บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศศิลออ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศศิลออ
ชื่อ ศศิลออ ความหมาย แปลว่า ดวงจันทร์ที่งดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-สิ-ละ-ออ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Si La O
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลออ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศศิลออ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลออ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลออ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รักษวลี 32 รัก-สะ-วะ-ลี Rak Sa Wa Li ไม่ระบุ -
อัษฎทุธ 25 อัด-สะ-ดะ-ทุด At Sa Da Thut ไม่ระบุ -
อัศวเทพ 34 อัด-สะ-วะ-เทบ At Sa Wa Thep ไม่ระบุ -
สรัญทร 24 สะ-รัน-ยะ-ทอน Sa Ran Ya Thon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี
กฤษณสรณ์ 36 กริด-สะ-นะ-สอน Krit Sa Na Son ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีพระกฤษณะเป็นที่พึ่ง
สรรศรัณย์ 52 สัน-สะ-รัน San Sa Ran ไม่ระบุ -
ยศวัตน์ 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
ธัญสมร 28 ทัน-สะ-หมอน Than Sa Mon หญิง หญิงสาวผู้โชคดี
บุญสถิต 22 บุน-สะ-ถิด Bun Sa Thit ไม่ระบุ -
ศรายุตร 28 สะ-รา-ยุ-ตะ-ระ Sa Ra Yu Ta Ra ชาย -
สวโรจน์ 41 สะ-วะ-โรด Sa Wa Rot ชาย รุ่งเรืองด้วยตัวเอง
สลงวน 26 สะ-หลง-วน Sa Long Won หญิง -
สมิทธิพงศ์ 51 สะ-มิด-ทิ-พง Sa Mit Thi Phong ชาย -
ลัษมณ 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
นิศวาส 30 นิด-สะ-วาด Nit Sa Wat ชาย สมปราณ
สานิษฐ์ 39 สา-นิด-สะ Sa Nit Sa ชาย -
วงศ์สถิตย์ 56 วง-สะ-ถิด Wong Sa Thit ชาย -
ศรินรัตน์ 45 สะ-ริน-รัด Sa Rin Rat หญิง แก้วอันเป็นมงคล
ศรินภรณ์ 39 สะ-ริน-พอน Sa Rin Phon หญิง ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
อุษวดี 25 อุด-สะ-วะ-ดี Ut Sa Wa Di ไม่ระบุ -
เจษฏาวัชส์ 50 เจด-สะ-ตา-วัด Chet Sa Ta Wat ชาย กฏระเบียบของผู้เป็นใหญ่, ผู้กำหนดกฏหมาย
กุษมาพร 24 กุ-สะ-หมา-พอน Ku Sa Ma Phon หญิง -
รัษมี 24 รัด-สะ-มี Rat Sa Mi หญิง -
อุ่นสมัย 37 อุ่น-สะ-หมัย Un Sa Mai หญิง -
โสน 16 สะ-โหน Sa Hon หญิง -
หฤษนันท์ 34 หะ-ริด-สะ-นัน Ha Rit Sa Nan ไม่ระบุ -
บุษลิน 22 บุด-สะ-ลิน But Sa Lin ไม่ระบุ -
ปนิษฎี 27 ปะ-นิด-สะ-ดี Pa Nit Sa Di หญิง การสรรเสริญ
ลภัสรินท์ 41 ละ-พัด-สะ-ริน La Phat Sa Rin หญิง เจ้าแห่งแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
ศุกร์พัสศร 52 สุก-พัด-สะ-สอน Suk Phat Sa Son ไม่ระบุ -
สหฤทัย 26 สะ-หะ-รึ-ทัย Sa Ha Rue Thai หญิง มีใจประเสริฐ
ธฤตสธน 24 ทิด-สะ-ทน Thit Sa Thon ชาย ผู้มีทรัพย์อันมั่นคง
สงวนศรี 38 สะ-หงวน-สี Sa Nguan Si หญิง -
คณิศนันทร์ 48 คะ-นิ-สะ-หนัน Kha Ni Sa Nan ไม่ระบุ -
มานัสมี 34 มา-นัด-สะ-มี Ma Nat Sa Mi หญิง ความยกย่องนับถือ
หัสพล 30 หัด-สะ-พน Hat Sa Phon ไม่ระบุ กำลังรื่นเริง
สมัชญ์ 31 สะ-มัด Sa Mat ชาย มีเกียรติยศมีชื่อเสียง
ศุภฤกษ 15 สุบ-พะ-รึ-กะ-สะ Sup Pha Rue Ka Sa ชาย -
ชิตสมัย 33 ชิด-สะ-หมัย Chit Sa Mai หญิง -
มนัสสรา 33 มะ-นัด-สะ-รา Ma Nat Sa Ra ไม่ระบุ -