บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วีรินทร์ภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วีรินทร์ภัทร
ชื่อ วีรินทร์ภัทร ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญและเป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วี-ริน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi Rin Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วีรินทร์ภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วีรินทร์ภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วีรินทร์ภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วีรินทร์ภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ วีรินทร์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วีรินทร์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วีรินทร์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วีรินทร์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วีรินทร์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วีรินทร์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วีรินทร์ภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วีรินทร์ภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศรันย์ปวีร์ 65 สะ-รัน-ปะ-วี Sa Ran Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญยิ่งอันเป็นที่พึ่ง
วีรศรุต 32 วี-ระ-สะ-รุด Wi Ra Sa Rut ชาย มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
ธรปวีร์ 36 ทะ-ระ-ปะ-วี Tha Ra Pa Wi หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
วีตราค 25 วี-ตะ-ราก Wi Ta Rak ชาย ปราศจากดำฤษณา
วิมลฉวี 39 วิ-มน-ฉะ-หวี Wi Mon Cha Wi หญิง ผิวพรรณงามปราศจากมลทิน
ฉายรวี 31 ฉาย-ระ-วี Chai Ra Wi ไม่ระบุ งามดั่งตะวันเรืองแสง
วีระวุฒิ 35 วี-ระ-วุด Wi Ra Wut ชาย เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
วิกาวี 25 วิ-กา-วี Wi Ka Wi ไม่ระบุ -
ยุทธวี 27 ยุด-ทะ-วี Yut Tha Wi ไม่ระบุ ผู้กล้าหาญในการรบ
วีระพจน์ 49 วี-ระ-พด Wi Ra Phot ชาย -
ชาญวีณา 26 ชาน-วี-นา Chan Wi Na ไม่ระบุ ผู้ชำนาญในเล่นพิณ
ทวีวิทย์ 42 ทะ-วี-วิด Tha Wi Wit ชาย -
ณัฐปวีณ์ 47 นัด-ปะ-วี Nat Pa Wi ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
กุลวีย์ 38 กุน-ละ-วี Kun La Wi ไม่ระบุ เชื้อสายแห่งพิณ
ทวีกิจ 25 ทะ-วี-กิด Tha Wi Kit ไม่ระบุ -
เช็งทวี 28 เช็ง-ทะ-วี Cheng Tha Wi ชาย -
วีราภรณ์ 37 วี-รา-พอน Wi Ra Phon หญิง เครื่องประดับของผู้กล้าหาญ
กมลกรรวี 34 กะ-มน-กัน-วี Ka Mon Kan Wi ไม่ระบุ ใจที่สร้างจากพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ผู้สร้างใจ
ญาณ์กรวีร์ 50 ยา-กอ-ระ-วี Ya Ko Ra Wi หญิง การกระทำอันกล้าหาญและมีปัญญา
อรวีณ์ 37 ออ-ระ-วี O Ra Wi ไม่ระบุ -
กานต์กวี 33 กาน-กะ-วี Kan Ka Wi ไม่ระบุ นักประพันธ์ผู้เป็นที่รัก
มนัสวี 34 มะ-นัด-สะ-วี Ma Nat Sa Wi หญิง ผู้มีความตั้งใจ
ณัฏฐอุรวี 51 นัด-ถะ-อุ-ระ-วี Nat Tha U Ra Wi หญิง แผ่นดินนักปราชญ์
วีลพ 27 วี-ลบ Wi Lop ไม่ระบุ -
มาญวี 23 มาน-วี Man Wi หญิง -
ธันย์ปวีณ 50 ทัน-ปะ-วีน Than Pa Win หญิง ผู้ฉลาดในการดูแล
ฉวีวรรณ์ 46 ฉะ-วี-วัน Cha Wi Wan หญิง ผิวพรรณงาม
วีระยุทธิ์ 48 วี-ระ-ยุด Wi Ra Yut ชาย นักรบผู้กล้า
วีรพงษ์ 40 วี-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย นักรบ
การัณยวีร์ 49 กา-รัน-ยะ-วี Ka Ran Ya Wi ไม่ระบุ กล้าหาญในหน้าที่
รมัยปวีณ 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
ดรณ์วีรินทร์ 59 ดอน-วี-ริน Don Wi Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่กล้าหาญที่ก้าวพ้นความทุกข์
ปวีร์ 28 ปะ-วี Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
วีรภา 19 วี-ระ-พา Wi Ra Pha หญิง -
กัญปวีร์ 37 กัน-ปะ-วี Kan Pa Wi ไม่ระบุ หญิงที่มีความเฉลียวฉลาด
ปถวี 16 ปะ-ถะ-วี Pa Tha Wi ไม่ระบุ -
วีระพงษ์ 44 วี-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย นักรบ
จารุรวี 29 จา-รุ-ระ-วี Cha Ru Ra Wi ไม่ระบุ ผู้มีความงามอันประเสริฐ
รวีรักษ์ 39 ระ-วี-รัก Ra Wi Rak ไม่ระบุ -
มัทธณาวีร์ 46 มัน-ทะ-นา-วี Man Tha Na Wi หญิง -