บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศศิลออ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศศิลออ
ชื่อ ศศิลออ ความหมาย แปลว่า ดวงจันทร์ที่งดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-สิ-ละ-ออ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Si La O
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลออ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศศิลออ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลออ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลออ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลออ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศศิลออ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศรา 12 สะ-รา Sa Ra ไม่ระบุ -
สง่างาม 19 สะ-หง่า-งาม Sa Nga Ngam ชาย -
สหัสวัน 38 สะ-หัด-สะ-วัน Sa Hat Sa Wan หญิง เรืองอำนาจ
หงสดุล 22 หง-สะ-ดุน Hong Sa Dun ชาย อ่อนโยนดังขนหงส์
ยศวัตน์ 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
สนุสา 21 สะ-หนุ-สา Sa Hanu Sa หญิง -
สถาปนิก 21 สะ-ถา-ปะ-นิก Sa Tha Pa Nik ไม่ระบุ -
ลาภิศทัพพ์ 49 ลา-พิด-สะ-ทับ La Phit Sa Thap ชาย -
สวางใจ 28 สะ-หวาง-จัย Sa Wang Chai ชาย -
ชนสรณพงศ์ 49 ชน-สะ-ระ-นะ-พง Chon Sa Ra Na Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่งของปวงชน
วรางศพร 32 วะ-ราง-สะ-พอน Wa Rang Sa Phon หญิง -
นวลสวาสดิ์ 52 นวน-สะ-หวาด Nuan Sa Wat หญิง -
วิศรุช 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
พัศรินทร์ 46 พัด-สะ-ริน Phat Sa Rin หญิง เจ้าแห่งแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
โชคสมร 26 โชก-สะ-หมอน Chok Sa Mon ไม่ระบุ -
สายสวรรค์ 50 สาย-สะ-หวัน Sai Sa Wan หญิง -
สอางทิพย์ 46 สะ-อาง-ทิบ Sa Ang Thip หญิง -
ศมาภร 18 สะ-หมา-พอน Sa Ma Phon หญิง -
สะโอด 22 สะ-โอด Sa Ot ชาย -
สจำเนียร 40 สะ-จัม-เนียน Sa Cham Nian หญิง -
ฤทธิ์สมร 35 ริด-สะ-หมอน Rit Sa Mon หญิง -
ภัสริตา 24 พัด-สะ-ริ-ตา Phat Sa Ri Ta หญิง ผู้มีแสงสว่าง
ภัสชนก 20 พัด-สะ-ชะ-นก Phat Sa Cha Nok ไม่ระบุ -
ปรัศวัส 34 ปรัด-สะ-วัด Prat Sa Wat ไม่ระบุ วันมะรืน
สมอน 23 สะ-มอน Sa Mon ชาย -
ทัศนะ 21 ทัด-สะ-นะ That Sa Na ชาย -
จักษณา 21 จัก-สะ-นา Chak Sa Na หญิง การพูด
ดวงสวรรค์ 43 ดวง-สะ-หวัน Duang Sa Wan ไม่ระบุ -
อิษวัต 27 อิด-สะ-วัด It Sa Wat ชาย ผู้มีกำลังและความเข้มแข็ง
หัศจรรย์ 47 หัด-สะ-จัน Hat Sa Chan หญิง -
ธรณ์ศรัณย์ 59 ทะ-ระ-สะ-รัน Tha Ra Sa Ran ชาย ที่พึ่งพิงของแผ่นดิน
สภัคทรา 22 สะ-พัก-ทรา Sa Phak Thra ไม่ระบุ -
สรายุทธิ์ 39 สะ-รา-ยุด Sa Ra Yut ชาย ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ขษมา 12 ขะ-สะ-มา Kha Sa Ma ไม่ระบุ -
ฉันทิศรา 31 ฉัน-ทิด-สะ-รา Chan Thit Sa Ra ไม่ระบุ ผู้มีความพอใจเป็นใหญ่
ศรินทร์นุช 42 สะ-ริน-นุด Sa Rin Nut หญิง หญิงผู้ซื่อตรง
ตรีลักษณารีย์ 63 ตรี-ลัก-สะ-นา-รี Tri Lak Sa Na Ri หญิง ลักษณะแห่งความเจริญ 3 ประการ
หริศรา 25 หริ-สะ-รา Ri Sa Ra ไม่ระบุ พระนารายญ์ผู้เป็นใหญ่
สนำ 13 สะ-หนัม Sa Nam ชาย -
สรวงสุดา 29 สะ-วง-สุ-ดา Sa Wong Su Da หญิง -