เลื่องลือ
วิระศักดิ์ 44 วิ-ระ-สัก Wi Ra Sak ชาย -
จิติศักดิ์ 43 จิด-ติ-สัก Chit Ti Sak ชาย อำนาจความคิด, ความเข้าใจ