บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศรินภัสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศรินภัสร์
ชื่อ ศรินภัสร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่มีแต่ความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-ริน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Rin Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรินภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศรินภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรินภัสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรินภัสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ ศรินภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศรินภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรินภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศรินภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรินภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศรินภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สริกข์ 27 สะ-ริก Sa Rik ชาย เห็นสม, คล้ายคลึง
ศศิรัศม์ 47 สะ-สิ-รัด Sa Si Rat หญิง รัตนตรัยเปรียบประดุจจันทร์
อัฐษราวรรณ 47 อัด-สะ-หรา-วัน At Sa Ra Wan หญิง -
สรายุทธ 26 สะ-รา-ยุด Sa Ra Yut ชาย รบด้วยลูกศร, อาวุธคือศร
ศจีวัลคุ์ 50 สะ-จี-วัน Sa Chi Wan หญิง -
ณัชศรา 23 นัด-สะ-รา Nat Sa Ra ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
วจัสยุ 32 วะ-จัด-สะ-ยุ Wa Chat Sa Yu ชาย ที่พูดเพราะ
ทัสนีย์ 41 ทัด-สะ-นี That Sa Ni หญิง น่าดูงาม
ทัศน์ศรัณย์ 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
สตรี 21 สะ-ตรี Sa Tri หญิง -
สลิลเกตน์ 43 สะ-ลิน-เกด Sa Lin Ket หญิง เทพแห่งความรัก
สะสมทรัพย์ 57 สะ-สม-ซับ Sa Som Sap ชาย -
ณัฐศศิ 36 นัด-ถะ-สะ-สิ Nat Tha Sa Si หญิง ผู้ทรงความรู้ประดุจพระจันทร์
สะการียา 33 สะ-กา-รี-ยา Sa Ka Ri Ya ชาย -
ษริณชกร 24 สะ-ริน-ชะ-กอน Sa Rin Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้
ศญาไรวินทร์ 54 สะ-ยา-รัย-วิน Sa Ya Rai Win หญิง หญิงผู้มีทรัพย์สิน
อัษฏางค์ 39 อัด-สะ-ตาง At Sa Tang ชาย -
พินสมัย 41 พิน-สะ-หมัย Phin Sa Mai หญิง -
สรินรา 25 สะ-ริน-รา Sa Rin Ra หญิง -
นภศริต 24 นบ-พะ-สะ-ริด Nop Pha Sa Rit ชาย ถึงยังฟากฟ้า
สราลี 25 สะ-รา-ลี Sa Ra Li ไม่ระบุ -
สปัน 18 สะ-ปัน Sa Pan หญิง -
สคนธ์ 29 สะ-คน Sa Khon ชาย แวดล้อมด้วยบริวาร
ทัศย์ญาณี 46 ทัด-สะ-ยา-นี That Sa Ya Ni หญิง -
แสงเสน่ห์ 40 แสง-สะ-เหน่ Saeng Sa Ne ชาย -
เฟื่องสกุล 41 เฟื่อง-สะ-กุน Fueang Sa Kun ชาย เชื้อสายอันรุ่งเรือง
บุษยากร 21 บุด-สะ-ยา-กอน But Sa Ya Kon หญิง บัวสีขาว
เสงียม 31 สะ-เหงียม Sa Ngiam ชาย -
กฤษณะวงษ์ 36 กริด-สะ-นะ-วง Krit Sa Na Wong ชาย เชื้อสายของพระกฤษณะ
เกศณีย์ 39 เก-สะ-หนี Ke Sa Ni ไม่ระบุ หญิงผู้มีผมงาม
หรรษพร 29 หัด-สะ-พอน Hat Sa Phon หญิง เบิกบานด้วยความยินดี
บุษริณร์ 33 บุ-สะ-หริน Bu Sa Rin หญิง -
เศวต 18 สะ-เหวด Sa Wet ชาย -
ณิศวรา 27 นิด-สะ-วะ-รา Nit Sa Wa Ra หญิง ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
เสงือ 24 สะ-เหงือ Sa Nguea หญิง -
อัศวเวคิน 44 อัด-สะ-วะ-เว-คิน At Sa Wa We Khin ไม่ระบุ -
กมลลักษณ 32 กะ-มน-ลัก-สะ-นะ Ka Mon Lak Sa Na ไม่ระบุ ลักษณะแห่งใจ
วิษณุสรรค์ 48 วิด-สะ-นุ-สัน Wit Sa Nu San ชาย วิษณุสร้างมา, ลูกวิษณุ
เจษฎาพงศ์ 44 เจด-สะ-ดา-พง Chet Sa Da Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เจริญที่สุด
ศสิกร 23 สะ-สิ-กอน Sa Si Kon ไม่ระบุ -