บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วิษณุศักดิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วิษณุศักดิ์
ชื่อ วิษณุศักดิ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีอำนาจดั่งพระวิษณุ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วิด-สะ-นุ-สัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wit Sa Nu Sak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิษณุศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วิษณุศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิษณุศักดิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิษณุศักดิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ วิษณุศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วิษณุศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิษณุศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วิษณุศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิชญ์วรรณ 44 วิด-วัน Wit Wan ไม่ระบุ -
วิชยานนท์ 41 วิด-ยา-นน Wit Ya Non ชาย ผู้ยินดีในชัยชนะ
เจริญวิทย์ 48 จะ-เริน-วิด Cha Roen Wit ชาย เจริญด้วยความรู้
เตชวิทย์ 35 เต-ชะ-วิด Te Cha Wit ไม่ระบุ อำนาจแห่งความรู้
ธนะวิทย์ 41 ทะ-นะ-วิด Tha Na Wit ชาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
เตโชวิชญ์ 36 เต-โช-วิด Te Cho Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดุจไฟ
ชยาวิช 23 ชะ-ยา-วิด Cha Ya Wit ไม่ระบุ ความรู้ที่ทำให้มีชัยชนะ, ชนะด้วยความรู้
วิวิธชัย 38 วิ-วิด-ทะ-ชัย Wi Wit Tha Chai ชาย มีชัยชนะหลายอย่าง
ดาวิช 14 ดา-วิด Da Wit ชาย มีความรู้มาก, ผู้เกิดจากดวงดาว
กรณ์ปวิชญ์ 46 กอน-ปะ-หวิด Kon Pa Wit ชาย การกระทำของนักปราชญ์
เอวิทย์ 36 เอ-วิด E Wit ชาย -
พชรวิทย์ 42 พะ-ชะ-ระ-วิด Pha Cha Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่มีคุณค่าดุจเพชร
ปภาวิชญ์ 29 ปะ-พา-วิด Pa Pha Wit ชาย ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ประวิทฤทธิโชติ 44 ประ-วิด-ริด-ทิ-โชด Pra Wit Rit Thi Chot ชาย -
หนูวิทย์ 40 หนู-วิด Nu Wit หญิง -
ทวิชชา 16 ทะ-วิด-ชา Tha Wit Cha ไม่ระบุ -
วิทยุดา 22 วิด-ยุ-ดา Wit Yu Da หญิง สายฟ้าแลบ
อนวิทย์ 39 อะ-นะ-วิด A Na Wit ชาย ไม่มีโทษ, ไม่มีตำหนิ
เดวิด 14 เด-วิด De Wit ชาย -
นกวิท 17 นก-วิด Nok Wit ไม่ระบุ -
เกรกวิทย์ 36 เกรก-วิด Krek Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
ศิรวิทย์ 43 สิ-ระ-วิด Si Ra Wit ชาย ความรู้ชั้นยอด
วิทยากร 25 วิด-ทะ-ยา-กอน Wit Tha Ya Kon ไม่ระบุ -
พีรวิทย์ 47 พี-ระ-วิด Phi Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
อัครวิชช์ 41 อัก-คะ-ระ-วิด Ak Kha Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
ภานุวิช 20 พา-นุ-วิด Pha Nu Wit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
ชลณวิทย์ 41 ชน-นะ-วิด Chon Na Wit ชาย ความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำ
ไวทย์วิชญ์ 58 ไว-วิด Wai Wit ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ทางวิชาการ
สัทธวิทย์ 44 สัด-ทะ-วิด Sat Tha Wit ไม่ระบุ รู้ถ้วน, รู้ครบ
กรพัชรวิชญ์ 48 กอน-พัด-ชะ-ระ-วิด Kon Phat Cha Ra Wit ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้ที่มีค่ายิ่ง
ศาสตรวิท 33 สาด-ตระ-วิด Sat Tra Wit ชาย คงแก่เรียน
ศุภวิทย์ 37 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ชาย -
ชัพวิชญ์ 39 ชับ-พะ-วิด Chap Pha Wit ชาย มีความรู้ฉับไว
จุฑาภวิศ 29 จุ-ทา-พะ-วิด Chu Tha Pha Wit ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่และสูงสุดในโลก
วิศวาธาร 33 วิด-สะ-วา-ทาน Wit Sa Wa Than ชาย ค้ำจุนโลก
วิชญ์ 25 วิด Wit ไม่ระบุ ผู้รู้นักปราชญ์
วรวิชญ์ 35 วอ-ระ-วิด Wo Ra Wit ชาย งามอย่างประเสริฐ
ชนาวิชญ์ 33 ชะ-นา-วิด Cha Na Wit ไม่ระบุ คนที่มีความรู้
เขมวิศว์ 41 เข-มะ-วิด Khe Ma Wit ชาย ความสุขทั้งปวง
เชวงวิทย์ 40 ชะ-เวง-วิด Cha Weng Wit ชาย -