บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศรัณย์ธณัท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศรัณย์ธณัท
ชื่อ ศรัณย์ธณัท ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-รัน-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Ran Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัณย์ธณัท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศรัณย์ธณัท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัณย์ธณัท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัณย์ธณัท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ศรัณย์ธณัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ศรัณย์ธณัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัณย์ธณัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศรัณย์ธณัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัณย์ธณัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ศรัณย์ธณัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัณย์ธณัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ศรัณย์ธณัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศรัญญ์ภัทร 42 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
ศศิมณี 35 สะ-สิ-มะ-นี Sa Si Ma Ni หญิง -
ทัศนีวรรณ 43 ทัด-สะ-นี-วัน That Sa Ni Wan หญิง ชนชั้นของหญิงผู้น่ามอง
ทัศษณะพงศ์ 51 ทัด-สะ-นะ-พง That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความคิด
กฤศณัฏฐ์ 45 กริด-สะ-นัด Krit Sa Nat ชาย นักปราชญ์น้อย
ศจีรัตน์ 45 สะ-จี-รัด Sa Chi Rat หญิง -
สุพัฒศจี 43 สุ-พัด-สะ-จี Su Phat Sa Chi หญิง -
ชลสมัย 32 ชน-ละ-สะ-หมัย Chon La Sa Mai ไม่ระบุ ฤดูฝน
สรินทร์ดา 36 สะ-ริน-ดา Sa Rin Da หญิง -
ทัศพัฒน์ 41 ทัด-สะ-พัด That Sa Phat ชาย -
ศรัณย์ธนกร 51 สะ-รัน-ทะ-กอน Sa Ran Tha Kon ชาย สร้างทรัพย์และเป็นที่พึ่ง
อัศวเวคิน 44 อัด-สะ-วะ-เว-คิน At Sa Wa We Khin ไม่ระบุ -
ณิชาภูษณิศา 36 นิ-ชา-พู-สะ-หนิ-สา Ni Cha Phu Sa Ni Sa หญิง -
ศรัณย์วรา 48 สะ-รัน-วะ-รา Sa Ran Wa Ra หญิง -
ดุษฎา 12 ดุด-สะ-ดา Dut Sa Da หญิง พอใจ
นมัสมา 27 นะ-มัด-สะ-มา Na Mat Sa Ma หญิง ไหว้ขอขมา, ผู้มาไหว้ (ไปลามาไหว้)
อัศม์เดช 36 อัด-สะ-เดด At Sa Det ชาย มีความกล้าแข็งดังหินผามีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
สะไบ 22 สะ-บัย Sa Bai ไม่ระบุ -
ศศินาฎ 29 สะ-สิ-นาด Sa Si Nat หญิง หญิงที่งดงามดั่งดวงจันทร์
ศาสนวัฒน์ 47 สาด-สะ-นะ-วัด Sat Sa Na Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญในพระศาสนา
สริมน 25 สะ-ริ-มน Sa Ri Mon ไม่ระบุ ลม อากาศ
บุษรี 18 บุด-สะ-รี But Sa Ri หญิง -
ศศิฌา 24 สะ-สิ-ชา Sa Si Cha หญิง เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
หรรษรักษ์ 39 หัด-สะ-รัก Hat Sa Rak ไม่ระบุ ความยินดีที่ควรรักษาไว้
ศศิวงค์ 39 สะ-สิ-วง Sa Si Wong หญิง เชื้อสายพระจันทร์
สนสดา 21 สน-สะ-ดา Son Sa Da ไม่ระบุ -
เพ็ชรสยาม 45 เพ็ด-สะ-หยาม Phet Sa Yam ชาย เพชรของเมืองไทย
ณัฐสกล 32 นัด-ถะ-สะ-กน Nat Tha Sa Kon ชาย -
ลักษณา 21 ลัก-สะ-นา Lak Sa Na หญิง ลักษณะที่ดี
กฤษณาพร 24 กริด-สะ-นา-พอน Krit Sa Na Phon หญิง ดำสนิท, ดำดี
ธัญสมร 28 ทัน-สะ-หมอน Than Sa Mon หญิง หญิงสาวผู้โชคดี
หรรษพล 31 หัด-สะ-พน Hat Sa Phon ชาย มีกำลังที่น่ายินดี
สอิง 19 สะ-อิง Sa Ing หญิง ผู้เป็นที่พึ่ง
สวี 20 สะ-หวี Sa Wi หญิง -
พัศกร 24 พัด-สะ-กอน Phat Sa Kon ชาย ผู้สร้างอำนาจ
สระ 15 สะ Sa หญิง แอ่งนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด
นิสตฤษ 24 นิด-สะ-ตริด Nit Sa Trit หญิง พอใจ
สะโน 20 สะ-โน Sa No ไม่ระบุ -
เกศราภรณ์ 34 เกด-สะ-รา-พอน Ket Sa Ra Phon หญิง เครื่องประดับผม
พัสสวรรณ 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน