บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศรัณย์ธดิษ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศรัณย์ธดิษ
ชื่อ ศรัณย์ธดิษ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นที่รัก, ผู้เป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-รัน-ทะ-ดิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Ran Tha Dit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัณย์ธดิษ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศรัณย์ธดิษ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัณย์ธดิษ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัณย์ธดิษ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ศรัณย์ธดิษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศรัณย์ธดิษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัณย์ธดิษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศรัณย์ธดิษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัณย์ธดิษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศรัณย์ธดิษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พสนนท์ 35 พะ-สะ-นน Pha Sa Non ชาย -
ศศิวฎี 36 สะ-สิว-ดี Sa Sio Di หญิง -
พิสสมัย 43 พิด-สะ-หมัย Phit Sa Mai หญิง ความรัก ความปลื้มใจ ความชื่นชม
กฤษณวงศ์ 35 กริด-สะ-นะ-วง Krit Sa Na Wong ไม่ระบุ ตระกูลพระกฤษณะ
ชิษณุชา 19 ชิด-สะ-นุ-ชา Chit Sa Nu Cha หญิง เกิดจากผู้ชนะ
ภัสภร 17 พัด-สะ-พอน Phat Sa Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ทัศนาพร 30 ทัด-สะ-นา-พอน That Sa Na Phon หญิง -
สวิตา 21 สะ-หวิ-ตา Sa Wi Ta หญิง -
วิษฐิต 30 วิด-สะ-ถิด Wit Sa Thit ชาย ตั้งมั่น
สะจิน 26 สะ-จิน Sa Chin หญิง เป็นใหญ่ในการพูด
ฑรรศธร 26 ทัน-สะ-ทอน Than Sa Thon หญิง ผู้รักษาไว้ให้เต็มอยู่เสมอ
อิสลาม 29 อิ-สะ-ราม I Sa Ram ชาย เป็นศาสนาเอกเทวนิยมและศาสนาอับราฮัม
รุษณา 15 รุ-สะ-นา Ru Sa Na หญิง -
กฤษสดา 15 กริด-สะ-ดา Krit Sa Da ชาย กระทำแล้ว
สวาศ 21 สะ-หวาด Sa Wat ชาย -
สุภัศสรา 32 สุ-พัด-สะ-รา Su Phat Sa Ra ไม่ระบุ มีรัศมีงาม
ณัฎฐ์ศศิ 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
คมสนต์ 33 คม-สะ-นะ Khom Sa Na ไม่ระบุ -
ธรัศรินทร์ 46 ทะ-รัด-สะ-ริน Tha Rat Sa Rin หญิง ผู้ทรงรัศมีความยิ่งใหญ่
ทัศนลักษณ์ 46 ทัด-สะ-นะ-ลัก That Sa Na Lak ชาย -
ธีสวัฒน์ 45 ที-สะ-วัด Thi Sa Wat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญก้าวหน้า, ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา
อัศวัตถ์ 40 อัด-สะ-วัด At Sa Wat ชาย วันเพ็ญ
เกียรติสกนธ์ 55 เกียด-สะ-กน Kiat Sa Kon ชาย -
เสอี่ยม 36 สะ-เอี่ยม Sa Iam หญิง -
สมิดา 18 สะ-มิ-ดา Sa Mi Da หญิง ยิ้มแย้ม, แป้ง
พงศ์สถิต 41 พง-สะ-ถิด Phong Sa Thit ชาย การตั้งมั่นแห่งสกุล
ทัศนีย์ 41 ทัด-สะ-นี That Sa Ni หญิง น่าดูงาม
สลิษา 22 สะ-หลิ-สา Sa Li Sa ไม่ระบุ -
ศรุตยา 24 สะ-รุด-ตะ-ยา Sa Rut Ta Ya หญิง มีการกระทำรุ่งโรจน์
สวิตรา 25 สะ-วิ-ตะ-รา Sa Wi Ta Ra หญิง เหมือนพระอาทิตย์
โสภส 19 สะ-โพด Sa Phot หญิง -
ชนิษนันฐ์ 47 ชะ-นิ-สะ-หนัน Cha Ni Sa Nan ไม่ระบุ ความยินดีของผู้เป็นใหญ่ของปวงชน
วรานิษฐ์ 42 วะ-รา-นิด-สะ Wa Ra Nit Sa หญิง -
ผุสสดี 31 ผุด-สะ-ดี Phut Sa Di ไม่ระบุ ความยินดี
ฉัตรศวรรษ 41 ฉัด-สะ-หวัด Chat Sa Wat ชาย หน้าที่อันเป็นร่มเงา
ดรัสวัต 29 ดะ-รัด-สะ-รัด Da Rat Sa Rat ชาย รวดเร็ว, แข็งแรง, มีอำนาจ
กฤษฎิ์วรวิช 46 กริด-สะ-วอ-ระ-วิด Krit Sa Wo Ra Wit ชาย ผู้ฉลาดในความรู้ที่ประเสริฐ
อิสราพล 36 อิ-สะ-รา-พน I Sa Ra Phon ชาย -
มนชวิศสรา 41 มน-ชะ-วิด-สะ-รา Mon Cha Wit Sa Ra หญิง -
ประวิศ 27 ประ-วิด-สะ Pra Wit Sa ชาย -