บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศรัญญ์ภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศรัญญ์ภัทร
ชื่อ ศรัญญ์ภัทร ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-รัน-ยะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Ran Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สัณห์สิริ 49 สัน-สิ-หริ San Si Ri หญิง ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
วิสันดา 28 วิ-สัน-ดา Wi San Da หญิง -
สันพิธ 32 สัน-พิด San Phit หญิง นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สันธิต 27 สัน-ทิด San Thit ไม่ระบุ ความผูกพัน
สันธัย 32 สัน-ทัย San Thai ชาย สัญญาข้อตกลง
ศันศนีย์ 52 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง ควรสรรเสริญ
สัญธิญา 28 สัน-ทิ-ยา San Thi Ya ไม่ระบุ -
สัณหวัช 33 สัน-หะ-วัด San Ha Wat ชาย พูดเพราะ, พูดดี
พงศ์สันต์ 54 พง-สัน Phong San ไม่ระบุ -
เอกศรัญญ์ 41 เอก-สัน Ek San ชาย -
เสกสันติ 33 เสก-สัน-ติ Sek San Ti ชาย -
พรสรรณ 32 พอน-สัน-นะ Phon San Na หญิง -
พรศันส์ 44 พอน-สัน Phon San ชาย -
ฐรัญชน์สันต์ 65 ถะ-รัน-สัน Tha Ran San ไม่ระบุ ผู้มีความยินดีอันมั่นคงในความเงียบสงบ, ผู้รักในความเงียบสงบ
ไพสัน 33 พัย-สัน Phai San หญิง -
สัณหรส 32 สัน-หะ-รด San Ha Rot หญิง มีรสนิยมเมียคละไม
พรวสัน 34 พอน-วะ-สัน Phon Wa San หญิง -
รุจิสรรค์ 43 รุ-จิ-สัน Ru Chi San ชาย สร้างความงาม
พลสันต์ 42 พน-สัน Phon San ชาย -
สัญจร 25 สัน-จอน San Chon ชาย -
สัณห์ฤทัย 44 สัน-ริ-ทัย San Ri Thai หญิง มีจิตใจละเอียดอ่อน, ใจงาม
สัญวิลักษณ์ 54 สัน-วิ-ลัก San Wi Lak ไม่ระบุ -
สัณห์ภูมิ 42 สัน-พูม San Phum ไม่ระบุ แผ่นดินอันละเอียดอ่อน
ลอนสัญ 32 ลอน-สัน Lon San ชาย -
คมสันติ์ 41 คม-สัน Khom San ชาย การมาถึงของความสงบ
สัณหภาส 30 สัน-หะ-พาด San Ha Phat ชาย ผู้พูดไพเราะ
ณัฐสัณท์ 44 นัด-ถะ-สัน Nat Tha San ชาย -
เวียงสรรพ์ 57 เวียง-สัน Wiang San ชาย -
สันติกาล 31 สัน-ติ-กาน San Ti Kan ไม่ระบุ -
สันติพร 35 สัน-ติ-พอน San Ti Phon ไม่ระบุ -
เกียรติศรัญ 48 เกียด-สัน Kiat San ไม่ระบุ ชื่อเสียงจากความรู้อันเฉียบคม
สัญณรงค์ 39 สัน-นะ-รง San Na Rong ไม่ระบุ -
เกษมสันติ์ 44 กะ-เสม-สัน Ka Sem San ไม่ระบุ มีความสุขและสงบ
สัณห์ลินี 52 สัน-ลิ-นี San Li Ni หญิง นางงามผู้ละเอียดอ่อน
ศรัญญา 24 สัน-ยา San Ya หญิง ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
สรรเพชญ 31 สัน-เพ็ด San Phet ชาย ผู้รู้หมด, ผู้รู้ทั่ว
วศันฒ์ 34 วะ-สัน Wa San ไม่ระบุ ความปรารถนาความตั้งใจจริง
พสันต์ 36 พะ-สัน Pha San ชาย ฤดูวสันต์
สันภาพ 26 สัน-พาบ San Phap หญิง -
สัญจิตา 29 สัน-จิ-ตา San Chi Ta หญิง สะสม, รวบรวม