บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วิลัยรักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วิลัยรักษ์
ชื่อ วิลัยรักษ์ ความหมาย แปลว่า การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วิ-ลัย-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi Lai Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิลัยรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วิลัยรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิลัยรักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิลัยรักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วิลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วิลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วิลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วิลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วิลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สมวิดา 24 สม-วิ-ดา Som Wi Da หญิง -
อุภัยวิทย์ 48 อุ-พัย-ยะ-วิด U Phai Ya Wit ชาย ความรู้สองด้านทั้งทางโลกทางธรรม
วิไลรัก 34 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง -
ศักดิ์วิเชียร 59 สัก-วิ-เชียน Sak Wi Chian ชาย -
อนุวิทย์ 40 อะ-นุ-วิด A Nu Wit ชาย รู้แจ้ง, รู้ทะลุปรุโปร่ง
ปวิชธวัฒน์ 45 ปะ-หวิด-ทะ-วัด Pa Wit Tha Wat ชาย -
ถิรวิสส์ 42 ถิ-ระ-วิด Thi Ra Wit ชาย การดำรงอยู่ของความรู้
วิเวจก์ 34 วิ-เวด Wi Wet ชาย ตัดสินถูกต้อง
กวิสสรา 30 กวิด-สะ-รา Kwit Sa Ra ไม่ระบุ นักประพันธ์ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ทวิษา 16 ทะ-วิ-สา Tha Wi Sa ไม่ระบุ -
ธัญญาวิทย์ 45 ทัน-ยา-วิด Than Ya Wit ได้ทั้งชายและหญิง -
กวิกา 13 กวิ-กา Kwi Ka ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นนักประพันธ์
วิไลลักษ์ 49 วิ-ลัย-ลัก Wi Lai Lak หญิง มีลักษณะงาม, ผิวงามดี
วิพาพร 31 วิ-พา-พอน Wi Pha Phon ไม่ระบุ มีความงดงามเป็นเลิศ
ศรีอวิกา 36 สี-อะ-วิ-กา Si A Wi Ka หญิง ผู้มีคุณค่าดังเพชรอันประเสริฐ
วิณุรา 21 วิ-นุ-รา Wi Nu Ra หญิง -
สิริวิมน 39 สิ-หริ-วิ-มน Si Ri Wi Mon หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
รวิวัฒน์ 41 ระ-วิ-วัด Ra Wi Wat ชาย ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
คิมวิทย์ 41 คิม-วิด Khim Wit ชาย -
ณรงค์วิทย์ 52 นะ-รง-วิด Na Rong Wit ชาย มีความรู้ในการรบ
ชัพวิชญ์ 39 ชับ-พะ-วิด Chap Pha Wit ชาย มีความรู้ฉับไว
กวินทราดา 24 กะ-วิน-ทรา-ดา Ka Win Thra Da หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
วิธรรม 27 วิ-ทัม Wi Tham ชาย -
วิยาดา 21 วิ-ยา-ดา Wi Ya Da หญิง -
ไวยวิทย์ 51 วัย-วิด Wai Wit ชาย -
วิทยาพล 34 วิด-ทะ-ยา-พน Wit Tha Ya Phon ชาย -
สุภาวิกา 22 สุ-พา-วิ-กา Su Pha Wi Ka หญิง อบรมมาดี
นรุวิช 22 นะ-รุ-วิด Na Ru Wit ไม่ระบุ -
ทิวิล 21 ทิ-วิน Thi Win ชาย เครื่องดนตรี
มหัสวิน 36 มะ-หัด-วิน Ma Hat Win ชาย เรืองแสง
เพ็ญวิภา 34 เพ็น-วิ-พา Phen Wi Pha หญิง -
นวิรัตน์ 40 นะ-วิ-รัด Na Wi Rat หญิง -
นาวิกา 18 นา-วิ-กา Na Wi Ka หญิง -
วิษณีย์ 43 วิ-สะ-นี Wi Sa Ni หญิง -
วิสุทธิศักดิ์ 53 วิ-สุด-ทิ-สัก Wi Sut Thi Sak ไม่ระบุ -
ตรองวิทย์ 43 ตรอง-วิด Trong Wit ชาย -
ณัฎฐ์วิภา 44 นัด-วิ-พา Nat Wi Pha ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
วิไรวรรณ 42 วิ-รัย-วัน Wi Rai Wan หญิง ผู้มีผิวที่งดงาม
วิโรช 20 วิ-โรด Wi Rot หญิง สว่าง, แจ่มแจ้ง
ยศสวิน 37 ยด-สะ-วิน Yot Sa Win ไม่ระบุ มียศ, มีชื่อเสียง