บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศศิลลิล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศศิลลิล
ชื่อ ศศิลลิล ความหมาย แปลว่า ดวงจันทร์แห่งความน่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-สิ-ละ-ลิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Si La Lin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลลิล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศศิลลิล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลลิล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศศิลลิล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ศศิลลิล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศศิลลิล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลลิล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศศิลลิล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลลิล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศศิลลิล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลลิล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ศศิลลิล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศศิลลิล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศศิลลิล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศรัณอัฑฒ์ 45 สะ-รัน-อัด Sa Ran At ชาย ผู้ที่ร่ำรวยและเป็นที่พึ่งของคนอื่น
สรินทร 25 สะ-ริน-ทอน Sa Rin Thon หญิง -
ทองสวรรค์ 43 ทอง-สะ-หวัน Thong Sa Wan หญิง -
หงสนาถ 21 หง-สะ-นาด Hong Sa Nat หญิง ชื่อเทพธิดา
กุษมาพร 24 กุ-สะ-หมา-พอน Ku Sa Ma Phon หญิง -
ศรินรัตน์ 45 สะ-ริน-รัด Sa Rin Rat หญิง แก้วอันเป็นมงคล
ศณัสนันท์ 47 สะ-หนัด-นัน Sa Nat Nan หญิง -
อภิสรากรณ์ 42 อะ-พิ-สะ-รา-กอน A Phi Sa Ra Kon หญิง -
สรัส 22 สะ-หรัด Sa Rat ไม่ระบุ -
พรสกุล 27 พอน-สะ-กุน Phon Sa Kun หญิง -
ภัสส์พิชชา 45 พัด-สะ-พิด-ชา Phat Sa Phit Cha หญิง -
กฤษณมงคล 28 กริด-สะ-นะ-มง-คน Krit Sa Na Mong Khon ไม่ระบุ สีดำที่นำมาซึ่งความเจริญ, พระกฤษณะที่นำมาซึ่งความเจริญ
ทัสนนัย 34 ทัด-สะ-นะ-นัย That Sa Na Nai ชาย ความหมายที่มองเห็น
ษโรช 14 สะ-โหรด Sa Rot หญิง -
ศวภณ 19 สะ-วะ-พน Sa Wa Phon ชาย ผู้มีพละกำลังของตนเอง
ศศิภัคฐ์ 45 สะ-สิ-พัก Sa Si Phak หญิง -
กฤษภพ 15 กริด-สะ-พบ Krit Sa Phop ชาย ผู้สร้างแผ่นดิน
ลักษณีวไล 48 ลัก-สะ-นี-วะ-ลัย Lak Sa Ni Wa Lai หญิง -
ศรีเสน่ห์ 47 สี-สะ-เหน่ Si Sa Ne ชาย -
เสวท 16 สะ-เหวด Sa Wet ชาย -
แก้วสนมมาลา 41 แก้ว-สะ-หนม-มา-ลา Kaeo Sa Nom Ma La หญิง -
สสิตา 22 สะ-สิ-ตา Sa Si Ta ไม่ระบุ -
สกาวรรณ 28 สะ-กา-วัน Sa Ka Wan หญิง -
เขมรัศมี 36 เข-มะ-รัด-สะ-หมี Khe Ma Rat Sa Mi หญิง รัศมีแห่งความเกษม
ทัศพล 26 ทัด-สะ-พน That Sa Phon ชาย -
กรศรัณย์ชัย 56 กอน-สะ-รัน-ชัย Kon Sa Ran Chai ชาย ผู้สร้างชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
สไบเย็น 41 สะ-บัย-เย็น Sa Bai Yen หญิง -
ศรัณยพงศ์ 54 สะ-รัน-ยะ-พง Sa Ran Ya Phong ชาย ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
ษมาศม 22 สะ-มา-สะ-มะ Sa Ma Sa Ma ไม่ระบุ ผู้มีความสุขจากความสงบและรู้อภัย
ภวิษยา 24 พะ-วิด-สะ-ยา Pha Wit Sa Ya หญิง กาลอนาคต
วรรศมน 31 วัน-สะ-มน Wan Sa Mon ไม่ระบุ -
เพชรสกุล 31 เพ็ด-สะ-กุน Phet Sa Kun ไม่ระบุ -
สกัญญนลิน 40 สะ-กัน-ยะ-นะ-ริน Sa Kan Ya Na Rin หญิง หญิงที่มาพร้อมกับความงดงาม
ศาสพัต 30 สา-สะ-พัด Sa Sa Phat ไม่ระบุ ตลอดกาล
สริลักษณ์ 44 สะ-ริ-ลัก Sa Ri Lak ไม่ระบุ -
จันทร์รัศมี 56 จัน-รัด-สะ-หมี Chan Rat Sa Mi หญิง รัศมีของจันทรา
อิสระภาพ 35 อิด-สะ-หระ-พาบ It Sa Ra Phap ชาย -
สอุ่ม 20 สะ-อุ่ม Sa Um หญิง -
วิษณีย์ 43 วิ-สะ-นี Wi Sa Ni หญิง -
ชิษณุพงค์ 39 ชิ-สะ-หนุ-พง Chi Sa Hanu Phong ชาย -