บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วิลัยรักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วิลัยรักษ์
ชื่อ วิลัยรักษ์ ความหมาย แปลว่า การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วิ-ลัย-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi Lai Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิลัยรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วิลัยรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิลัยรักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิลัยรักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วิลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วิลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วิลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วิลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วิลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุวิสันต์ 46 สุ-วิ-สัน Su Wi San ชาย -
วิบูลเพ็ญ 42 วิ-บูน-เพ็น Wi Bun Phen หญิง -
ทวีภาค 20 ทะ-วิ-พาก Tha Wi Phak ไม่ระบุ สองส่วน
สุมาวิน 29 สุ-มา-วิน Su Ma Win ไม่ระบุ -
วิไลรัตน์ 50 วิ-ลัย-รัด Wi Lai Rat หญิง งามอย่างมีค่า
กวินนาฏ 31 กะ-วิน-นาด Ka Win Nat หญิง หญิงสาวผู้ดีงาม
กวินภพ 25 กะ-วิน-พบ Ka Win Phop ชาย ที่ภพหรือกำเนิดอันดีงาม
วิชวิทย์ 40 วิด-ทะ-วิด Wit Tha Wit ชาย มีความรู้หลายอย่าง
กรรณวิภา 26 กัน-วิ-พา Kan Wi Pha ไม่ระบุ หูงาม
การย์วิสา 41 กาน-วิ-สา Kan Wi Sa หญิง -
วิมาน 21 วิ-มาน Wi Man ชาย -
วิสุตา 22 วิ-สุ-ตา Wi Su Ta ไม่ระบุ -
วิขิต 19 วิ-ขิด Wi Khit ชาย -
พรรณวิไล 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
วันวิสาห์ 47 วัน-วิ-สา Wan Wi Sa หญิง ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก
พรวิดา 24 พอน-วิ-ดา Phon Wi Da หญิง ผู้เปรียบดั่งแสงอันประเสริฐ
เจษฏาวิทย์ 50 เจด-ตา-วิด Chet Ta Wit ชาย ผู้มีความเจริญทางความรู้สูงสุด
วิชาน 18 วิ-ชาน Wi Chan ไม่ระบุ ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
อรรควิทย์ 46 อัก-ขะ-วิด Ak Kha Wit ชาย -
ฐิติไววิทย์ 63 ทิ-ติ-วัย-วิด Thi Ti Wai Wit ชาย ความเจริญอันมั่นคง, ความรู้ที่รวดเร็วและมั่นคง
เตชวิช 19 เตด-วิด Tet Wit ชาย -
วิภาพักตร์ 41 วิ-พา-พัก Wi Pha Phak หญิง ใบหน้าอันงดงาม
วิสิษฐ์ศักดิ์ 69 วิ-สิด-สัก Wi Sit Sak ชาย -
รวิรัตน์ 39 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ศีลพระอาทิตย์
อรวิดา 22 ออ-ระ-วิ-ดา O Ra Wi Da ไม่ระบุ -
วิกล 17 วิ-กน Wi Kon หญิง -
สิวิพรรณ 42 สิ-วิ-พัน Si Wi Phan หญิง -
วิรัจน์ 38 วิ-รัด Wi Rat ชาย งดเว้นจากราคะ
ชัชวินทร์ 37 ชัด-ชะ-วิน Chat Cha Win ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความเร็ว, ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
เดชวิน 20 เดด-วิน Det Win ชาย -
รวิชา 17 ระ-วิ-ชา Ra Wi Cha ไม่ระบุ ลูกพระอาทิตย์
รุ่งวิกรัย 35 รุ่ง-วิ-กรัย Rung Wi Krai หญิง ค้าขายเจริญ
วินชัย 29 วิน-ชัย Win Chai ชาย -
วิลา 17 วิ-ลา Wi La ชาย -
กรวิชณ์ 31 กอน-วิด Kon Wit ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้และปัญญา
พรมวินัย 44 พรม-วิ-นัย Phrom Wi Nai หญิง -
รัฐวิรัล 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
วิหค 19 วิ-หก Wi Hok ได้ทั้งชายและหญิง -
ฉัตรวิชญ์ 41 ฉัด-วิด Chat Wit ชาย ร่มเงาแห่งความรู้
ไทวิกา 22 ทัย-วิ-กา Thai Wi Ka หญิง เกิดแต่เทวดา