บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ศรัญญ์ภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ศรัญญ์ภัทร
ชื่อ ศรัญญ์ภัทร ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สะ-รัน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sa Ran Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ศรัญญ์ภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ศรัญญ์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ศรัญญ์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ไชยพงศกร 41 ชัย-พง-สะ-กอน Chai Phong Sa Kon ชาย ผู้สร้างเชื้อสายอันประเสริฐที่สุด, ผู้สร้างวงศ์ตระกูลให้ดีกว่า
เศวตฉัท 28 สะ-เวด-ตระ-ฉัด Sa Wet Tra Chat ชาย ผู้มีปีกขาว
รุจิษยา 28 รุ-จิ-สะ-ยา Ru Chi Sa Ya หญิง รุ่งเรือง, อ่อนหวานน่ารัก
ทัศนพร 29 ทัด-สะ-นะ-พอน That Sa Na Phon ไม่ระบุ เห็นว่าประเสริฐ, เห็นเป็นที่ดีงาม
ศรัณ 20 สะ-รัน Sa Ran ชาย คุ้มครอง, ปกป้อง
หัสยานันท์ 49 หัด-สะ-ยา-นัน Hat Sa Ya Nan ไม่ระบุ ผู้ที่จิตใจมีความยินดี
ศกานฎา 20 สะ-กาน-ดา Sa Kan Da หญิง -
วีริสรา 33 วี-ริด-สะ-รา Wi Rit Sa Ra ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ที่กล้าหาญ
กฤษณวัชร์ 36 กริด-สะ-นะ-วัด Krit Sa Na Wat ชาย เพชรดำ, เพชรของพระกฤษณะ
สะลาย 26 สะ-ลาย Sa Lai ไม่ระบุ -
ลักษณา 21 ลัก-สะ-นา Lak Sa Na หญิง ลักษณะที่ดี
แพทสรินทร์ 45 แพด-ทะ-สะ-ริน Phaet Tha Sa Rin หญิง ศรมนต์แห่งองค์อินทร์
มัศยา 25 มัด-สะ-หยา Mat Sa Ya หญิง ปลา
ภัสธร 20 พัด-สะ-ทอน Phat Sa Thon หญิง ผู้ธำรงไว้ซึ่งคำพูดที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์
สมาภพ 22 สะ-มา-พบ Sa Ma Phop ชาย -
อุษณี 23 อุ-สะ-นี U Sa Ni หญิง มงกุฎ, กรอบหน้า
ศรีสกุล 33 สี-สะ-กุน Si Sa Kun หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
ไอสยา 31 อัย-สะ-ยา Aiya Sa Ya หญิง ผู้เป็นใหญ่
วุสรัตน์ 39 วุด-สะ-รัด Wut Sa Rat ชาย -
วิศวะ 27 วิด-สะ-วะ Wit Sa Wa ชาย -
ลริศรา 26 ละ-ริ-สะ-รา La Ri Sa Ra ไม่ระบุ -
ทัศน์วรรณ 45 ทัด-สะ-วัน That Sa Wan หญิง หนังสือแห่งความคิด
สุศลิษฏ์ 47 สุ-สะ-หลิด Su Sa Lit ชาย เหมาะเจาะเข้ากันดี
สมาธิ 21 สะ-มา-ทิ Sa Ma Thi ไม่ระบุ -
ณัฐสวาท 33 นัด-ถะ-สะ-หวาด Nat Tha Sa Wat ชาย -
ยศกร 20 ยด-สะ-กอน Yot Sa Kon ชาย ผู้สร้างยศรุ่งเรืองด้วยยศ
เกตุสมุทร 25 เกด-สะ-หมุด Ket Sa Mut หญิง -
รัษฎาภร 23 รัด-สะ-ดา-พอน Rat Sa Da Phon ไม่ระบุ -
สถิรจิตต์ 41 สะ-ถิ-ระ-จิด Sa Thi Ra Chit หญิง -
พิชญ์ศราพงศ์ 65 พิด-สะ-รา-พง Phit Sa Ra Phong ชาย เชื้อสายอันเที่ยงตรงทางความรู้, ตระกูลที่มีธนูเป็นความรู้
สหวรรษ 30 สะ-หะ-วัด Sa Ha Wat ชาย -
กังสดาล 22 กัง-สะ-ดาน Kang Sa Dan หญิง ระฆังวงเดือน
ไศลกัลยา 42 สะ-ไหล-กัน-ละ-ยา Sa Lai Kan La Ya หญิง หญิงงามที่มีความมั่นคงดังภูผา
ทัศน์ศรัณย์ 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
สุษณัน 26 สุด-สะ-นัน Sut Sa Nan ชาย ได้มาโดยง่าย
เจษฏาวัชส์ 50 เจด-สะ-ตา-วัด Chet Sa Ta Wat ชาย กฏระเบียบของผู้เป็นใหญ่, ผู้กำหนดกฏหมาย
ลักษธิศ 30 ลัก-สะ-ทิด Lak Sa Thit ชาย คนมีเงินแสน
สถาปนา 17 สะ-ถาบ-นา Sa Thap Na ชาย -
กษมณ 15 กะ-สะ-มน Ka Sa Mon ได้ทั้งชายและหญิง ทำลายมนทิล
ภาสวร 19 พาด-สะ-วอน Phat Sa Won ชาย ผู้มีรัศมีประเสริฐ, พระอาทิตย์