บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศรัญญ์ภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศรัญญ์ภัทร
ชื่อ ศรัญญ์ภัทร ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-รัน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Ran Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณสรัญ 24 นะ-สะ-รัน Na Sa Ran ชาย ผู้มีความแกล้วกล้า
อัศวพร 35 อัด-สะ-วะ-พอน At Sa Wa Phon ไม่ระบุ -
วิศวะ 27 วิด-สะ-วะ Wit Sa Wa ชาย -
วงศกร 20 วง-สะ-กอน Wong Sa Kon ชาย ผู้เป็นต้นตระกูล
อังศณา 25 อัง-สะ-นา Ang Sa Na หญิง ดอกประดู่
รัษฎาวุธ 29 รัด-สะ-ดา-วุด Rat Sa Da Wut ไม่ระบุ -
นุสตีตา 27 นุ-สะ-ตี-ตา Nu Sa Ti Ta ไม่ระบุ -
กมลลักษณ 32 กะ-มน-ลัก-สะ-นะ Ka Mon Lak Sa Na ไม่ระบุ ลักษณะแห่งใจ
ศณิษา 21 สะ-หนิ-สา Sa Ni Sa ไม่ระบุ -
บุษกรณ์ 26 บุด-สะ-กอน But Sa Kon ไม่ระบุ ดอกบัว
สนุ 13 สะ-หนุ Sa Hanu ชาย -
ศรีสวาท 33 สี-สะ-หวาด Si Sa Wat หญิง -
สรานนท์ 32 สะ-รา-นน Sa Ra Non ชาย ความยินดีของเทวดา, ผู้ยินดีในศร
อัยย์รภัทศฎา 58 อัย-ระ-พัด-สะ-ดา Aiya Ra Phat Sa Da หญิง ผู้ยินดีแล้วในทรัพย์อันยิ่งใหญ่
สยาห์ 30 สะ-หยา Sa Ya ชาย -
สรัช 17 สะ-รัด Sa Rat ไม่ระบุ เกิดในสระดอกบัว
สราวุท 20 สะ-รา-วุด Sa Ra Wut ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นแก่นสาร
กรรษณีย์ 42 กัน-สะ-นี Kan Sa Ni หญิง กิจ หน้าที่ สิ่งที่ควรกระทำ
สอางค์โฉม 43 สะ-อาง-โฉม Sa Ang Chom หญิง -
อุษมา 17 อุ-สะ-มา U Sa Ma หญิง อบอุ่น
ธรรศกร 24 ทัม-สะ-กอน Tham Sa Kon ชาย ผู้สร้างความกล้าหาญ
กฤศญา 14 กริด-สะ-ยา Krit Sa Ya หญิง ความรู้ย่อมๆ เกร็ดความรู้
สใบทอง 24 สะ-บัย-ทอง Sa Bai Thong หญิง -
สุรัสวดี 37 สุ-รัด-สะ-วะ-ดี Su Rat Sa Wa Di หญิง ชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา, ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
พูนสวัสดิ์ 53 พูน-สะ-หวัด Phun Sa Wat หญิง ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความงามความรุ่งเรือง
ปุรัสกร 23 ปุ-รัด-สะ-กอน Pu Rat Sa Kon ไม่ระบุ ผู้ริ่เริ่ม เริ่มต้นก่อน
ศัศวัต 31 สัด-สะ-วัด Sat Sa Wat ไม่ระบุ นิรันดร
สดับ 14 สะ-ดับ Sa Dap หญิง -
ชิษณุวัฒน์ 43 ชิ-สะ-หนุ-วัด Chi Sa Hanu Wat ชาย -
ทัศนิย์ 38 ทัด-สะ-หนิ That Sa Ni หญิง -
ลัษมณ 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง -
ต่วนอิบสมาแอ 48 ต่วน-อิบ-สะ-มา-แอ Tuan Ip Sa Ma Ae ชาย -
อิสสริญา 37 อิด-สะ-ริ-ยา It Sa Ri Ya หญิง ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ศรัณรัชต์ 42 สะ-รัน-รัด Sa Ran Rat ชาย ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่ง
เฟื่องสกุล 41 เฟื่อง-สะ-กุน Fueang Sa Kun ชาย เชื้อสายอันรุ่งเรือง
พสนนท์ 35 พะ-สะ-นน Pha Sa Non ชาย -
สุดสมร 25 สุด-สะ-หมอน Sut Sa Mon ไม่ระบุ -
สไบ 18 สะ-บัย Sa Bai หญิง -
วีรศรุต 32 วี-ระ-สะ-รุด Wi Ra Sa Rut ชาย มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
จรัศมี 33 จะ-รัด-สะ-มี Cha Rat Sa Mi หญิง รัศมีพระจันทร์